Hore

Svetové tričko (aktivita o textilnom priemysle)

Metodická príručka Učíme (sa) v globálnych súvislostiach – Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách obsahuje viacero zaujímavých aktivít (návrhov vyučovacích hodín). Jednou z nich je aj aktivita Svetové tričko, ktorú stiahnete cez odkaz pod obrázkom.

Prečo sa vyrába textil najmä v ázijských krajinách s lacnou pracovnou silou? Je to vždy tak? Žiaci sa dozvedia o globálnych vzťahoch v textilnom priemysle, budú diskutovať o pracovných podmienkach a mzde pracovníkov a uvedomia si, ako vplývajú, ako spotrebitelia, na textilný priemysel a životy ľudí v iných krajinách sveta. Pochopia, aké možné dôsledky majú, prípadne by mohli mať, zmeny v štruktúre textilného priemyslu na globálnej úrovni. Aktivitu je vhodné využiť pri tematickom celku o Ázii, alebo pri téme hospodárstvo (priemysel) sveta.

geografia trička
Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť