Hore

Tvorba mapy v Google Maps alebo Earth

Samozrejmou súčasťou školskej geografie je práca s mapou. Väčšinou sa však pracuje len s klasickými tlačenými atlasmi a i keď sa práca s GIS aplikáciami spomína aj v školskom vzdelávacom pláne, až pričasto ostáva len tam. Preto do palety projektov už pravidelne zaraďujem projektovú úlohu zameranú čisto na zoznámenie sa s prostredím jednoduchých online GIS nástrojov ako sú Google Maps alebo Google Earth. Ich ovládanie zvládne každý žiak, dokonca aj piataci. 

Manuál na prácu v prostredí si je voľne dostupný aj v slovenčine (Google Maps a Google Earth). Najlepšou možnosťou je však vždy obsluhu žiakom ukázať priamo na hodine v počítačovej učebni. 

Žiaci pracujú s mapami radi, naučia sa pri nich nielen správnu lokalizáciu nimi značených prvkov, ale aj práci s multimédiami a textom, ktorý dopĺňajú do informačných okien každého prvku. Zadanie projektu na tvorbu takýchto máp sa mi osvedčilo už v piatom ročníku, v ktorom si žiaci vytvárajú svoj vlastný interaktívny atlas tvarov zemského povrchu. Na úvod si vytvoria jednolivé kategórie – vytvorené činnosťou vody, vytvorené činnosťou ľadovca, vytvorené činnosťou vetra a následne do nich pridávajú prvky ako meander, delta, fjord, duna apod. Ich úlohou je nájsť pre každú preberanú formu zemského povrchu typický príklad vo svete, ktorý zaznačia do mapy a popíšu na ňom všeobecnú charakteristiku.

Aby žiaci „nehľadali ihlu v kope sena“, je im samozrejme umožnené pracovať s internetom. Cez Wikipediu sa napr. dostanú k súradniciam akejkoľvek lokality opísanej na digitálnej encyklopédii. Tú skopírujú a vložia do vyhľadávacieho okna v Google Earth, ktorý im danú lokalitu okamžite priblíži. Keďže pridávanie obrázkov do informačných okien vyznačených mapových prvkov nie je v prostredí Google Earth možné len klikom na správnu ikonku, ale vyžaduje vpisovanie jednoduchých HTML kódov s adresou uloženia fotografie na webe (na tomto odkaze sa dajú skopírovať a doplniť o nami potrebnú adresu k obrázku), je tu šanca obohatiť učivo aj o hlbšie medzipredmetové vzťahy s informatikou.  

žiacka mapa Google Maps
Náhľad mapy Najzaujímavejších kultúrnych podujatí sveta (autor: žiačka sexty)

V prvom ročníku geografie na gymnáziu sa projektová úloha na tvorbu mapy stala u mňa už tradíciou. Pri preberaní základov kartografie by bolo zo strany učiteľa priam trestuhodným nevyužiť potenciál jej využitia. Žiakom je vhodné ponúknuť na výber veľké množstvo rôznorodých tém, ktoré môžu vo forme mapy spracovať. Po vzájomnej dohode s učiteľom je dokonca možné vymyslieť a realizovať aj tému vlastnú. Spätná väzba od samotných žiakov ma utvrdila v presvedčení, že by sme sa ako učitelia nemali strániť ani netradičných tém blízkym žiakom – napr. Mapa klubov NBA, Účastnícke štáty MS vo futbale 2014,  Mapa obľúbených hudobných interpretov, Mapa mojich cestovateľských snov, Mapa mnou navštívených miestMapa najznámejších zločincov histórie, Cesty Járu Cimrmana a pod. Niektoré z nich si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

mapový projekt geografia
Tímy NBA. Ukážka študentskej mapy

Pomocou tejto jednoduchej projektovej úlohy sa žiaci naučia základom tvorby digitálnych máp, pričom okrem práce v prostredí Google Maps (alebo Earth) musia hľadať, analyzovať a spracovať množstvo informácií z internetu a vybrať vhodný obrazový materiál pre nimi vložené mapové prvky. Zadanie mapového projektu v podobe, akej som ho sprostredkoval žiakom je dostupné v tomto dokumente. Všetky žiakmi vytvorené mapy sú dostupné v tomto súbore. Môžu poslúžiť ako inšpirácia, či ukážka toho, čo žiaci dokážu.

Zaujímavým rozšírením  mapového zadania môže byť tvorba mapy, ktorej údaje musia žiaci zistiť vlastným prieskumom. Osobne sa mi osvedčilo mapovanie pôvodu ovocia a zeleniny v našich obchodoch. Žiaci mali za úlohu navštíviť vybrané predajne (napr. Tesco, Billa, Carrefour, Kaufland, Metro, Jednota, Balla…) a podľa informačných štítkov zistiť odkiaľ sú ponúkané druhy dovážané. Svoje výsledky nakoniec spracovali v podobe mapy, ktorá vyzerala napr. takto.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť