Hore

Priemyselná výroba SR (interaktívna mapa)

Mapa zobrazuje najdôležitejšie závody jednotlivých priemyselných odvetví na Slovensku s výnimkou potravinárskeho priemyslu, ktorému je venovaná samostatná mapa. Informácie v mape boli aktuálne pre rok 2013, niektoré významnejšie zmeny boli zakomponované do mapy aj neskôr – napr. vymazanie Panasonic Krompachy po zániku jeho výroby.

Viac ako 30 percent obyvateľov SR v produktívnom veku pracuje v priemysle a preto je poznanie jeho priestorového a odvetvového rozloženia na našom území zaujímavou a dôležitou informáciou. Mapa sa dá spustiť v režime mapovej aplikácie, ktorá umožňuje ovládanie (zapínanie a vypínanie) jednotlivých vrstiev (priemyselných odvetví) na mape, čo je niekedy výhodné z hľadiska väčšej prehľadnosti. Spustíte ju cez odkaz pod obrázkom.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať