Hore

Štáty sveta (kartová hra)

Didaktické hry v školskej geografii môžu mať množstvo rôznorodých podôb a foriem. Najčastejšie sa využívajú pri upevňovaní vedomostí, pričom neraz vychádzajú z formátu známych televíznych súťaží, ako sú napr. RiskujMilionár alebo AZ kvíz. Časté sú rôzne priraďovačky, či už v podobe pojmového domina alebo tzv. trojuholníkov. Ak nerátame voľnočasové aktivity žiakov počas prestávok alebo ojedinelé prípady ako sú Chňap! a Mapové domino,  s uplatnením kartových hier sa v škole prakticky nestretávame. Prečo to nevyskúšať?

Didaktické hry v školskej geografii môžu mať množstvo rôznorodých podôb a foriem. Najčastejšie sa využívajú pri upevňovaní vedomostí, pričom neraz vychádzajú z formátu známych televíznych súťaží, ako sú napr. RiskujMilionár alebo AZ kvíz. Časté sú rôzne priraďovačky, či už v podobe pojmového dominaalebo tzv. trojuholníkov. Ak nerátame voľnočasové aktivity žiakov počas prestávok alebo ojedinelé prípady ako sú Chňap! a Mapové domino,  s uplatnením kartových hier sa v škole prakticky nestretávame. Prečo to nevyskúšať?

Na čo je to dobré?

V školskej geografii sa žiaci oboznamujú s viacerými údajmi o jednotlivých štátoch sveta. Narozdiel od minulosti sa dnes už nevyžaduje znalosť veľkého množstva číselných údajov spamäti. Zanevrieť na prácu s rôznymi typmi takýchto údajov by však bolo chybou.

Žiaci by mali byť schopní informácie a dáta triediť, dávať ich do súvislostí, vzájomne porovnávať, vytvárať z nich tabuľky, grafy a v neposlednom rade ich aj správne interpretovať. Myslím, že priemerne vzdelaný človek by mal poznať aspoň približne počet obyvateľov najvýznamnejších štátov sveta, ktoré štáty alebo regióny patria k ekonomicky najvyspelejším a ktoré, naopak, ekonomicky zaostávajú.  Hodnota vybraných ukazovateľov jednotlivých štátov sa dá najlepšie predstaviť cez ich porovnanie so Slovenskom. Ak má Slovenská republika rozlohu 49 036 km2, lepšie si vieme predstaviť na prvý pohľad nič nehovoriacu rozlohu 176 215 km2 v prípade Uruguaja, ktorý vyzerá byť na mape Južnej Ameriky taký maličký.

Prostredníctvom kartičiek štátov sveta a hier, ktoré je možné s nimi hrať, sa žiaci oboznámia s vybranými humánno-geografickými ukazovateľmi jednotlivých štátov, precvičia si prácu s číselnými údajmi a samostatne preskúmajú odpovede na otázky ako napr. – Kde žije viac obyvateľov, v Taliansku alebo Thajsku? Ktorý štát má vyššiu hustotu zaľudnenia, Austrália alebo Maďarsko? Kde sa žije lepšie podľa hodnoty Indexu kvality ľudského života, v Nórsku alebo v USA?


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť