Hore

Námety na pokusy a modely z geovied

Ak hľadáte námety na vhodné pokusy, modely a experimenty pre školskú geografiu alebo ďalšie prírodovedné predmety, mohla by vás zaujať ich bohatá zbierka, ktorú nájdete v tomto dokumente. Autorky Ľubica Lukianenko a Mária Bizubová z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave zozbierali a navrhli spolu 15 aktivít, ktoré majú potenciál priblížiť žiakom geovedy kreatívnym, hravým a veku primeraným spôsobom. Ak chcete spoznať aktivity projektu Geovedy pre každého bližšie, pozrite si jeho prezentáciu, ktorú nájdete na tomto odkaze.

pokusy a experimenty v škole

Ponúkané námety sú prehľadne rozčlenené na témy ako sú Nerastné bohatstvo a človek, Človek a voda, Človek a klíma a pod. Výhodou predkladaných námetov sú široké možnosti ich využitia. Niektoré sú vhodné dokonca už pre materské školy, iné pre 1. stupeň ZŠ, ďalšie zas pre vekovo starších žiakov.  

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť