Hore

Cesta našich raňajok (E-U-R aktivita)

Metodická príručka Učíme (sa) v globálnych súvislostiach – Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách obsahuje viacero zaujímavých aktivít (návrhov vyučovacích hodín). Jednou z nich je aj aktivita Cesta našich raňajok, ktorú stiahnete cez odkaz pod obrázkom.

Žiaci budú pracovať na tvorbe tzv. potravinovej míle – uvedomia si a s pomocou mapy a jej mierky vypočítajú, akú vzdialenosť musia prekonať potraviny, ktoré používame pri príprave bežných výrobkov (banánová roláda). Okrem toho vyhodnotia i spôsob dopravy daných výrobkov z krajiny pôvodu na Slovensko a zhodnotia výhody a nevýhody (ekonomické, environmentálne i sociálne) využívania dovozových a domácich potravinových výrobkov.

pôvod jedla
Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť