Hore

Cesta našich raňajok (E-U-R aktivita)

Metodická príručka Učíme (sa) v globálnych súvislostiach – Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách obsahuje viacero zaujímavých aktivít (návrhov vyučovacích hodín). Jednou z nich je aj aktivita Cesta našich raňajok, ktorú stiahnete cez odkaz pod obrázkom.

Žiaci budú pracovať na tvorbe tzv. potravinovej míle – uvedomia si a s pomocou mapy a jej mierky vypočítajú, akú vzdialenosť musia prekonať potraviny, ktoré používame pri príprave bežných výrobkov (banánová roláda). Okrem toho vyhodnotia i spôsob dopravy daných výrobkov z krajiny pôvodu na Slovensko a zhodnotia výhody a nevýhody (ekonomické, environmentálne i sociálne) využívania dovozových a domácich potravinových výrobkov.

pôvod jedla
Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať