Hore

Pozrime si svet. Využitie dokumentárnych filmov ako projektové zadanie

Menej tradičnou projektovou úlohou je aj aktivita zameraná na dokumentárne filmy. Tie sa síce na vyučovaní čoraz častejšie využívajú, čo umožňuje ich ľahká dostupnosť na internete alebo DVD, väčšinou sa však ich potenciál naplno nevyužíva. Cieľom projektovej úlohy je spoznať vybraný región sveta alebo určitú problematiku prostredníctvom dokumentárneho filmu, ktorý žiaci po pozornom sledovaní vlastnými slovami opíšu. Zdá sa to byť triviálnou úlohou, nie je to však také ľahké, ako to vyzerá. Žiaci majú za úlohu napísať svoj opis v rozsahu minimálne dve strany formátu A4. Okrem bežného opisu deja alebo témy filmu musia textovo spracovať aj svoje pocity zo sledovaného, svoj vlastný názor na danú problematiku, uviesť informácie, ktoré ich prekvapili a ktoré už naopak poznali pred sledovaním. 

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť