Hore

Google Earth vo výučbe regionálnej geografie

Mapa je základným nositeľom geografických informácií, práve preto máme ako učitelia geografie oproti učiteľom iných predmetov veľkú výhodu – pri prezentovaní nových poznatkov sa nemusíme obmedzovať len na využívanie klasických prezentácií. Neučiť priamo cez mapu by bolo geografickým hriechom.

Google Earth poznáme všetci, jeho možnosti však stále nevyužívame naplno. Kedy ste naposledy prezentovali nové učivo práve cez Google Earth? A viete, že si prezentáciu môžete pripraviť priamo v ňom? Tvorba vlastných máp v prostredí Google Earth alebo Google Maps je veľmi jednoduchá a zvládnu ju aj žiaci. Okrem oboznamovania so vzdialenými lokalitami cez bohatú zbierku virtuálnych prehliadok v Street View, žiakov občas prekvapte aj netradičnou prezentáciou a prácou v Google Earth. Popri nej si môžete aj zalietať alebo si pripraviť netradičné mapové úlohy.

Google Earth v školskej geografii

Ako využiť Google Earth vo výučbe regionálnej geografie si môžeme ukázať na príklade témy Juhozápadná Ázia, ktorú vo svojej práci v rámci programu kontinuálneho vzdelávania vypracoval učiteľ Víťazoslav Zákopčan. Jeho práca, o ktorú sa rozhodol prostredníctvom Lepšej geografie podeliť  vznikla v roku 2012 a niektoré odkazy, ktoré sú súčasťou mapy v Google Earth už nie sú funkčné. Nie je ich však mnoho a vždy sa dajú priamo v mape (v Google Earth) aktualizovať. Samotnú mapu vo formáte .kml si môžete stiahnuť na tomto odkaze. Sprievodný text, pomocou ktorého sa oboznámite s možnosťami využitia Google Earth vo výučbe regionálnej geografie podrobnejšie, je dostupný tu. Otázky a úlohy spojené s mapou nájdete tu.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť