Hore

Pozrime si svet. Využitie dokumentárnych filmov ako projektové zadanie

Menej tradičnou projektovou úlohou je aj aktivita zameraná na dokumentárne filmy. Tie sa síce na vyučovaní čoraz častejšie využívajú, čo umožňuje ich ľahká dostupnosť na internete alebo DVD, väčšinou sa však ich potenciál naplno nevyužíva. Cieľom projektovej úlohy je spoznať vybraný región sveta alebo určitú problematiku prostredníctvom dokumentárneho filmu, ktorý žiaci po pozornom sledovaní vlastnými slovami opíšu. Zdá sa to byť triviálnou úlohou, nie je to však také ľahké, ako to vyzerá. Žiaci majú za úlohu napísať svoj opis v rozsahu minimálne dve strany formátu A4. Okrem bežného opisu deja alebo témy filmu musia textovo spracovať aj svoje pocity zo sledovaného, svoj vlastný názor na danú problematiku, uviesť informácie, ktoré ich prekvapili a ktoré už naopak poznali pred sledovaním. 

geografický projekt
Ukážka študentskej práce

Náhľad časti textu žiačky z jej vypracovaného projektu k dokumentárnemu filmu V zakázanom kráľovstve (bit.ly/zahorie). Cieľom projektovej úlohy je aj oboznámenie žiakov s rôznorodosťou dokumentárnych filmov, keďže medzi žiakmi vo veľkej miere prevláda predstava, že dokumentárny film musí byť zákonite len cestopisný alebo prírodopisný. Na internete je dostupných množstvo výborných dokumentov, ktoré získali rôzne prestížne filmové ocenenia. Je dobré uviesť žiakov do sveta, ktorý nepoznajú. Žiakov som dal na výber spomedzi 50 filmov na rôzne témy, z ktorých si mal možnosť každý vybrať tú, ktorá mu je blízka.  Zoznam (dostupný tu) preto obsahoval dokumentárne filmy s vojenskou tematikou z Afganistanu (Restrepo, Armadillo), environmentálnym posolstvom (Zátoka, Potraviny a.s., Planéta Zem zhora, Domov) alebo sociálnym odkazom (Hranica, My zdes, Iné svety, Favela Rising). Ku každému filmu som žiakom poskytol krátky opis a odkaz na viac informácii o ňom na webe Československej filmovej databáty (www.csfd.cz).  

dokumentárne filmy geografia
Náhľad časti textu žiačky z vypracovaného projektu – film Restrepo (http://bit.ly/restrep)

Aj v prípade tohto projektového zadania sa ukázalo, že žiaci obľubujú takýto tvorivý typ úloh a väčšina z nich pristúpila k spracovaniu svojho projektu veľmi zodpovedne. Opäť je možno vhodné prepojiť projektovú úlohu s predmetom Slovenský jazyk a literatúra. Viaceré práce mali nielen vysokú informačnú, ale aj emocionálnu a umeleckú hodnotu. Príjemne ma prekvapilo, že viacerí žiaci nemali problém vybrať si film bez dostupných titulkov a boli ho schopní sledovať v angličtine. 

Jeden žiak si na vlastnú žiadosť vybral na spracovanie český dokumentárny film Nesvadbovo o problémoch vyľudňovania slovenskej obce na ukrajinskom pohraničí. Z vlastnej iniciatívy e-mailom kontaktoval miestneho starostu, ktorého snahu o zvrátenie osudu obce film zachytával a poslal mu zoznam otázok. Starosta vďačne odpovedal, a tak bol projekt obohatený o zaujímavý rozhovor s hlavnou postavou filmu. Opäť sa ukázalo, že by sme nemali podceňovať motiváciu a schopnosti našich žiakov. 

Nevýhodou projektovej úlohy Pozrime si svet z pohľadu učiteľa je skutočnosť, že musí dopredu vyhľadať dostupné filmy na internete (napr. na Youtube) alebo požičať svoje DVD žiakom. 

žiacky projekt dokumentárny film
Náhľad časti žiackeho textu z vypracovaného projektu – film Zátoka (http://bit.ly/zatok)
Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť