Hore

Spor o pitnú vodu (aktivita)

Metodická príručka Učíme (sa) v globálnych súvislostiach – Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách obsahuje viacero zaujímavých aktivít (návrhov vyučovacích hodín). Jednou z nich je aj aktivita Spor o pitnú vodu, ktorú si stiahnete cez odkaz pod obrázkom.

Žiaci sa v aktivite na konkrétnych príkladoch zoznámia s fenoménom medzinárodných sporov o zdroje (pitnej) vody. Aktivita využíva viac techník – úvodný evokačný kvíz o vode, prácu s mapou sveta a zemepisnými súradnicami, analytickú prácu v skupinách i záverečnú diskusiu v reflexii. Na konci aktivity by mali žiaci lepšie chápať význam vody na globálnej úrovni, ale i to akou dôležitou surovinou je pri rôznych aspektoch nášho každodenného života.

konflikty o vodu
Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť