Hore

Nápady na spestrenie školskej geografie, ktoré budú baviť vás aj žiakov

Vyučovacie hodiny by mali byť, ak je to len trochu možné, nielen poučné, ale aj zábavné (zaujímavé). Pre žiakov aj učiteľa. Smrteľným hriechom školy je nuda, jej opakom je rovnako nesprávny model – škola ako zábavný park. Počas svojej učiteľskej praxe som mal možnosť spoznať niekoľko možností spestrenia vyučovacích hodín geografie, s ktorými sa v tomto článku podelím. Pre skúsenejších učiteľov nebudú možno ničím novým, niektorých však možno inšpirujú. Poďme sa na ne pozrieť v stručných, heslovitých opisoch.   


Učte zážitkom

Človek sa učí najľahšie a najrýchlejšie vtedy, keď je to spojené so zážitkom. Nie každá hodina sa dá premeniť na šou, školu je však možné premeniť na o čosi radostnejšie a inšpiratívnejšie miesto. Pojmite učivo netradične – napríklad ako detektívku, organizujte projektové dni (alebo takto), vytvorte si na školskom dvore veľkú mapu, po ktorej môžete kráčať svetom, alebo nechajte žiakov usporiadať veľtrh cestovného ruchu. Žiaci milujú aj zážitkové učenie sa vonku. Skúste to s pátracími hrami, alebo s portálmi, ktoré sú plné nápadov k tomu, ako preniesť vyučovanie mimo budovu školy.

Modelujte a experimentujte

Umožnite žiakom ohmatať si učivo, skúšať, bádať a experimentovať. Na Lepšej geografii nájdete množstvo inšpirácií a návodov. Môžete vytvárať aj rôzne papierové a iné modely. Napríklad diorámy, 3D model zvierat, pamiatok, modely rieksopiek, modely krajiny z cesta a pod.

3D model projekt škola
Dubaj od žiakov zo ZŠ Nová Dedinka

Obrázkové hádanky ako štartér k novému učivu

Sú ideálnym štartérom (vstupnou aktivitou) pri takmer akejkoľvek preberanej téme a učive. Prebuďte nimi žiacke mysle aj zvedavosť. Všetci predsa vieme, že s motivovanými žiakmi sa pracuje lepšie.​

obrázková hádanka

Príbehy reálnych ľudí

Vo vzdelávaní sa odporúča čo najviac pracovať s príbehmi reálnych ľudí. Rozvíjajú empatiu žiakov a pomáhajú pochopiť svet v jeho komplikovanosti. Na Lepšej geografii nájdete hneď viacero aktivít, ktoré s nimi pracujú. Napríklad Deti a ich hračky, Cesta do školy, Dievčatá by rady do školy, Odíde Manu do Bombaja?Zaplavené Benátky. Vhodné je pracovať aj s knihami ako sú tieto alebo táto.

ako žijú deti vo svete
Z knihy Children Just Like Me

Správy zo sveta

Na začiatku hodiny venujeme 5 minút krátkym správam zo sveta alebo oblasti, ktorú momentálne preberáme. Poslúžia nám spravodajské weby – sme.sk, teraz.sk (najviac správ zo zahraničia) a pod., prípadne aj cudzojazyčné zdroje, ak to jazykové schopnosti žiakov umožňujú – BBC má napr. správy na webe rozdelené podľa svetadielov), alebo krátke videá. Žiaci si v atlase vyhľadajú štát alebo mesto, v ktorom sa uvádzaná udalosť odohrala. V nasledovnej diskusii môžeme tému rozviesť, pýtať sa žiakov, čo o danej udalosti vedia atď.​

Cestujeme okolo sveta

Na úvod hodiny si vopred vybraný žiak pripravý vlastnú pohľadnicu z miesta, ktoré by chcel navštíviť. Na pohľadnici nesmie chýbať „reálna“ správa, pozdrav z daného miesta. Pohľadnica sa dá jednoducho vytvoriť kolážou (ala Photoshop) v grafickom programe pridaním svojej fotografie na pozadie svojho vysneného miesta na Zemi (postavu vystrihnete v priebehu pár sekúnd napr. pomocou online nástroja remove.bg). Aktivita nielen prebúdza záujem žiakov o cestovanie ale zahŕňa v sebe aj prepojenie na ovládanie IKT. Na tvorbu pohľadníc je možné použiť PowerPoint, alebo voľne stiahnuteľný program Postcard Maker. Úloha s písaním pohľadnice je využitá napr. v bádateľsky zameranej hodine o Bratislave.

pohľadnica Bratislava

Komunikujte so svetom

Nič nie je lepšie, ako keď môžu žiaci spoznať svet priamo a pritom nemusia vyjsť ani zo školy. Môžu zbierať a vymieňať si pohľadnice z ľuďmi zo sveta cez Postcrossing, skypovať so školami v zahraničí, alebo si písať s rovesníkmi cez e-pals.

postcrossing škola
Zbierka pohľadníc na slovenskej škole

Triedny maskot​

Trieda si na začiatku školského roka zvolí svojho maskota (plyšák, kameň, predmet…), ktorý sa stane putovným a počas roka bude vždy v opatere iného žiaka, ktorého bude sprevádzať na jeho (rodinných) výletoch. Každý žiak odfotí maskota na výlete (napr. plyšového medveďa pri Šútovských vodopádoch). Fotografie z ciest triedneho maskota sa priebežne uverejňujú vo fotogalérii na web stránke (alebo na triednej nástenke vo forme napichaných pripínačiek s označením miesta), ku ktorej je vždy aktualizovaná aj mapa jeho ciest vytvorená napr. v Google Maps, kde môžeme vidieť maskotom navštívené miesta. Aktivita sa dá rozšíriť a triedneho maskota je možno vyslať hoci aj na cestu okolo sveta, odkiaľ bude posielať pozdravy a fotografie (ľudia, ktorí ho budú mať na starosti). Podobná myšlienka funguje napr. vo Švédsku (článok), alebo sa inšpirujte cestami svetobežníka Elwooda, ktorého sme hostili aj u nás v Skalici a neskôr poslali na viaceré školy na Slovensku.  

Tuláčik na cestách
Tuláčik na cestách (Súkromná ZŠ BellAmos v Martine)

Reklama

Žiaci vytvoria počas hodiny alebo na domácu úlohu reklamný plagát pre vybraný štát (mesto …). Na internete nájdu vhodnú fotografiu reprezentujúcu a podľa nich najlepšie vystihujúcu dané miesto a pridajú k nej krátky ale „úderný“ text (slogan), ktorý by mal presvedčiť potencionálnych návštevníkov výstavy cestovného ruchu na návštevu nimi vybraného miesta. Hodnotí sa najmä originalita a vtip dielka. Aktivita by mala rozvíjať kreativitu žiakov. Na tvorbu interaktívnej nástenky na vybranú tému sa dá využiť šikovná a jednoduchá online aplikácia Thinglink, ktorého využitie si môžete pozrieť na ukážke spracovania Brazílie. Vhodné je pracovať aj s existujúcimi promo videami, ktoré slúžia na propagáciu cestovného ruchu. Viac sa o nich dozviete v článku o evokačných metódach.

​Čo ti napadne …

Úvodná aktivita pred novým učivom. Učiteľ vyzve žiakov, aby povedali čokoľvek, čo sa spája so štátom (alebo preberaným učivom), ktorý bude témou hodiny. Aktivity sa postupne zúčastnia všetci žiaci. Učiteľ sa pýta každého jedného postupne. Žiak ktorý nie je schopný povedať nič, prípadne, ak jeho odpoveď nemá súvis s témou alebo jeho odpoveď už zaznela z úst spolužiakov – vypadáva. Vylučovacou metódou nakoniec ostanú poslední žiaci, nakoniec len jeden (závisí na čase a náročnosti témy). Aktivity je možné robiť s atlasom aj bez. Pojmy je vhodné zapisovať priebežne na tabuľu.

Abeceda (od A po Z)

Úvodná aktivita pred novým učivom. Učiteľ napíše na tabuľu abecedu a vyzve žiakov, aby na jej jednotlivé písmená uviedli akýkoľvek pojem súvisiaci s témou, ktorú sa chystajú spoločne preberať. Náročnejšia varianta je bez atlasu, jednoduchšia s jeho pomocou. Niektoré písmená môžeme vynechať (napr. Y, W, X, Q …). Aktivita je dobrým úvodom, keďže žiaci zistia, že ako trieda poznajú relatívne veľa informácií o téme, aj keď je pre nich nová a predtým sa ju neučili. Kolektívne vedomie berie žiakom z rúk ich častý argument „ale to sme sa neučili, to nebolo v poznámkach“. Aktivita môže mať aj podobu projektového zadania.

projekty geografia

Had

Cieľom aktivity je aktivizácia žiakov na začiatku vyučovacej hodiny, precvičenie pamäte, prípadne zopakovanie prebraného učiva. Žiaci majú za úlohu vytvoriť sled slov (hada), ktorý bude pozostávať len z geografických pojmov (alebo slov vami určeného kritéria) Najskôr si žiaci zapíšu jedno slovo. Ďalšie slovo, ktoré nasleduje, musí vždy začínať na posledné písmeno predchádzajúceho slova. Vyhráva žiak, ktorý vytvorí bez chyby najdlhšieho, alebo z najviac slov zloženého hada. Odporúčame slovné hady zapisovať v takejto podobe: EurópAmstredaManchesteRotterdaMadriDunaj…

Povedz mi príbeh

Učiteľ vopred pripraví hraciu plochu v tvare mriežky 6×6 (riadky x stĺpce), pričom sú jednotlivé políčka tvorené očíslovanými obrázkami (fotkami). Žiaci sú rozdelení do skupín. Každá skupina má celkovo 4 hody kockou (počet závisí od množstva času a chuti). Obrázky na ktorých sa skupiny pri hodmi kockou ocitli, musia zakomponovať do svojho celkového príbehu zloženého zo 4 častí (miest). Fantázii sa medze nekladú. Na záver krátkej aktivity sa skupiny o svoje príbehy navzájom podelia. Hraciu plochu nie je nutné tlačiť ale možné nasvietiť aj cez dataprojektor.

Sušiak na prádlo

Na viacerých papieroch (obrázkoch…) sú vyobrazené napr. rôzne štáty (pohoria, čokoľvek). Úlohou žiakov v skupinách je správne ich usporiadať podľa zadaného kritéria, tak že ich štipcami pripnú v správnom poradí na pripravenú šnúru. Vzdialenosť medzi jednotlivými obrázkami na šnúre môže v ťažšej variente aktivity predstavovať približné rozdiely v hodnotách.

história Banská Štiavnica
Využitie štipcov na vytvorenie časovej osi, ktorá zobrazuje dejiny mesta

Divadlo

Žiaci sú rozdelení do skupiniek. Každá skupinka dostane od učiteľa (alebo si sama vyberie) geografický jav (štát, prírodnú hrozbu, pojem, plodinu …), ktorú má za úlohy pred triedou pantomimicky zahrať. Scénku si skupinka nacvičí v tichosti za dverami triedy (alebo v jej rohu), aby ostala odpoveď utajená. Nehrajúce skupinky hádajú odpoveď. 

pantomíma škola
Pantomíma v aktivite Dejiny Zeme
dejiny Zeme biológia

Prelomové udalosti? Vieme ako prví!    

Nechajte žiakov spracovať kľúčové informácie z učiva do vizuálnej podoby titulky prelomových udalostí, ako ich poznáme z vysielania spravodajských televízií. Ako na to sa dočítate v tomto článku.

Amundsen Južný pól

Deka

Žiaci sú rozdelení do dvoch družstiev. Sedia na zemi oproti sebe a medzi nimi dvaja pomocníci držia deku (plachtu). Každý žiak dostane kartičku s nejakým geografickým pojmom, napr. názvom štátu, zástavou apod. Družstvá si potichu volia jedného, ktorého vyšlú posadiť sa pred deku. Pomocníci po signále učiteľa náhle zodvihnú deku a žiaci sediaci oproti sebe majú za úlohy, čo najrýchlejšie odhaliť identitu „protivníka“. Napr. vysloviť nahlas názov štátu, ktorého zástavu drží druhý žiak v rukách. Družstvo, ktorého žiak bol rýchlejší získava porazeného žiaka na svoju stranu. Hra pokračuje, až kým jedno družstvo získa určitý počet členov, alebo až po posledného žiaka.

Fotografický projekt

Dlhodobý projekt, v ktorom si žiaci vyberú ľubovoľné miesto, ktoré odfotia z rovnakého miesta raz za týždeň / mesiac. Na konci roka môžu z fotiek vytvoriť krátke time-lapse video podfarbené správnou hudbou. Alebo ako alternatívu dostanú za úlohu odfotiť východ a západ slnka v jeden konkrétny deň a poznačia si presný čas kedy bola fotka zhotovená. ​Práci s fotografiami je venované aj samostatné projektové zadanie Fotopríbeh.

Nechajte žiakov stať sa dizajnérmi pre Google

Ako na to? Vytvorte si vlastné Google Doodle? Čo to je?  Nič iné ako nápis Google na stránke najrozšírenejšieho vyhľadávača, ktorý mení svoju podobu podľa toho, čo v daný deň práve zobrazuje. Zobrazenia Google Doodle sú častokrát venované pamätným dňom, výročiam, dôležitým udalostiam a pod. Ako to všetko premeniť do zmysluplnej tvorivej aktivity sa dočítate v tomto článku.

Google obrázok

Slovná hra Tabu

Cieľom aktivity je rozvoj pohotovosti, vnímanie kontextu a významu slov, rozvoj schopnosti opisu vlastnými slovami. Hru hrajú dvaja spoluhráči, alebo dve skupiny hráčov. Jeden stojí obrátený chrbtom k tabuli, aby nevidel slová (pojmy), ktoré sú na nej zapísané. Tieto slová odporúčam vopred pripraviť a premietnuť ich cez dataprojektor. V ideálnom prípade nastavíte, aby sa slová na obrazovke objavovali postupne, podľa tempa ako sú žiakmi uhádnuté. Prípadne vtedy, keď chce súťažná dvojica ísť na ďalšie slovo. Druhý tieto slová postupne opisuje tak, aby ich jeho spoluhráč uhádol. Pri nápovede (opise) sa však nesmie použiť koreň slova. Každá súťažná dvojica má 1 minútu (prípadne 2 min., záleží na vyučujúcom a času, ktorý chce aktivite venovať) na hádanie, čo najväčšieho počtu slov. Počítaním správne uhádnutých slov v časovom rozmedzí poverte vybraného žiaka. Ďalší žiak môže strážiť časomieru, prípadne môžete využiť aj niektorý z týchto nástrojov. Podrobný opis hry nájdete v samostatnom článku.

Tabu slovná hra škola

Vneste do školy trochu bulváru

Samozrejme, nechcem, aby ste v žiakoch prebúdzali lásku k bulvárnej tlači. Prečo však nevyužiť niektoré z foriem a prvkov, ktoré sú pre ňu typické? Skúste po prebraní nového učiva alebo tematického celku žiakom zadať netradičnú tvorivú úlohu, v ktorej budú vymýšľať bulvárne titulky spojené s vybranou témou. Ako doplnenie môžu pod titulku dopísať aj perex. Vytvorené titulky by mali byť vtipné a čo možno najviac originálne. Keďže ide o bulvárne titulky, nemusíme sa báť ani mierneho preháňania a expresívnejšieho podania. Titulok spojený s témou hydrosféry môže vyzerať napríklad takto: Tomuto neuveríte! V oceánoch tečú rieky širšie ako Slovensko!

Geografické piškvorky 

Aktivita na opakovanie učiva. Možné hrať len s dvomi skupinami (dvomi žiakmi?). Na tabuľu (alebo cez Powerpoint) vytvoríme hraciu plochu s rozmermi 4×4. Úlohou je, ako to už o piškvoriek býva svojimi „kameňmi“ spojiť dve ľubovolné strany hracej plochy. Nestačí však len umiestiť svoj kameň na miesto – pred tým, ako ním miesto žiaci získajú musia odpovedať na vopred pripravené otázky. 

Využite princíp známych televíznych súťaží 

Aj žiaci sú len ľudia. Preto neprekvapí, že majú radi súťaže, v ktorých si môže vzájomne zmerať sily. Prečo nevyužiť rôznorodé typy súťaží, ktoré sa ponúkajú z prostredia vedomostných televíznych súťaží? Pozrite si množstvo nápadov na súťaže, ktoré vďaka hotovým šablónam naplníte vami želaným edukačným obsahom.​

Komiks do každej lavice!

Komiks sa už dávno nepovažuje za podradný umelecký žáner a v zahraničí si už našiel cestu aj do škôl. Na Slovensku sa využitie jeho potenciálu v edukácii ešte nestihlo naplno udomácniť. Viacerí učitelia po ňom siahajú čoraz častejšie. Pochopiteľne, väčšinou sú to jazykári, ktorí komiks využívajú pri aktivitách spojených s tvorivým písaním, alebo učitelia výtvarnej výchovy, kde je prepojenie s komiksami najprirodzenejšie. Prečo mu dať šancu aj na geografii a ako ho môže učiteľ využiť?

Žiaci ako kurátori vlastných galérií

Aplikácia 3D Gallery Generator umožňuje žiakom vytvoriť si vlastnú virtuálnu výstavu (galériu) a stať sa tak na chvíľu kurátorom. Vystavené diela môžu byť rôznej povahy od fotografií, malieb, kresieb, karikatúr, máp, grafov až po videá. Celá expozícia pozostáva z desiatich vystavených diel. Obrázky sa do galérie vkladajú z disku počítača, kde si ich predtým stiahnete z internetu, videá sa vkladajú jednoduchým vložením ich adresy.  Ako to celé využiť v školskej geografii sa dočítate v tomto článku.

práca s fotografiami škola
Z galérie o migrácii

Živá mapa

Žiaci reprezentujú vybrané geografické prvky a ich úlohou je nájsť svoju správnu polohu na mape zvoleného územia. K úspešnému zvládnutiu stačí povedať, kde je aká svetová strana a okraje mapy. Žiaci sa môžu počas aktivity rozprávať a radiť si. Sťažiť sa to dá tak, že nedostanú priame zadanie, ale musia najprv uhádnuť, čo vlastne reprezentujú, napr. niekto dostane obrázok Sochy slobody, druhá fotky nápisu Hollywood. Najjednoduchším riešením je, že každý žiak dostaneme kartičku s názvom geografického prvku, ktorý má v živej mape svojím telom vyznačiť. Aktivita je vhodná do väčších priestorov alebo na ihrisko.

živá mapa hra

Živé pexeso

Hrá sa rovnako ako klasické pexeso, rozdielom je to, že ako kartičky fungujú samotní žiaci a nehľadajú sa dvojice rovnakých obrázkov, ale dvojice zložené napr. s páru „názov“ a „definícia (opis)“. Pred začiatkom hry vyberte dvoch žiakov z triedy, ktorí budú hrať. Ostatným náhodne rozdajte po jednej kartičke z vopred pomiešanej kôpky. Hráči si striedavo vyberajú, ktorí prečítajú obsah svojej kartičky. Ak hráč nájde správnu dvojicu žiakov – títo sa postavia za neho. Víťazom ​sa stáva hráč s väčším počtom získaných žiakov (dvojíc kartičiek).

​Geografický denník

Žiaci dostávajú pravidelne po každej hodine cez internet linky na články súvisiace s učivom (alebo témou). Ich úlohou si je článok prečítať a urobiť si z neho krátke zápisky (najdôležitejšie info) do tabuľky vopred pripravenej učiteľom. Lokalitu ku ktorej sa článok vzťahuje si vždy vyznačia na vopred obdržanú mapu (vyznačia číslom článku). Na začiatku každej hodiny učiteľ náhodne vyvolá žiaka aby v krátkosti povedal, čo sa v článku dočítal.

Čitáreň

Žiaci majú za úlohy odpovedať na niekoľko otázok, na ktoré nájdu odpoveď v článku, ktorý im poskytne učiteľ. Pochopiteľne si táto aktivita vyžaduje, aby si učiteľ článok najprv sám pozorne prečítal a zvolil také otázky, aby hľadaním odpovedí žiakmi na ne, naplnil svoj výchovný alebo vzdelávací cieľ. Je vhodné mať pripravené ľahšie otázky so stručnými odpoveďami a pár otázok s otvorenými odpoveďami, resp. odpoveďami, ktoré si musia žiaci viac menej domýšľať a premýšľať nad ich správnou formuláciou. Zdrojom kvalitných článkoch sú geografické časopisy ako napr. Lidé a Země, National Geographic, Koktejl, GEO a ďalšie voľne dostupné online zdroje. Žiaci by mali poznať otázky už pri samotnom čítaní článku, najlepšie je ak ich môžu vidieť počas celého čítania stále pred sebou (dataprojektor?). Množstvo článkov je online dostupných na webe Lidé a Země aj v prehľadnej mape. Ďalšou možnosťou je vyzvať žiakov, ako by si v čítanom texte vyznačili časti, ktoré pre nich prinášajú nové informácie, ktoré už poznali, ktoré ich prekvapili, s ktorými nesúhlasia, o ktorých by sa chceli dozvedieť viac a pod. Samozrejme, výborné je pracovať aj s knihami a encyklopédiami. Tipy na kvalitné tituly nájdete aj u nás.

Svet v učebni

Geografické lokality sa dajú realisticky vizualizovať viacerými možnosťami. Nikdy nesklame využitie Google Earth, na ktorom sa dá vynikajúce prezentovať najmä reliéf, pôdorysy miest … (cez Street view sa zas môžeme napr. prechádzať mestami, nakuknúť do výkladov kaviarní atď.). Bohatý zdroj 360 stupňových panorám je Airpano alebo  360cities.net. Pracovať môžete aj s fotografiami z našej rubriky Orbis Pictus. Satelitné a letecké snímky na každý deň vyhľadáte tu. Výborné fotografie nájdete aj v tomto blogu. Ako sa pri fotografiách pýtať správne otázky a ako ich v škole naplno využiť, sa dozviete v tomto článku. Príkladom toho, ako sa dá pracovať s gigapixelovou fotografiou je aktivita Ako sa zorientovať v cudzom meste.

kontajnery prístav

Spoznajte hudbu sveta

Prečo pri učivách z regionálnej geografie nezoznámiť žiakov aj s krátkymi hudobnými ukážkami z oblasti, ktorej sa práve venujete? Vneste do školy trochu world music a pustite na hodinách aj trochu hudbu typickej pre daný región. Osvedčilo sa mi to najmä na gymnázium, kde som svojho času zvykol púšťať takúto hudbu aj ako zvukovú kulisu (potichu) počas písomiek. Ak neviete, kde nájsť vhodnú hudbu, stačí na Youtube zadať správne kľúčové slová, alebo si pomôcť článkami na Wikipedii. Vyskúšať môžete aj Čo sa počúva vo svete alebo Čo hrajú rádiá vo svete. Článok o hudobných a filmových mapách nájdete tu. Žiaci môžu pátrať aj po tom, kde sa nakrúcali scény ich obľúbených filmov.

​Dotknite sa slovných oblakov

Poznáte tzv. word clouds? Do slovenčiny by sme ich mohli preložiť ako slovné oblaky. Toto vizuálne zobrazenie vzniklo začiatkom 90. rokov a pôvodne sa využívalo na zobrazenie tagov (kľúčových slov) na webových stránkach, kde fungovalo ako prehľadná navigácia. Jednotlivé tagy boli veľkostne a farebne odlíšené podľa dôležitosti, alebo rôznych kategórií. Postupné nadužívanie tzv. tag clouds viedlo k poklesu ich obľúbenosti medzi web dizajnérmi. Naopak, ich využitie pre školské a vzdelávacie účely stále rastie. Na Slovensku sa práca so slovnými oblakmi dostáva do škôl len veľmi pomaly a opatrne. Ukážme si najlepšie web stránky (aplikácie) na ich tvorbu a niekoľko konkrétnych príkladov na ich efektívne využitie v edukácii.  

slovný oblak

Bež po odpoveď!

Jednoduchá aktivita na spestrenie opakovanie učiva alebo tematického celku, pri ktorej spojíte geografiu s pohybom. Upravte triedu tak, aby vám pred tabuľou vznikol dostatočne veľký prázdny priestor – napr. tak, že odsuniete prvé lavice trochu ďalej. Rozdeľte triedu do dvoch skupín, v ktorých sa žiaci zoradia za sebou. Dvaja žiaci, ktorí zo skupín stoja pred tabuľou, sú v každom kole tí, ktorí spolu súťažia. V prezentácii si vopred pripravte otázky s viacerými možnosťami odpovedí, z ktorých je len jedna správna. Každú obrazovku (slide) s otázkou rozdeľte na dve polovice (pravá a ľavá), na každej z nich bude tá istá otázka a tie isté odpovede. Hneď ako v prezentácii spustíte obrazovku s otázkou, žiaci sa rozbehnú k tabuli a prstom sa dotknú tej odpovede, o ktorej si myslia, že je správna. Dodatočná oprava odpovede už nie je povolená. Žiaci preto musia byť nielen rýchly, ale aj rozvážny.

Bod pre svoj tím získava ten hráč, ktorý odpovedal (prstom sa dotkol správnej odpovede) ako prvý. Nakoniec vyhráva tím s vyšším počtom nahraných bodov. Určite vyskúšajte, je to zábava! Myslite na to, že odpovede musia byť v prezentácii napísané v jej spodnej časti tak, aby na ne žiaci na tabuli dočiahli. Prípadne im dajte do rúk mäkké ukazovátka.​

Zaujímavou možnosťou je aj rozdeliť žiakov do skupín a každá má za úlohu prenášať informáciu z jedného stanovištia na druhé. Žiaci môžu chodiť vždy len po jednom. Úlohou môže byť napr. vyplniť slepú mapu (alebo pracovný list) na jednom stanovišti, pričom informácie k správnemu riešeniu hľadajú žiaci na druhom stanovišti.

geografia zábavne

Obrázkové hádanky

​Ľudia milujú hádanky, ešte viac to platí u detí. Prečo to nevyužiť a nepridať do vyučovania trochu záhady a rébusov? Skúste to s obrázkovými hádankami, do ktorých skryjete vybraný geografický pojem. Ako to môže vyzerať, keď v takejto hádanke skryjete štát, si môžete pozrieť na príklade Estónska nižšie. Šesť samostatne nejednoznačných obrázkových indícií vytvára súbor, vďaka ktorému sa šikovnejší žiaci určite dopracujú k správnej odpovedi. Otázka je len, ako dlho im to bude trvať. Samozrejme, obtiažnosť hádaniek je na vás. Vytvorte si ich zbierku a prekvapte nimi žiakov pravidelne. Za pokus stojí určite aj zadanie tvorby takýchto hádaniek aj samotným žiakom.

obrázkový rébus

V žltom rámčeku

Časopis National Geographic netreba bližšie predstavovať. Už viac ako storočie patrí k tomu najlepšiemu, čo vo svete vychádza. Nezameniteľný je nielen obsahom, ale aj svojim grafickým prevedením, ktorému už od roku 1910 kraľuje žltý rámček na titulnej strane. Využitie článkov z geografických časopisov má v školskej geografii široké využitie. Okrem geografických kompetencií môžete vďaka nim u žiakov rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a kritické myslenie. Ako príklad vám môže poslúžiť nami spracovaná aktivita Arktická horúčka. Prečo však časopis National Geographic nevyužiť aj trochu hravejšie? Napríklad tak, že si budú žiaci tvoriť svoju vlastnú titulku. Prečítajte si, ako na to.  

žltý rámček National Geographic

Hľadáte ešte viac inšpirácií? Otvorte si články vložené nižšie. Zaoberajú sa detailnejšie práci s mapami a evokáciou.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť