Hore

Koronavírus v karikatúrach (kreslených vtipoch)

V čase zatvorených škôl zápasia učitelia so zadávaním úloh na doma, ktoré by žiakov motivovali a neboli by len náhradou bežného školského učiva. Viacerí didaktici a ďalší odborníci na vzdelávanie zdôrazňujú, že takto zadávané úlohy by mali byť tvorivé, nápadité a mali by nútiť žiakov premýšľať. Už dávno sa pohrávam s myšlienkou využitia karikatúr vo vyučovaní geografie či iných predmetov. Ako využiť komiksy je opísané v tomto článku. Ku karikatúram je na internete dostupných tiež viacero edukačných materiálov.
Zdroj: https://vajiramias.com/current-affairs/very-high-public-health-risk/5e5b1cde1d5def6623a2dde9/

V predkladanej metodike sa teraz zameriame len na karikatúry (resp. skôr kreslené vtipy či grafiky) s témou koronavírusu. Množstvo ich nájdete na stránkach Cartoon MovementIran Cartoon. Spomedzi množstva kresieb na internete som vybral štrnásť, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie v súbore nižšie. Pošlite ich žiakom spolu so zadaním úloh a tabuľkou, v ktorej sú opísané základné stavebné kamene (časti) kresleného vtipu. Tipy na úlohy pre žiakov sú nasledovné. Vyberte tie, ktoré vám najviac vyhovujú, prípadne vymyslite vlastné. Ak sa chcete o analýze karikatúr dozvedieť ešte viac, prípadne zadanie pre žiakov viac prehĺbiť, pozrite si fantasticky spracovanú metodiku v tomto článku.

  • Pozorne si pozri všetky kresby. Otvor si dokument s tabuľkou, v ktorej sú opísané základné časti kresleného vtipu. Preštuduj ju.
  • Spomedzi kresieb si vyber tri, ktoré ťa najviac zaujali. Podmienkou je, že aspoň jedna z tebou vybraných kresieb využíva symbolizmus vychádzajúci z historickej (alebo mytologickej, literárnej) udalosti či postavy.
  • Každej kresbe vymysli svoj vlastný názov, opíš ako na teba pôsobí, čo v tebe vyvoláva?
  • Každú z troch vybraných kresieb analyzuj podľa tabuľky v dokumente. Pokús sa zistiť a pri každej kresbe opíš, aký symbolizmus, vizuálne metafory, karikatúry, zveličenie a stereotypizáciu využíva. Skús to spracovať čo najdetailnejšie.
  • Na čom je založený humor na jednotlivých kresbách (ak je v nich obsiahnutý)?
  • Aké konkrétne poznatky musí človek mať, aby dokázal týmto kresbám porozumieť a dekódoval v nich použitý symbolizmus a metafory?
  • Na akú historickú, umeleckú alebo mytologickú udalosť (postavu, dielo) jedna z tebou vybraných kresieb odkazuje? Prečo sa ju rozhodol autor takto využiť na zobrazenie súčasnej situácie pandémie koronavírusu?
  • Čo je hlavným posolstvom kresby, čo ňou chcel autor povedať (perspektíva a tón v tabuľke)?
  • Pokús sa navrhnúť vlastnú kresbu (karikatúru) o koronavíruse a boji proti nemu. Ak nevieš kresliť, nevadí, skús ju aspoň načrtnúť, alebo slovne opíš, z čoho by sa skladala a ako by vyzerala.

Súbory na stiahnutie:

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť