Hore

Ktoré štáty sú ako Slovensko?

Medzi dôležité schopnosti potrebné pre život v 21. storočí, ktoré má za úlohu škola rozvíjať, patrí podľa mnohých odborníkov aj schopnosť rýchlo a efektívne vyhľadávať informácie, vzájomne ich porovnávať a dávať do súvislostí. Rozvíjanie týchto schopností by preto malo byť v súčasnej školskej geografii už samozrejmosťou. Jednoduchou aktivitou na prácu s informáciami v geografii, môže byť aj aktivita, v ktorej majú žiaci za úlohu vyhľadať štáty s podobnými geografickými charakteristikami ako má Slovensko.   

Ak máte prístup k počítačovej učebni, tabletom, alebo aspoň školské Wifi, na ktoré sa môžu žiaci pripojiť pomocou svojich mobilných zariadení, aktivitu môžete zaradiť aj priamo do vyučovania. V opačnom prípade je možné ju realizovať v podobe projektového zadania, na ktorom budú žiaci individuálne alebo v skupinách pracovať doma. 

Myšlienka je veľmi jednoduchá. Vyhľadať k Slovensku, čo najpodobnejšie štáty podľa vopred vybraných kritérií. Ich voľba je na vašom zvážení a odvíja sa najmä od veku, schopností a záujmov vašich žiakov. Najlepšie je však, aj ide o kritériá rôzneho charakteru (môžu byť aj negeografické).

Porovnanie rozlohy Slovenska s veľkostne takmer totožnou Dominikánskou republikou.

Medzi dôležité schopnosti potrebné pre život v 21. storočí, ktoré má za úlohu škola rozvíjať, patrí podľa mnohých odborníkov aj schopnosť rýchlo a efektívne vyhľadávať informácie, vzájomne ich porovnávať a dávať do súvislostí. Rozvíjanie týchto schopností by preto malo byť v súčasnej školskej geografii už samozrejmosťou. Jednoduchou aktivitou na prácu s informáciami v geografii, môže byť aj aktivita, v ktorej majú žiaci za úlohu vyhľadať štáty s podobnými geografickými charakteristikami ako má Slovensko.

Ak máte prístup k počítačovej učebni, tabletom, alebo aspoň školské Wifi, na ktoré sa môžu žiaci pripojiť pomocou svojich mobilných zariadení, aktivitu môžete zaradiť aj priamo do vyučovania. V opačnom prípade je možné ju realizovať v podobe projektového zadania, na ktorom budú žiaci individuálne alebo v skupinách pracovať doma.

Myšlienka je veľmi jednoduchá. Vyhľadať k Slovensku, čo najpodobnejšie štáty podľa vopred vybraných kritérií. Ich voľba je na vašom zvážení a odvíja sa najmä od veku, schopností a záujmov vašich žiakov. Najlepšie je však, aj ide o kritériá rôzneho charakteru (môžu byť aj negeografické).


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť