Hore

Aj malé deti môžu tvoriť veľké mapy

Aj malé deti môžu tvoriť veľké mapy

Od začiatku školského roka 2016/17 učím po dvoch rokoch opäť na škole. Nie, nemusíte sa obávať, čas na Lepšiu geografiu budem mať aj naďalej. Čiastočný úväzok na malej školičke to umožňuje. Nič nie je horšie, ako keď sa metodik vzdiali od reality školskej praxe a kontaktu so žiakmi. Preto si učiteľstvo znovu užívam. Inšpiruje a posúva vpred.

Súkromná ZŠ Bakomi v Banskej Štiavnici umožňuje aj to, čo nie je na tradičných školách bežné. Organizácia školského dňa do 1,5 hodinových vyučovacích blokov umožňuje venovať viac času témam, pri ktorých je potrebné ísť do väčšej hĺbky a zároveň dáva priestor dokončiť aj časovo náročnejšie výzvy. 

Niekoľkokrát do týždňa pracujú žiaci aj na tzv. spoločných aktivitách, počas ktorých spolupracujú vo vekovo zmiešaných skupinách (prváci až šiestaci) pod vedením učiteľa. Zadané úlohy sa vždy menia. Momentálne sa odvíjajú od ústrednej témy cestovanie. Okrem schopnosti vzájomnej kooperácie si pri nich žiaci rozvíjajú aj zručnosti a vedomosti jednotlivých predmetov.

geografia hrou

Niekedy je dobré myslieť a tvoriť vo veľkom. Tento týždeň preto stáli jednotlivé skupiny pred úlohou skonštruovať vlastnú veľkú obrysovú mapu sveta. Všetci to hravo zvládli a ich mapy následne poslúžili ako podklad pre ďalšie aktivity.  

veľká mapa ako puzzle

Ak by ste si spolu so žiakmi chceli vytvoriť takúto mapu aj vy, návod ako na to nájdete opísaný v tomto článku. Prípadne si stiahnite tú našu na 37 stranách formátu A4. Vzor, ktorý napovie ako má finálna mapa vyzerať zas nájdete tu. Poskladanie kompletného puzzle chce svoj čas. Nebojte sa, nebude strateným.

Každá zo štyroch pracovných skupín ďalej s mapami pracovala na odlišných úlohách. Jedna skupina mala za úlohu nalepiť na správne miesta v mape rôznorodé fotografie, štátne vlajky a pod. (súbor na stiahnutie), čo sa nezaobišlo bez intenzívnej práce s atlasom.

vekovo zmiešané skupiny škola

Skupina, ktorej žiaci preferujú výtvarné aktivity mapu maľovala. Matematické a logické hlavičky stáli pred výzvou vytvoriť politickú mapu sveta s vyriešením tzv. problému štyroch farieb a skupina pod mojim vedením sa venovala vytvoreniu mapy, ktorá by zobrazovala počet obyvateľov jednotlivých svetadielov (kontinentov) sveta a desať najľudnatejších štátov. Vyriešenie úlohy sa nezaobišlo bez výpočtov a práce s údajmi.

mapa aktivita deti

Ako sa im to pomocou obrázkov Lego panáčikov (1 panáčik = 100 miliónov obyvateľov) podarilo si môžete pozrieť na fotografiách.  

tvorba grafu geografia

Spomínaných panáčikov, všetky potrebné údaje a kruhový graf nájdete v tomto súbore.

skupinová práca vyučovanie
aj malé deti môžu tvoriť veľké mapy

Spolu so žiakmi vám prajem príjemné mapovanie!

Austrália vytlačená mapa
Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť