Hore

Odkiaľ sa vzali názvy svetadielov a oceánov? (aktivita)

Používame ich úplne samozrejme – bez toho, aby sme sa zamysleli odkiaľ sa vzali. Slová pritom majú svoj pôvod, ktorému sa venuje etymológia. Tie, ktoré sú súčasťou slovenského jazyka vysvetľuje vynikajúci Stručný etymologický slovník slovenčiny. Ako geografov nás okrem bežných slov zaujímajú najmä geografické názvy – toponymá. Štandardizované názvy geografických názvov objektov z územia mimo SR nájdete v zozname Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Odkiaľ sa však vzali názvy svetadielov a oceánov? Hľadaním odpovedí na túto otázku som sa venoval už dávnejšie v článku na blogu.

názvy svetadielov pôvod

Používame ich úplne samozrejme – bez toho, aby sme sa zamysleli odkiaľ sa vzali. Slová pritom majú svoj pôvod, ktorému sa venuje etymológia. Tie, ktoré sú súčasťou slovenského jazyka vysvetľuje vynikajúci Stručný etymologický slovník slovenčiny. Ako geografov nás okrem bežných slov zaujímajú najmä geografické názvy – toponymá. Štandardizované názvy geografických názvov objektov z územia mimo SR nájdete v zozname Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Odkiaľ sa však vzali názvy svetadielov a oceánov? Hľadaním odpovedí na túto otázku som sa venoval už dávnejšie v článku na blogu.

Ako túto zaujímavú tému pretaviť do školskej geografie? Napríklad cez jednoduchú aktivitu, v ktorej majú žiaci za úlohu preštudovať krátke texty o vzniku názvov svetadielov (a oceánov) a následne ich priradiť k obrázkom. Aktivitu som odskúšal so žiakmi 5. až 7. ročníka a fungovala dokonale. Riešenie si vyžadovalo pozorné čítanie, prácu s textom (čím sa rozvíja čitateľská gramotnosť) a dôvtip pri identifikácii správnych dvojíc (text + obrázok).  Žiaci môžu pracovať samostatne, vo dvojiciach, ale aj v menších skupinách. Aktivita nezaberie viac ako 15 minút (aj s krátkou diskusiou) a žiakov oboznámi s prekvapivým pôvodom názvov svetadielov a oceánov. V rámci regionálnej geografie ju môžete využiť ako úvodnú tému do štúdia ktoréhokoľvek svetadielu. Stačí si len vytlačiť a nastrihať kartičky.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť