Hore

Vianoce v mestách Európy (mapová aktivita)

Predvianočný čas plynie na školách už v trochu uvoľnenejšej atmosfére (alebo by aspoň mohol) a tému Vianoc je fajn zaradiť aj do učiva jednotlivých predmetov. V geografii je to relatívne jednoduché, na Lepšej geografii preto nájdete hneď viacero vianočných aktivít.

Pod názvom Vianoce v mestách Európy sa skrýva jednoduchá aktivita, pomocou ktorej žiaci aspoň trochu privoňajú k vianočnej atmosfére vybraných európskych miest. Ich úlohou je v skupine (max. 4 až 5 členná) odhaliť identitu 18 európskych miest na kartičkách. Predná strana každej kartičky pozostáva z fotografie daného mesta s vianočným stromčekom alebo vianočným trhom. Zadná strana obsahuje indície, ktoré žiakom pomáhajú prísť na to, aké mesto je na fotografii.

Najskôr majú skupiny za úlohu odhaliť názvy miest len na základe kartičiek (fotografia a indícia) a práce so školským atlasom. Po približne 10-15 minútach im učiteľ rozdá aj kartičky s názvami miest. Koľko miest sa im podarilo odhaliť bez tejto pomôcky? Sú s ňou schopní vytvoriť všetky správne dvojice fotografia a názov mesta?

Celá aktivita so zadaním je dostupná pre členov Lepšej geografie.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať