Hore

S hlavou v oblakoch (aktivity k téme atmosféra a oblaky)

Návrh učebného celku na tému atmosféra a oblaky

Podnebie a počasie patria k praktickým a pre žiakov zaujímavým témam školskej geografie, napriek tomu sú v rámci ŠVP len slabo pokryté. Ak sa im chcete so žiakmi venovať hlbšie, pokojne môžete, nikto a nič vám v tom nebráni. Prinajhoršom neodučíte niektoré vybrané učivo, ktoré buď včleníte do ďalšej témy, alebo sa zmierite s tým, že nie všetko musí a má byť odučené. Ako učiteľ na to máte právo. 

Keď sa už žiaci zoznámili so zložením atmosféry a jej jednotlivými vrstvami, pokračujte s kolobehom vody a oblakmi. Napriek tomu, že nad nami „plávajú“ prakticky denne, vieme o nich až príliš málo. Doprajte žiakom spoznať ich základné druhy a charakteristické vlastnosti. Budete prekvapení, ako ich to bude baviť!

Podnebie a počasie patria k praktickým a pre žiakov zaujímavým témam školskej geografie, napriek tomu sú v rámci ŠVP len slabo pokryté. Ak sa im chcete so žiakmi venovať hlbšie, pokojne môžete, nikto a nič vám v tom nebráni. Prinajhoršom neodučíte niektoré vybrané učivo, ktoré buď včleníte do ďalšej témy, alebo sa zmierite s tým, že nie všetko musí a má byť odučené. Ako učiteľ na to máte právo.

Keď sa už žiaci zoznámili so zložením atmosféry a jej jednotlivými vrstvami, pokračujte s kolobehom vody a oblakmi. Napriek tomu, že nad nami “plávajú” prakticky denne, vieme o nich až príliš málo. Doprajte žiakom spoznať ich základné druhy a charakteristické vlastnosti. Budete prekvapení, ako ich to bude baviť!

Uvedený návrh aktivít môže tvoriť obsah jednej vyučovacej hodiny, je však možné použiť ich viac-menej voľne. Osobne som ich odskúšal v rámci jedného vyučovacieho bloku (90-minút). Niektoré z nich sú vhodné pre diferenciáciu práce v triede – venujú sa im najšikovnejší žiaci po vyriešení predchádzajúcich úloh. Vyučovanie môžete začať zábavnou aktivitou, v ktorej sa žiaci pokúsia stať sa dažďom, prípadne sa môžete rozhýbať pri piesni Je po děšti. Aké ďalšie piesne o daždi (prípadne snehu) žiaci poznajú?

Ešte predtým, ako sa so žiakmi vydáte na cestu k oblakom, pristavte sa aspoň v krátkosti pri kolobehu vody. Žiaci by mali mať o téme základné poznatky z predchádzajúcich ročníkov. Zopakovať staršie a získať nové informácie o kolobehu vody môžu žiaci aj svojou vlastnou činnosťou. Môže vyzerať napr. takto:

Žiakov rozdeľte do párov alebo štvorčlenných skupín, v ktorých budú pracovať. Do každej takto vytvorenej skupiny rozdajte kópiu pojmov súvisiacich s kolobehom vody a schému kolobehu vody. Úlohou žiakov je pozorne si prečítať opis jednotlivých pojmov a následne ich priradiť na správne miesto (číslo) v schéme kolobehu vody (zapíšu do nej názvy pojmov). Žiakov je potrebné upozorniť, že neočakávate, že si uvedené definície zapamätajú, ide skôr o úlohu na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Nechajte žiakom potrebný čas na vyriešenie úlohy (cca 5 – 10 minút) a nakoniec ich vyzvite, aby svoje riešenia prezentovali. Správne vyplnená schéma kolobehu vody je dostupná na tomto odkaze.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť