Hore

​Problémy Troublelandu. Mapová aktivita o zdrojoch surovín a prípadných konfliktoch

Geopolitika nie je súčasťou školskej geografie. Netvrdíme, že by sa to malo zákonite zmeniť, spoznať však aspoň základné faktory vzniku regionálnych konfliktov (v niektorých prípadoch až vojenských) žiakom určite neuškodí. Aj preto medzi obsahom Lepšej geografie už dávnejšie nájdete aktivitu s názvom Freedonia. Podobný (prakticky rovnaký) princíp využíva aj aktivita Problémy Troublelandu, ktorej zadanie si môžete stiahnuť vyššie.

Žiaci v nej pracujú s mapou fiktívneho územia, na ktorej majú za úlohu určiť a lokalizovať viaceré faktory, ktoré môžu potenciálne vyvolať medzinárodné spory (konflikty) štátu Troubleland s jeho susedmi. Pri hľadaní odpovedí musia žiaci uplatniť viaceré geografické zručnosti a schopnosti, preto je aktivitu možné využiť relatívne všestranne.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii