Hore

Nech si žiaci píšu s rovesníkmi zo sveta (ePals)

Starší učitelia si určite pamätajú, ako si kedysi slovenskí žiaci dopisovali s priateľmi zo Sovietskeho zväzu. Časy sa zmenili, vzdelávací potenciál výmeny zážitkov a skúseností s kamarátmi zo zahraničia však ostáva. Komunikáciou so žiakmi z iných štátov a kultúr sa žiaci naučia nielen jazyky. Ak chceme vychovávať tolerantných ľudí pripravených na život v globálnom svete 21. storočia, malý kúsok v mozaike školských aktivít môže vyzerať aj takto.  

O to  viac, ak zahŕňa možnosti spolupráce na tematicky zameraných projektoch týkajúcich sa vedy. Webstránka epals.com umožňuje učiteľom z celého sveta nadviazať vzájomnú spoluprácu medzi žiakmi rôznych vekových kategórií a záujmov. Registrácia je zdarma. Použitím jednoduchého filtra a kľúčových slov vyhľadáte učiteľov, projekty, alebo školy z krajín, s ktorými by ste radi spolupracovali. Môžete si vytvoriť aj vlastný projekt, do ktorého sa zapoja zahraniční učitelia a ich žiaci. Žiaci môžu počas projektov komunikovať vo zvolenom jazyku a prostredí (cez e-maily, video hovory alebo chat).

Vzájomná komunikácia žiakov môže mať krátkodobý, ale aj dlhodobejší charakter v podobe celoročného projektu na spoločne zvolené témy. Školy si po dohode učiteľov môžu vymieňať aj balíky, v ktorých si žiaci pošlú suveníry, vlastne vytvorené diela, artefakty typické pre ich krajinu a pod. Do projektu môže byť zapojených aj viacero učiteľov a tried jednej školy. Každá trieda na škole (od povedzme 7. ročníka vyššie) tak môže mať nadviazanú spoluprácu s inou krajinou, dokonca s iným svetadielom.

Dopisovanie a komunikáciu je možné doplniť o využívanie viacerých moderných technológií – tvorba videí o obci a regióne, písanie blogov, virtuálne prechádzky cez Google Street View, tvorba interaktívnych mapových sprievodcov a pod.

Nadchnite žiakov, kolegov jazykárov, vedenie školy, prípadne aj rodičov a smelo do toho!

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať