Hore

3D modely biómov (diorámy)

Škola by mala byť nielen hravá, ale aj tvorivá.  Čím sú žiaci mladší, tým viac to platí. Nechýba im ešte prirodzená zvedavosť, chuť vymýšľať a motivácia pracovať na projektoch, ktoré vyžadujú manuálnu zručnosť. Využitiu edukačného potenciálu tvorby rôznych modelov praje najmä učivo piateho ročníka. Ak máte šťastie, naklonené vedenie a dve vyučovacie hodiny geografie týždenne, dajú sa robiť veľké veci. Okrem funkčných modelov sopiek a trojrozmerných modelov krajiny, patria k najobľúbenejším aktivitám u piatakov modely biómov sveta, známe aj pod názvom diorámy. Myšlienka je jednoduchá – spoznať rozmanitosť Zeme cez vlastnoručne vyrobené modely vybraných typov krajín. 

diorámy krajina
Arktída

Ako začať

Ako pri každom projekte, aj tu je kľúčovou úvodná motivácia.  Našťastie sa niet čoho obávať. Piataci sú ešte vo veku, keď na vzbudenie ich záujmu o exotické živočíchy, podivné rastliny a cudzokrajné typy krajín, nemusíte byť práve odborníkom na šimpanzy kalibru Jane Goodall.  Stačí, že nájdete kvalitné fotografie okolo ktorých rozprúdite diskusiu, požiadate žiakov, aby si z domu alebo knižnice priniesli encyklopédie prírodovedného zamerania a máte ich v hrsti. Osvedčili sa mi aj pre deti hravo napísané knižky edície Hrozný zemepis, v ktorej vyšli Kvitnúce pralesyŽeravé púšte a Zmrznuté póly. Ak máte viac času, bolo by  priam hriechom nevyužiť fantasticky spracovanú sériu dokumentárnych filmov Zázračná planéta (Planet Earth) od tvorcov BBC. Každá z epizód je venovaná inému biómu a ich minutáž je pre využitie na vyučovacej hodine ideálna. Pri lepšom pátraní sa dajú všetky vyhľadať na internete aj v českom dabingu. Existuje dokonca aj knižná verzia, ktorá by mala byť v každom dobrom kabinete geografie.

geografia diorámy
Dáška a jej púšť Kalahari.

Z čoho si vyberať

Žiaci si ako tému svojho modelu vyberú jeden z hlavných typov krajín (biómov) Zeme. Aby nebol výber, až natoľko jednoduchý a vytvorené diorámy odzrkadľovali skutočnosť, čo najvernejšie, odporúčam niektoré biómy rozdeliť podľa konkrétnych oblastí tak, ako je uvedené v zozname nižšie.

 • tropické dažďové lesy (Amazónia, Afrika, ostrov Borneo) 
 • savany Afriky
 • púšte (Sahara, Kalahari, Namib, Atacama, austrálske púšte, Gobi)
 • subtropická krajina Stredomoria
 • lesy mierneho pásma
 • stepi (Ázia, sev. Amerika)
 • tajgy 
 • tundry
 • polárne oblasti (Antarktída, Arktída)
 • moria (koralové útesy, ekosystém vybraného oceánu alebo mora)
 • vysokohorské oblasti (Tatry, Alpy, Himaláje, Andy)
koralový útes školský projekt

Bióm v krabici od topánok

Na tvorbu trojrozmerného modelu biómu je možné využiť prakticky akýkoľvek materiál. Najjednoduchším riešením je použitie kartónovej krabice, do ktorej žiaci umiestnia, čo možno najpresnejšie zobrazenie svojho typu krajiny. Krabica zabezpečuje aj pohodlný a bezpečný prenos modelu do školy. Jej rozmery môžu byť rôzne, najviac sa však osvedčila veľkosť priemernej krabice od topánok. Vhodný je aj obal od pizze. Prvky krajiny ako jej povrch, živočíchy, rastliny a pod., môžu byť z papiera, modelárskej hliny, cesta zmiešaného s množstvom soli, polystyrénu, vaty, kúskov rastlín, vetvičiek, piesku, kamienkov, alebo hračkárskych postavičiek. Fantázii sa medze nekladú. Presvedčil ma o tom aj žiak, ktorý na vytvorenie svojho morského ekosystému využil sklenú nádobu, do ktorej umiestnil piesok, kamienky a vrak potopenej lode ako dno. Vodu nahradila stuhnutá priesvitná želatína, nad ktorej hladinou trčala zlovestná žraločia plutva.

Každý model by mal obsahovať vopred dohodnutý počet živočíšnych alebo rastlinných druhov. Jeho súčasťou môžu byť informačné hárky nalepené po vonkajších stranách krabice, ktoré obsahujú základné poznatky o oblasti výskytu biómu (svetadiel, štáty), jeho klimatických podmienkach, rastlinných a živočíšnych druhoch, prípadne environmentálnych problémoch. Tieto informácie slúžia na predstavenie vybraného biómu pre prípadné využitie v podobe výstavky v triede alebo na chodbe školy. Každý žiak musí byť schopný svoj model aj slovne opísať počas prezentácie prác v dohodnutom termíne.

Výsledky snaženia

Pre vytvorenie lepšej predstavy o tom, ako môžu vytvorené modely vyzerať, ponúkam na záver niekoľko ukážok od piatakov zo Súkromnej ZŠ Štvorlístok v Skalici, ktoré vznikli v školskom roku 2013/14.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť