Hore

Balíme sa na cestu. Projekt o plánovaní týždňovej dovolenky v zahraničí

O čo ide?

Na prvý pohľad ide o projektovú úlohu podobnú Žiackej cestovnej kancelárii. Balíme sa na cestu však nie je o žiackych návrhoch pobytu pre zahraničných turistov na Slovensku. Úloha je ešte praktickejšia – naplánovať svoj týždňový zahraničný výlet vo vybranom európskom štáte. Samozrejme, treba brať do úvahy všetky praktické náležitosti svojej cesty a nezabudnúť pritom na vopred stanovený rozpočet. Výstupom projektu je mapová prezentácia v Google Tour Builder (návod), alebo v inom nástroji s opisom svojej cesty, zážitkov, navštívených miest a potrebných nákladov (edit apríl 2020: v súčasnosti najlepšou možnosťou je využitie tvorby mapového príbehu v Google Earth). Úspešná realizácia celého projektu rozvíja u žiakov nasledovné kompetencie:

  • vyhľadávanie, spracovávanie a vyhodnocovanie informácií
  • schopnosť časovej organizácie dlhodobejšej cesty
  • schopnosť tvoriť finančné kalkulácie a súkromný rozpočet
  • samostatnosť pri riešení problémov
  • kreativita
  • tvorba digitálnej mapy
  • práca s multimédiami
  • prezentácia vlastnej práce pred publikom

Cieľom projektu je simulovať reálnu situáciu, s ktorou sa väčšina žiakov skôr, či neskôr v živote stretne. Žiaci berú zodpovednosť za celý plán svojej cesty na seba, do úvahy musia brať vopred stanovené finančné možnosti (rozpočet), sami si musia vyhľadať dopravné spojenia medzi jednotlivými miestami, vyhľadať ubytovanie, poistenie pred odchodom do zahraničia, stravovacie zariadenia, atraktívne miesta hodné návštevy apod.

Balíme sa na cestu
Ukážka žiackeho projektu o ceste do Rakúska. Mapovú prezentáciu spustíte klikom tu.

Projektová úloha sa môže javiť ako príliš komplikovaná, úspešne som ju však odskúšal so žiakmi 8. ročníka, ktorí si mohli vybrať spomedzi niekoľkých európskych štátov (vhodná je aj pre študentov 2.ročníka gymnázia, ktorý sa venuje regionálnej geografii Európy, alebo ako súčasť výberového semináru z geografie). Niektorí žiaci mali zo začiatku problémy a potrebovali doplňujúcu pomoc aj napriek manuálu, ktorý je dostupný nižšie. Niekedy sa ukazuje byť miernym problémom nedostatok potrebných informačných zdrojov v slovenskom alebo českom jazyku, čo je však pri žiakoch ôsmeho ročníku skôr výhodou, keďže sa môžu presvedčiť, že bez lepšieho ovládania cudzích jazykov sú pri cestovaní neraz stratení. Netreba sa preto báť nechať žiakov pracovať aj so zahraničnými web stránkami. V dnešnej dobe Google Translate sa nemôže vyhovárať ani žiak, ktorý v jazykoch nevyniká.

Prezentácia tohto typu projektu je vždy príjemným vybočením zo zaužívaných hodín geografie a na žiakoch vidieť motiváciu ukázať sa v najlepšom svetle. K zadaniu pristupujú zodpovedne, keďže je pre nich praktickou výzvou a uvedomujú si, že nejde len o bezobsažný projekt, ktorého výstupom nebude dosiahnuté získanie žiadnej praktickej skúsenosti.

Realizácia projektovej úlohy je časovo náročnejšia, preto ju žiaci spracovávali v priebehu jedného mesiaca, počas ktorého mohli svoj postup kedykoľvek konzultovať s vyučujúcim.  

cestovný ruch projekt
Ilustračný obrázok (zdroj)

Projektové zadanie pre žiakov

Obdobie realizácie projektu:  1 mesiac

Forma:  mapový príbeh cesty v Google Tour Builder (alebo v Google Earth – návod)

Cieľ:  Naučiť sa prakticky plánovať vlastnú cestu do vybraného štátu

Stručný opis:

Cestovanie je koníčkom množstva ľudí. Ak vycestujete bez cestovnej kancelárie, váš zážitok bude ešte silnejší. Kto nezažil pocit slobody a samostatnosti na takýchto cestách, má čo ľutovať. Nie je nič lepšie, ako byť pánom svojich dní a akejkoľvek situácie, ktorá vás môže na ceste postretnúť. Na cestovanie treba niekoľko podmienok, najdôležitejšia je chuť spoznávať nové miesta a ľudí. Ak vám nechýba, mali by ste si nájsť na vašu cestu čas a samozrejme to nepôjde ani bez peňazí. Avšak neraz sa ľudia mýlia, keď považujú cestovanie za finančne nákladné. Všetko sa dá, keď sa chce a množstvo tzv. „low budget“ (s nízkym rozpočtom) turistov dáva za pravdu skutočnosti, že cestovať sa dá aj takmer bez peňazí.

Vašou úlohou v projekte je vypracovať konkrétny plán cesty do vybranej krajiny Európy tak, aby bol reálne uskutočniteľný. Vychádzame z predpokladu, že v danej krajine strávite týždeň. Na každý deň musíte navrhnúť plán aktivít, navštívených miest, pamiatok, atrakcií apod. Na každý deň musíte nájsť aj konkrétne ubytovanie, dopravné prostriedky, ktorými budete cestovať. Keďže je vždy dobré učiť sa v reálnych podmienkach, musíte pri tom brať do úvahy aj náklady spojené s vašou cestou. Musíte zistiť cenu každého výdavku spojeného s vašou cestou (ubytovanie, doprava, poistenie, vstupné do múzeí, jedlo apod.). A to nie je všetko, musíte sa samozrejme „zmestiť“ do vášho rozpočtu! Vo vašej prezentácii by mal byť stručný opis každého dňa vašej cesty aj s nákladmi. Návrh vašej cesty môžete prezentovať cez mapový príbeh vytvorený v TourBuilderi alebo v Google Earth.

Nezabúdajte, že cieľom nie je za týždeň prejsť celú krajinu. Je len na vás, ako bude vaša cesta ňou vyzerať. Ak si vyberiete len jej jednu oblasť, kde strávite celý týždeň, vôbec to nevadí. Každý deň by však vždy mal mať zaujímavý program. Do celkového rozpočtu cesty započítavate aj náklady potrebné na dopravu zo Slovenska. Pri plánovaní cesty vychádzajme z predpokladu, že máte už minimálne 18 rokov a cesta sa uskutoční cez leto. V prezentácii môžete aj uviesť, ako by ste sa na cestu pobalili, na čo všetko by ste nemohli a nemali zabudnúť. Pokojne sa poraďte aj so skúsenejšími dospelými alebo rodičmi.

Ponúkané krajiny:

Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko (západ), Nemecko (východ),  Ukrajina

Rozpočet:

Pre Česko, Poľsko, Maďarsko a Ukrajinu je váš rozpočet 350 eur. Pre Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko 450 eur.

plánovanie cesty do zahraničia
Radosť objavovať (Poznaň, Poľsko)

Užitočné weby

Zo skúseností viem, že prekvapivo najväčší problém robí žiakom vyhľadávanie informácií na internete. Ak by ste sa rozhodli trochu im to uľahčiť, môžete im poskytnúť tento zoznam užitočných webov, cez ktoré si vyhľadajú dopravné spoje, ubytovanie, zistia približné náklady v danom štáte apod.

Doprava

TIP: Väčšinou platí, že čím skôr si lístok (alebo letenku) kúpite, tým je lacnejšia. Cenu vnútroštátnych lístkov zistíte na weboch konkrétnych dopravcov (napr. poľské železnice). Stačí len vygoogliť  ich weby (napr. polish railways) a trochu sa v nich povŕtať. Prakticky všetky majú aj variantu v angličtine, alebo nemčine.

Ubytovanie:
Sprievodcovia:

Oficiálne weby cestovného ruchu daných krajín ľahko vygooglite. Okrem nich môžu poslúžiť weby ako http://tripio.cz alebo Lonely Planet. Inšpirovať zaujímavými tipmi sa dá však prakticky kdekoľvek, rôzne cestovateľské weby, časopisy, články apod.

Porovnanie cien:

Na webe numbeo.com si môžete ľahko a rýchlo porovnať ceny rôznych komodít u nás a vo vami vybranej krajine alebo meste a odhadnúť tak vaše denné náklady na jedlo, cestovanie apod.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť