Hore

Koronavírus v karikatúrach (kreslených vtipoch)

V čase zatvorených škôl zápasia učitelia so zadávaním úloh na doma, ktoré by žiakov motivovali a neboli by len náhradou bežného školského učiva. Viacerí didaktici a ďalší odborníci na vzdelávanie zdôrazňujú, že takto zadávané úlohy by mali byť tvorivé, nápadité a mali by nútiť žiakov premýšľať. Už dávno sa pohrávam s myšlienkou využitia karikatúr vo vyučovaní geografie či iných predmetov. Ako využiť komiksy je opísané v tomto článku. Ku karikatúram je na internete dostupných tiež viacero edukačných materiálov.

Zdroj: https://vajiramias.com/current-affairs/very-high-public-health-risk/5e5b1cde1d5def6623a2dde9/

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť