Hore

Cesta do školy. Ako cestujú deti za vzdelaním (skupinová aktivita)

Ako cestujeme do školy my a ako naši rovesníci vo svete

Geografia by mala byť prepojená so životom a okrem veľkých by nemala opomínať ani malé témy. Žiaci tak môžu spoznávať rozmanitosť sveta aj cez príbehy ich rovesníkov zo zahraničia. Tento princíp využíva napr. aktivita Deti a ich hračky. Tentoraz sa pozrieme na to, ako cestujú do školy žiaci v rôznych kútoch sveta. Ako sa ich spôsob dopravy odlišuje od našich ciest do školy?  

Opis aktivity

  1. Žiakov informujte, že sa idete spoločne pozrieť na cestovanie do školy – aké spôsoby dopravy využívajú oni a aké ich rovesníci vo svete? 

  2. Na úvod začnite malým triednym prieskumom. Ako chodia žiaci (väčšinou) do školy? Postupne menujte spôsoby dopravy – peši, na bicykli, autom, autobusom, električkou, trolejbusom, vlakom, ponorkou (a ďalšie málo pravdepodobné možnosti na pobavenie). Žiaci zdvihnú ruku pri možnosti, ktorá reprezentuje ich spôsob dopravy do školy. Takto získate potrebné informácie rýchlo a jednoducho. Údaje zapíšte do prehľadnej tabuľky na tabuľu. 

  3. Rozdeľte žiakov do cca 4 až 5-členných skupín, v ktorých budú pracovať počas celej vyučovacej hodiny. Každá zo skupín má za úlohu vytvoriť graf, ktorý bude znázorňovať spôsoby cestovania (využité dopravné prostriedky) žiakov do školy. Údaje o nich ste získali v predchádzajúcom kroku. Niektorým skupinám zadajte tvorbu stĺpcového, iným zas kruhového grafu. K práci budú žiaci potrebovať pravítko, uhlomer, farebné ceruzky, prípadne kružidlo. Skupinám nechajte na prácu okolo 5 až 10 minút. 

  4. Počas toho, ako žiaci pracujú na tvorbe grafu, prechádzajte jednotlivými skupinami s notebookom a do mapy vo vybranom online nástroji (Google Maps alebo Earth, Mapy.cz a pod.) postupne vyznačte školu a miesta bydliska všetkých žiakov. Vyznačené body pomenujte menami žiakov a farebne ich odlíšte do kategórií (modré body sú žiaci, ktorí chodia do školy peši, červené predstavujú žiakov dochádzajúcich autobusom a pod.)

  5. Žiaci v krátkosti prezentujú vytvorené grafy. Aký spôsob dopravy do školy je v triede najpočetnejší, ktoré sa vyskytujú menej a ktoré vôbec? Rozviňte diskusiu o dôvodoch, ktoré sú za zvolenými spôsoby dopravy. Čo vplýva na výber – vzdialenosť školy od miesta bydliska, faktor bezpečnosti, nedostatok cyklistických chodníkov…? Cez projektor premietnite mapu. Pomocou mapy sa spolu so žiakmi pokúste zhodnotiť vplyv vzdialenosti bydliska od školy na výber dopravného prostriedku. Ktorí žiaci bývajú najbližšie a ktorí najďalej od školy? Koľko je to kilometrov? 

  6. Ako cestujú za vzdelaním deti vo svete? Do každej skupiny rozdajte sadu pätnástich vopred vytlačených a nastrihaných fotografií, ktoré zachytávajú školákov na ceste do školy. S fotografiami rozdajte aj mapu a príbeh dieťaťa (každej skupine jeden vybraný príbeh zo štyroch). Úlohou skupín je pozrieť si všetky fotografie a priradiť ich k štátom, ktoré sú na mape sveta vyznačené oranžovou farbou. Pomocou školského atlasu tieto štáty pomenujú. Zároveň si prečítajú príbeh, ktorý opisuje cestu do školy jedného dieťaťa zo sveta a na základe získaných informácií z textu ho priradia k správnej fotografii. 

  7. Ako sa dajú uvedené fotografie kategorizovať? Žiakov vyzvite, aby vymysleli aspoň tri spôsoby kategorizácie fotografií (ciest do školy) podľa nimi navrhnutých kritérií (kľúča) – napr.  použitý dopravný prostriedok, šetrné a nešetrné k životnému prostrediu, lacné a finančne nákladnejšie, únavné a pohodlné, adrenalínové a nudné… 

  8. Skupiny prezentujú svoje riešenia, o ktorých navzájom diskutujú. Diskusiu doplňte otázkami ako napr. Ako by ste sa cítili v situácii dieťaťa z príbehu? Čo vás na príbehu prekvapilo? Ktoré zo spôsobov cestovania do školy (fotografie) sa na Slovensku pravdepodobne nevyskytujú? Platí, že deti z ekonomicky vyspelých štátov (bohatých rodín) nechodia do školy peši alebo na bicykli? Aké problémy (riziká) sú spojené s jednotlivými spôsobmi cestovania do školy – autom, peši, na bicykli, verejnou dopravou? Uvítali by ste školské autobusy aj na Slovensku? Aké majú výhody a aké nevýhody pre samotných žiakov, ich rodiny, školu, miestnu komunitu, štát? Ako sa zmenilo cestovanie žiakov do školy (na Slovensku) v priebehu ostatných sto rokov? Ako sa odlišuje vaša doprava do školy od spôsobu, akým chodili do školy vaši rodičia, starí a prastarí rodičia? Ak žiaci nevedia, nech sa opýtajú rodiny a na najbližšej hodine sa k tomu môžete vrátiť.    

Na stiahnutie:

Bonus

So žiakmi môžete skúsiť aj tvorivú a vtipnú aktivitu, v ktorej majú za úlohu vymyslieť, čo možno najoriginálnejší spôsob cestovania do školy. Fantázii sa medze nekladú – od teleportu, cez potrubie, jazdy na hrochovi až po sedemmíľové čižmy – všetko je možné a dovolené. K vymyslenému spôsobu dopravy uvedú aj jeho najväčšiu výhodu a problém, ktorému by mohli počas takéhoto cestovania čeliť. Ako to môže vyzerať si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Cestovaniu do školy vo svete sa venuje viacero vynikajúcich fotografických výberov. Môžete ich využiť na vyučovaní, alebo ich publikovať na školskej stránke. 

Vzdelávací materiál bol vytvorený a publikovaný vďaka finančnej podpore Nadácie Eset.​​

nadácia ESET
Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť