Hore

Nech si žiaci píšu s rovesníkmi zo sveta (ePals)

Starší učitelia si určite pamätajú, ako si kedysi slovenskí žiaci dopisovali s priateľmi zo Sovietskeho zväzu. Časy sa zmenili, vzdelávací potenciál výmeny zážitkov a skúseností s kamarátmi zo zahraničia však ostáva. Komunikáciou so žiakmi z iných štátov a kultúr sa žiaci naučia nielen jazyky. Ak chceme vychovávať tolerantných ľudí pripravených na život v globálnom svete 21. storočia, malý kúsok v mozaike školských aktivít môže vyzerať aj takto.  

O to  viac, ak zahŕňa možnosti spolupráce na tematicky zameraných projektoch týkajúcich sa vedy. Webstránka epals.com umožňuje učiteľom z celého sveta nadviazať vzájomnú spoluprácu medzi žiakmi rôznych vekových kategórií a záujmov. Registrácia je zdarma. Použitím jednoduchého filtra a kľúčových slov vyhľadáte učiteľov, projekty, alebo školy z krajín, s ktorými by ste radi spolupracovali. Môžete si vytvoriť aj vlastný projekt, do ktorého sa zapoja zahraniční učitelia a ich žiaci. Žiaci môžu počas projektov komunikovať vo zvolenom jazyku a prostredí (cez e-maily, video hovory alebo chat).

Vzájomná komunikácia žiakov môže mať krátkodobý, ale aj dlhodobejší charakter v podobe celoročného projektu na spoločne zvolené témy. Školy si po dohode učiteľov môžu vymieňať aj balíky, v ktorých si žiaci pošlú suveníry, vlastne vytvorené diela, artefakty typické pre ich krajinu a pod. Do projektu môže byť zapojených aj viacero učiteľov a tried jednej školy. Každá trieda na škole (od povedzme 7. ročníka vyššie) tak môže mať nadviazanú spoluprácu s inou krajinou, dokonca s iným svetadielom.

Dopisovanie a komunikáciu je možné doplniť o využívanie viacerých moderných technológií – tvorba videí o obci a regióne, písanie blogov, virtuálne prechádzky cez Google Street View, tvorba interaktívnych mapových sprievodcov a pod.

Nadchnite žiakov, kolegov jazykárov, vedenie školy, prípadne aj rodičov a smelo do toho!

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť