Hore

Domino. Didaktická hra na opakovanie učiva, ktorá neomrzí

Princíp všeobecne známej hry sa dá využiť ako efektívny nástroj na opakovanie a fixáciu nadobudnutých vedomostí. Žiaci však nebudú spájať hodnotu čísiel, ale logické dvojice – pravú stranu jednej kartičky s ľavou stranou druhej. Vlastné domino spravíte tak, že si v ľubovoľnom programe vedľa seba vytvoríte požadované množstvo obdĺžnikových kartičiek rozdelených na dve polovice. Šablóna pre PowerPoint je dostupná na stiahnutie nižšie. Do takto vzniknutých domino “kociek” vyplňte svoj obsah tak, aby pravá strana jednej kartičky tvorila logickú dvojicu s ľavou stranou inej kartičky. Princíp najlepšie pochopíte z náhľadu domina nižšie. Prerušovanou čiarou sú znázornené hranice medzi jednotlivými domino kartičkami. Táto čiara naviguje aj pri strihaní kartičiek z vytlačených papierov.

Množstvo kartičiek prispôsobte času, ktorý chcete aktivite venovať a schopnostiam vašich žiakov. Pri starších žiakoch sa nemusíme obávať ani desiatok kartičiek, na ktorých logicky správne pospájanie budú žiaci potrebovať aj dvadsať minút. Vždy rátajte s dlhším trvaním aktivity, ako prvotne odhadujete. Je to náročnejšie, ako sa môže zdať.

Domino je najvhodnejšie pre prácu v 4 až 5 členných skupinách, ktoré sú od seba dostatočne ďaleko, aby sa vzájomne nerušili. V prípade viacpočetných skupín, klesá zapojenosť žiakov a spoliehanie sa na spoluhráčov. Niekedy je vhodné nastaviť pravidlá tak, že po tom, ako skupina vyhlási, že vytvorila kompletné domino, stráca ďalšiu šancu opraviť si v ňom prípadné chyby. Víťazom sa tak môže stať pokojne aj pomalšia, ale pozornejšia skupina.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii