Hore

Ľudia sú v pohybe v meniacej sa krajine (aktivita)

V porovnaní so žiakmi, máme my učitelia obrovskú výhodu – počas vyučovania môžeme chodiť. Viacerí z nás to aj využívajú a na stoličke ich vidieť len pri zapisovaní do triednej knihy. Náš mozog potrebuje pohyb, možno práve preto pri ňom aj lepšie premýšľa. Od žiakov však čakáme, že na jednom mieste presedia šesť hodín bez toho, aby sa im chcelo spať. Skúste niekedy prežiť jedeň deň v ich koži. Zbláznite sa už na druhej hodine, ak vás mrle nezožerú už skôr. Prečo nevyskúšať aktivitu, pri ktorej sa žiaci budú hýbať a zároveň sa aj niečo nové naučia? 

Princíp opisovanej aktivity, ktorá sa venuje využívaniu krajiny a migrácii obyvateľstva, sa dá uplatniť pri prakticky ľubovoľnej téme,  v ktorej sa pracuje s priestorovými vzťahmi a mapami. Stačí len jednotlivé farebné plôšky v prezentácii pomenovať podľa potreby – napr. ako svetové biómy, pri ktorých budú žiaci reprezentovať vybrané živočíšne druhy a ich úlohou bude nájsť vhodný typ krajiny pre svoj život.  

V porovnaní so žiakmi, máme my učitelia obrovskú výhodu – počas vyučovania môžeme chodiť. Viacerí z nás to aj využívajú a na stoličke ich vidieť len pri zapisovaní do triednej knihy. Náš mozog potrebuje pohyb, možno práve preto pri ňom aj lepšie premýšľa. Od žiakov však čakáme, že na jednom mieste presedia šesť hodín bez toho, aby sa im chcelo spať. Skúste niekedy prežiť jedeň deň v ich koži. Zbláznite sa už na druhej hodine, ak vás mrle nezožerú už skôr. Prečo nevyskúšať aktivitu, pri ktorej sa žiaci budú hýbať a zároveň sa aj niečo nové naučia?

Princíp opisovanej aktivity, ktorá sa venuje využívaniu krajiny a migrácii obyvateľstva, sa dá uplatniť pri prakticky ľubovoľnej téme,  v ktorej sa pracuje s priestorovými vzťahmi a mapami. Stačí len jednotlivé farebné plôšky v prezentácii pomenovať podľa potreby – napr. ako svetové biómy, pri ktorých budú žiaci reprezentovať vybrané živočíšne druhy a ich úlohou bude nájsť vhodný typ krajiny pre svoj život.

Opis aktivity

Stiahnite si prezentáciu so scenárom aktivity v PowerPointe na tomto odkaze. Na každom slide je zobrazené územie (trieda) v inom časovom období – pred 500, 200, 100, 50, 30 rokmi a v súčasnosti. Trieda je rozdelená na viacero políčok rôzneho využitia a typov krajiny – les, pohorie, polia, rieka a pod. V priebehu rokov (na jednotlivých slidoch) sa niektoré políčka menia a zobrazujú sa v nich odkazy – napr. v pohorí boli objavené ložiská uhlia. Úlohou žiakov je preskupiť sa pri každej dôležitej zmene v krajine na iné, pre život vhodnejšie územie a svoje rozhodnutie zdôvodniť.  Postup aktivity je rozpísaný pod vloženou prezentáciou.


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť