Hore

Balíme sa na cestu. Projekt o plánovaní týždňovej dovolenky v zahraničí

Na prvý pohľad ide o projektovú úlohu podobnú Žiackej cestovnej kancelárii. Balíme sa na cestu však nie je o žiackych návrhoch pobytu pre zahraničných turistov na Slovensku. Úloha je ešte praktickejšia – naplánovať svoj týždňový zahraničný výlet vo vybranom európskom štáte. Samozrejme, treba brať do úvahy všetky praktické náležitosti svojej cesty a nezabudnúť pritom na vopred stanovený rozpočet. Výstupom projektu je mapová prezentácia v Google Tour Builder (návod), alebo v inom nástroji s opisom svojej cesty, zážitkov, navštívených miest a potrebných nákladov. Úspešná realizácia celého projektu rozvíja u žiakov nasledovné kompetencie:

  • vyhľadávanie, spracovávanie a vyhodnocovanie informácií
  • schopnosť časovej organizácie dlhodobejšej cesty
  • schopnosť tvoriť finančné kalkulácie a súkromný rozpočet
  • samostatnosť pri riešení problémov
  • kreativita
  • tvorba digitálnej mapy
  • práca s multimédiami
  • prezentácia vlastnej práce pred publikom

Cieľom projektu je simulovať reálnu situáciu, s ktorou sa väčšina žiakov skôr, či neskôr v živote stretne. Žiaci berú zodpovednosť za celý plán svojej cesty na seba, do úvahy musia brať vopred stanovené finančné možnosti (rozpočet), sami si musia vyhľadať dopravné spojenia medzi jednotlivými miestami, vyhľadať ubytovanie, poistenie pred odchodom do zahraničia, stravovacie zariadenia, atraktívne miesta hodné návštevy a pod.

Projektová úloha sa môže javiť ako príliš komplikovaná, úspešne som ju však odskúšal so žiakmi 8. ročníka, ktorí si mohli vybrať spomedzi niekoľkých európskych štátov (vhodná je aj pre študentov 2.ročníka gymnázia, ktorý sa venuje regionálnej geografii Európy, alebo ako súčasť výberového semináru z geografie). Niektorí žiaci mali zo začiatku problémy a potrebovali doplňujúcu pomoc aj napriek manuálu, ktorý je dostupný nižšie. Niekedy sa ukazuje byť miernym problémom nedostatok potrebných informačných zdrojov v slovenskom alebo českom jazyku, čo je však pri žiakoch ôsmeho ročníku skôr výhodou, keďže sa môžu presvedčiť, že bez lepšieho ovládania cudzích jazykov sú pri cestovaní neraz stratení. Netreba sa preto báť nechať žiakov pracovať aj so zahraničnými web stránkami. V dnešnej dobe Google Translate sa nemôže vyhovárať ani žiak, ktorý v jazykoch nevyniká.

Prezentácia tohto typu projektu je vždy príjemným vybočením zo zaužívaných hodín geografie a na žiakoch vidieť motiváciu ukázať sa v najlepšom svetle. K zadaniu pristupujú zodpovedne, keďže je pre nich praktickou výzvou a uvedomujú si, že nejde len o bezobsažný projekt, ktorého výstupom nebude dosiahnuté získanie žiadnej praktickej skúsenosti. Realizácia projektovej úlohy je časovo náročnejšia, preto ju žiaci spracovávali v priebehu jedného mesiaca, počas ktorého mohli svoj postup kedykoľvek konzultovať s vyučujúcim.

Zadanie na stiahnutie je dostupné len pre členov Lepšej geografie.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť