Hore

Námety na pokusy a modely z geovied

Ak hľadáte námety na vhodné pokusy, modely a experimenty pre školskú geografiu alebo ďalšie prírodovedné predmety, mohla by vás zaujať ich bohatá zbierka, ktorú nájdete v tomto dokumente. Autorky Ľubica Lukianenko a Mária Bizubová z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave zozbierali a navrhli spolu 15 aktivít, ktoré majú potenciál priblížiť žiakom geovedy kreatívnym, hravým a veku primeraným spôsobom. Ak chcete spoznať aktivity projektu Geovedy pre každého bližšie, pozrite si jeho prezentáciu, ktorú nájdete na tomto odkaze.

pokusy a experimenty v škole

Ponúkané námety sú prehľadne rozčlenené na témy ako sú Nerastné bohatstvo a človek, Človek a voda, Človek a klíma a pod. Výhodou predkladaných námetov sú široké možnosti ich využitia. Niektoré sú vhodné dokonca už pre materské školy, iné pre 1. stupeň ZŠ, ďalšie zas pre vekovo starších žiakov.  

Podporte nás

Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje napredovať a rozširovať projekt, ktorý pomáha mnohým učiteľom (nielen) geografie.

Chcem podporiť