Hore

Námety na pokusy a modely z geovied

Ak hľadáte námety na vhodné pokusy, modely a experimenty pre školskú geografiu alebo ďalšie prírodovedné predmety, mohla by vás zaujať ich bohatá zbierka, ktorú nájdete v tomto dokumente. Autorky Ľubica Lukianenko a Mária Bizubová z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave zozbierali a navrhli spolu 15 aktivít, ktoré majú potenciál priblížiť žiakom geovedy kreatívnym, hravým a veku primeraným spôsobom. Ak chcete spoznať aktivity projektu Geovedy pre každého bližšie, pozrite si jeho prezentáciu, ktorú nájdete na tomto odkaze.

pokusy a experimenty v škole

Ponúkané námety sú prehľadne rozčlenené na témy ako sú Nerastné bohatstvo a človek, Človek a voda, Človek a klíma a pod. Výhodou predkladaných námetov sú široké možnosti ich využitia. Niektoré sú vhodné dokonca už pre materské školy, iné pre 1. stupeň ZŠ, ďalšie zas pre vekovo starších žiakov.  

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať