Hore

Ktoré štáty sú ako Slovensko?

Medzi dôležité schopnosti potrebné pre život v 21. storočí, ktoré má za úlohu škola rozvíjať, patrí podľa mnohých odborníkov aj schopnosť rýchlo a efektívne vyhľadávať informácie, vzájomne ich porovnávať a dávať do súvislostí. Rozvíjanie týchto schopností by preto malo byť v súčasnej školskej geografii už samozrejmosťou. Jednoduchou aktivitou na prácu s informáciami v geografii, môže byť aj aktivita, v ktorej majú žiaci za úlohu vyhľadať štáty s podobnými geografickými charakteristikami ako má Slovensko.

Ak máte prístup k počítačovej učebni, tabletom, alebo aspoň školské Wifi, na ktoré sa môžu žiaci pripojiť pomocou svojich mobilných zariadení, aktivitu môžete zaradiť aj priamo do vyučovania. V opačnom prípade je možné ju realizovať v podobe projektového zadania, na ktorom budú žiaci individuálne alebo v skupinách pracovať doma.

Myšlienka je veľmi jednoduchá. Vyhľadať k Slovensku, čo najpodobnejšie štáty podľa vopred vybraných kritérií. Ich voľba je na vašom zvážení a odvíja sa najmä od veku, schopností a záujmov vašich žiakov. Najlepšie je však, aj ide o kritériá rôzneho charakteru (môžu byť aj negeografické).

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii