Hore

Svetové tričko (aktivita o textilnom priemysle)

Metodická príručka Učíme (sa) v globálnych súvislostiach – Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách obsahuje viacero zaujímavých aktivít (návrhov vyučovacích hodín). Jednou z nich je aj aktivita Svetové tričko, ktorú stiahnete cez odkaz pod obrázkom.

Prečo sa vyrába textil najmä v ázijských krajinách s lacnou pracovnou silou? Je to vždy tak? Žiaci sa dozvedia o globálnych vzťahoch v textilnom priemysle, budú diskutovať o pracovných podmienkach a mzde pracovníkov a uvedomia si, ako vplývajú, ako spotrebitelia, na textilný priemysel a životy ľudí v iných krajinách sveta. Pochopia, aké možné dôsledky majú, prípadne by mohli mať, zmeny v štruktúre textilného priemyslu na globálnej úrovni. Aktivitu je vhodné využiť pri tematickom celku o Ázii, alebo pri téme hospodárstvo (priemysel) sveta.

geografia trička
Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať