Hore

Ukážte Slovensku, že učíte svetovo. Publikujte príklady dobrej praxe na Lepšej geografii

Lepšia geografia mala od začiatku ambíciu vytvoriť komunitu inovatívnych učiteľov geografie, ktorí by spolupracovali a spoločnými silami posúvali geografiu do sveta 21. storočia. Vytvorme ostrov pozitívnej deviácie, ktorý bude dôkazom životaschopnosti školskej geografie a jej učiteľov v oceáne priemernosti. Sú nás desiatky alebo stovky? Ukážme Slovensku, že učíme svetovo!

postcrossing na škole
Postcrossing na škole

Využívate materiály Lepšej geografie a mali ste vďaka nim vyučovacie hodiny, ktoré boli zážitkom pre vás aj pre žiakov? Podeľte sa s nami o svoje skúsenosti, postrehy a zlepšenia! Pošlite nám krátky opis (článok), fotografie, videá, výstupy žiakov… čokoľvek, čím sa chcete pochváliť. Zaslúžite si uznanie! 

3D mapa Ázie žiacky projekt
3D mapa Ázie od žiakov ZŠ v Nových Sadoch (článok)

Vytvárate si vlastné originálne aktivity, projektové zadania, pracovné listy, prezentácie, hry alebo ďalšie skvelé materiály, ktorými u žiakov prebúdzate nadšenie pre geografiu, prehlbujete ich pochopenie sveta a školu meníte na radosť z učenia sa? Dajte nám o sebe vedieť! Veľmi radi vám poskytneme priestor prezentovať sa na Lepšej geografii. Spoločne dosiahneme viac – zdieľanie je cesta ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu. 

 dioráma baňa projekt
Inšpirácia od kolegu

Naprieč Slovenskom sa na školách dejú fantastické veci. Bola by škoda o sebe nevedieť. Napíšte nám na lepsiageografia@gmail.com, pochváľte sa a získajte uznanie, ktoré vám právom patrí. 

Tešíme sa na vaše príspevky! Všetky doterajšie nájdete na tomto odkaze.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku