Hore

Priemyselná výroba SR (interaktívna mapa)

Mapa zobrazuje najdôležitejšie závody jednotlivých priemyselných odvetví na Slovensku s výnimkou potravinárskeho priemyslu, ktorému je venovaná samostatná mapa. Informácie v mape boli aktuálne pre rok 2013, niektoré významnejšie zmeny boli zakomponované do mapy aj neskôr – napr. vymazanie Panasonic Krompachy po zániku jeho výroby.

Viac ako 30 percent obyvateľov SR v produktívnom veku pracuje v priemysle a preto je poznanie jeho priestorového a odvetvového rozloženia na našom území zaujímavou a dôležitou informáciou. Mapa sa dá spustiť v režime mapovej aplikácie, ktorá umožňuje ovládanie (zapínanie a vypínanie) jednotlivých vrstiev (priemyselných odvetví) na mape, čo je niekedy výhodné z hľadiska väčšej prehľadnosti. Spustíte ju cez odkaz pod obrázkom.

priemysel Slovensko mapa
Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť