Hore

Africké bingo

Na začiatku každého tematického celku je vhodné zaradiť krátku aktivitu, pomocou ktorej zistíte, čo o nej už žiaci vedia. O to lepšie, ak sa cez ňu o svojich poznatkoch a skúsenostiach dozvedia aj žiaci zároveň. Práve na to slúži aj Africké bingo, ktoré hľadá naše prepojenia s Afrikou.

Afrika súčasná móda
Ilustračný obrázok: Súčasná africká móda vychádzajúca z tradícií (zdroj)

Ročník:  7.  na ZŠ, 2. na gymnáziu

Tematický celok:  Afrika

Čas: 15 – 20 minút (v závislosti od veľkosti skupiny)

Pomôcky:  kópia hracej karty Africké bingo pre každého žiaka, hárok s bližšie vysvetlenými súvislosťami v bingu pre vás, nástenná mapa Afriky, Školské atlasy sveta

Cieľ:  Identifikovať prepojenia afrických štátov so Slovenskom.


Postup

  1. Na začiatku hodiny upravte triedu tak, aby sa v nej mohli žiaci voľne pohybovať. 

  2. Vysvetlite žiakom pravidlá aktivity. Každý dostane hraciu kartu, na ktorej sú políčka s otázkami. Žiaci sa voľne pohybujú po triede a každý z nich má za úlohu čo najrýchlejšie nájsť spolužiaka, ktorý mu na vybranú otázku odpovie „áno“. Jeho meno si žiak zapíše do políčka danej otázky a pokračuje v kladení ďalších otázok iným spolužiakom. Podmienkou je, aby sa žiadne meno vo vyplnených políčkach neopakovalo. Žiak sa preto musí pýtať vždy iných spolužiakov a zároveň správne odhadovať, ktorý z nich mu na danú otázku odpovie kladne. Po spolužiakovej zápornej odpovedi mu môže položiť ďalšiu otázku alebo vyhľadať iného, ktorému položí rovnakú otázku.

  3. Žiak, ktorému sa podarí vyplniť menami päť susedných políčok (vodorovne, zvislo alebo diagonálne) zvolá „Bingo!“ a stáva sa víťazom. Pokračujte v hre, kým sa takto neobsadia prvé tri miesta. V tom momente vyzvite žiakov, aby hru prerušili. 

  4. Spoločne so žiakmi skontrolujte hraciu kartu víťaza. Kontroluje sa hlasným vyvolávaním otázok z karty a mien žiakov, ktorí sú k nim priradení. Priradený hráč svoju odpoveď potvrdí a, ak je to možné, poskytne zdôvodnenie alebo svoju odpoveď rozvinie (napr. Poznáš niekoho, kto bol v Afrike? Áno, moji bratranci boli cez leto na dovolenke v Tunisku).

  5. Ak sa so žiakmi zhodnete na pokračovaní aktivity, môžete stanoviť časový limit (napr. 5 minút), počas ktorého sa žiaci pokúsia vyplniť čo najviac políčok. Víťazom sa stáva žiak s najvyšším počtom vyplnených políčok. Zápis mien pri jednotlivých otázkach je vhodné skontrolovať.

  6. Po ukončení hry požiadajte žiakov, aby sa vrátili na svoje miesta a rozviňte diskusiu o tom, ako jednotlivé otázky súvisia s Afrikou. Vysvetlenie súvislostí nájdete v prílohe č. 2. Ak sa vysvetlenie týka konkrétnych štátov, vyzvite žiakov, aby ich lokalizovali na nástennej mape Afriky.

Aktivita je súčasťou metodickej príručky Afrika – Mýty a fakty, ktorú vydalo Človek v ohrození o.z. Elektronická verzia publikácie je dostupná bezplatne.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť