Hore

Pomýlené mapy. Geografické chyby v médiách, ktoré by mal odhaliť už školák

Mapy so zámernými chybami, ktoré majú žiaci za úlohu odhaliť, sú príjemným spestrením školskej geografie. Sporadicky sa vyskytujú v niektorých pracovných zošitoch, no žiaci sa s nimi často nestýkajú. V dospelosti sa s nimi stretnú určite. Ľudia robia chyby (nezámerne), preto ich občas robia aj médiá. Takto vznikajú „vtipné“ geografické omyly na mapách vo vysielaní správ, v novinových článkoch, alebo v propagačných materiáloch cestovných kancelárií či leteckých spoločností. Viac sa o nich dozviete v tomto článku. Sú vaši žiaci geograficky podkutí natoľko, že si ich všimnú a uvedú na správnu mieru? Dozviete sa, ak sa s nimi zahráte Pomýlené mapy.  

chybné mapy

Mapy so zámernými chybami, ktoré majú žiaci za úlohu odhaliť, sú príjemným spestrením školskej geografie. Sporadicky sa vyskytujú v niektorých pracovných zošitoch, no žiaci sa s nimi často nestýkajú. V dospelosti sa s nimi stretnú určite. Ľudia robia chyby (nezámerne), preto ich občas robia aj médiá. Takto vznikajú “vtipné” geografické omyly na mapách vo vysielaní správ, v novinových článkoch, alebo v propagačných materiáloch cestovných kancelárií či leteckých spoločností. Viac sa o nich dozviete v tomto článku. Sú vaši žiaci geograficky podkutí natoľko, že si ich všimnú a uvedú na správnu mieru? Dozviete sa, ak sa s nimi zahráte Pomýlené mapy.

O čo ide?

Žiakom vysvetlite ich bojovú úlohu – stávajú sa geografickými expertmi, ktorých cieľom je pozorné sledovanie médií a odhaľovanie geografických omylov (chýb), ktoré sa v nich niekedy vyskytujú. Postupne im cez projektor premietnite výber pomýlených máp, ktoré sme objavili na internete (prezentácia na stiahnutie nižšie). Na preskúmanie jednej mapy (alebo iného obrazového materiálu v prezentácii) im nechajte vopred dohodnutý čas. Počas odhaľovania “zločinov proti geografii” môžu pracovať so školským atlasom. Väčšina máp je zo zahraničia, preto si precvičia aj názvy štátov, miest a iných geografických prvkov v cudzích jazykoch. Niektoré mapy obsahujú len jednu chybu, ďalšie zas hneď niekoľko. Úlohou žiakov je nielen odhaliť chyby, ale ich aj opraviť.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť