Hore

​Vrstvy Zeme – papierový model na poznámky k učivu

K učivu 5.ročníka Cesta do hlbín Zeme, môžete okrem interaktívnej prezentácie využiť aj netradičnú pomôcku. Vďaka papierovému modelu získajú vaši žiaci plastický obraz o priereze Zeme a jej jednotlivých vrstvách. Model zároveň slúži aj ako podklad na písanie stručných poznámok v netradičnom vizuálnom prevedení, ktoré podporuje bližšie pochopenie učiva a lepšie zapamätanie si základných poznatkov. 

vrstvy Zeme papierový model

Výroba modelu je veľmi jednoduchá. V ideálnom prípade si ho vytvorí každý zo žiakov sám. Vystrihovačky, ktoré k tomu budú potrebovať, si stiahnete cez odkaz na konci článku. Vystrihovačky obsahujú jednu mapu západnej pologule, ktorá tvorí vrchnú časť modelu a štyri výseče, z ktorých sú v modeli vytvorené otváracie okienka pre jednotlivé vrstvy Zeme. Každá výseč je vo vystrihovačke pomenovaná. Okrem vopred vytlačených všetkých častí vystrihovačky pre každého žiaka, bude potrebné zabezpečiť, aby mali žiaci nožnice, tužkové lepidlo a farbičky viacerých farieb.

Do vytvoreného modelu majú žiaci za úlohu dopísať stručné a výstižné charakteristiky jednotlivých vrstiev Zeme. Na vrchnej mape môžu pomenovať svetadiely, oceány, prípadne aj iné geografické prvky podľa požiadaviek učiteľa. Každá z vrstiev Zeme má vlastné okienko, ktoré sa po otvorení modelu otvorí a ukáže potrebné informácie. Žiaci môžu do modelu svoje poznámky vpisovať už počas prezentácie, v záverečnej časti vyučovacej hodiny s pomocou učebnice, kníh a internetu, alebo ich vypracujú ako domácu úlohu. 

Krok za krokom

  1. Vystrihnite obrázok západnej pologule z papiera formátu A4.

  2. Vyfarbite ho tak, aby čo najviac zodpovedal skutočnosti – oceány modrou, pevninu zelenou, hnedou farbou a pod.). V mape pomenujte zobrazené svetadiely a oceány. Po dohode s učiteľom vyznačte prípadne aj názvy ďalších vybraných geografických prvkov.

  3. Nastrihnite vyfarbenú pologuľu pozdĺž vodorovnej plnej čiary, ktorá ňou prechádza od jej vonkajšej strany, až po stred. Ohnite papier pozdĺž prerušovanej zvislej strany vedúcej od stredu po horný okraj. Vznikne tak otvárateľné okienko, ktoré na modeli predstavuje zemskú kôru. Poznámky k nej budete písať na vnútornú stranu okienka.

  4. Vystrihnite štyri výseče, ktoré ste dostali spolu s obrázkom pologule. Dajte pozor, aby ste pri strihaní omylom neodstrihli malé obdĺžniky, na ktorých sú výseče pomenované. Každá výseč bude na modeli predstavovať inú vrstvu Zeme. Najväčšia výseč je vonkajší plášť, menšia vnútorný plášť, ešte menšia vonkajšie jadro a najmenšia vnútorné jadro. 
  5. Vyfarbite každú z jednotlivých vrstiev Zeme (výseče) inou farbou. V najlepšom prípade by ich farebnosť mala rešpektovať ich zaužívané grafické stvárnenie. Inšpirovať sa môžete na týchto obrázkoch

  6. Jednotlivé vrstvy zlepte malými obdĺžnikmi (tie, na ktorých sú názvy vrstiev) na seba. Naspodku bude zemský plášť (najväčšia výseč) a nad ňou postupne stále menšia a menšia výseč, až po zemské jadro.
  7. Takto zlepené vrstvy nalepte k pologuli do priestoru jej otvárajúceho sa okienka. Okraje vrstiev by mali lícovať s okrajmi pologule. 

  8. Výsledkom je vytvorený model, v ktorom môžete listovať jednotlivými vrstvami Zeme. Ku každej z nich vyplňte základné informácie, zaujímavosti a pod.

  9. Svoje modely nakoniec prezentujte pred spolužiakmi a demonštrujte na nich svoje vedomosti o jednotlivých vrstvách Zeme.

Na stiahnutie:

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť