Hore

Vianoce v mestách Európy (mapová aktivita)

Nalaďte sa na atmosféru Vianoc geograficky

Predvianočný čas plynie na školách už v trochu uvoľnenejšej atmosfére (alebo by aspoň mohol) a tému Vianoc je fajn zaradiť aj do učiva jednotlivých predmetov. V geografii je to relatívne jednoduché, na Lepšej geografii preto nájdete hneď viacero vianočných aktivít.

Vianoce v Európe

Záhadné mestá

Pod názvom Vianoce v mestách Európy sa skrýva jednoduchá aktivita, pomocou ktorej žiaci aspoň trochu privoňajú k vianočnej atmosfére vybraných európskych miest. Ich úlohou je v skupine (max. 4 až 5 členná) odhaliť identitu 18 európskych miest na kartičkách. Predná strana každej kartičky pozostáva z fotografie daného mesta s vianočným stromčekom alebo vianočným trhom. Zadná strana obsahuje indície, ktoré žiakom pomáhajú prísť na to, aké mesto je na fotografii. 

skupinové vyučovanie geografia

Najskôr majú skupiny za úlohu odhaliť názvy miest len na základe kartičiek (fotografia a indícia) a práce so školským atlasom. Po približne 10-15 minútach im učiteľ rozdá aj kartičky s názvami miest. Koľko miest sa im podarilo odhaliť bez tejto pomôcky? Sú s ňou schopní vytvoriť všetky správne dvojice fotografia a názov mesta?

hravá geografia

Vianoce na veľkej mape

Na záver vytvorí každá skupina (alebo celá trieda spolu) veľkú mapu Európy, na ktorú vyznačí a pomenuje všetkých 18 miest. Ku každému z nich sa nalepí príslušná fotografia. Veľkú mapu vytvoríte skupinám vopred, alebo si ich môžu vytvoriť aj sami (je to úloha jedného člena skupiny – kresliči mapy z každej skupiny vytvoria samostatnú skupinu, v ktorej si pri tvorbe máp postupne pomáhajú). Mapu je možné vytvoriť obkreslením obrysovej mapy (napríklad tejto) premietnutej cez projektor, alebo vytlačením veľkej mapy na viacerých papieroch A4 a jej následným zlepením (mapa na stiahnutie). Pri správnom umiestňovaní miest na mapu môžu skupiny používať prípadne aj Google Maps. Závisí to od ich poznatkov o Európe, piatakom sa táto možnosť hodila.

vianočné stromčeky v mestách Európy

Dodatočnou úlohou žiakov môže byť vyhľadanie informácií o vianočných tradíciách, zvykoch a jedlách nimi vybraného štátu Európy. Výsledky svojej domácej práce môžu prezentovať na ďalšej vyučovacej hodine. Ako sa tieto tradície odlišujú od našich?

Ako prebiehala táto aktivita v Škole u Filipa si môžete pozrieť v tomto fotoalbume.

Vianočné trhy Európa

Na stiahnutie:

Vznik tohto materiálu podporil Nadačný fond Generácia 3.0

Generácia 3.0
Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť