Hore

Od semienka po šálku. Poskladajú žiaci príbeh kávy v správnom poradí?

Viete, ako sa pestuje, spracováva a prepravuje káva? Aké kroky musia byť spravené, aby sme si mohli pochutnať na šálke nášho obľúbeného nápoja? To všetko sa dozviete v podrobnom fotografickom príbehu kávy, ktorý sme na Lepšej geografii uverejnili už dávnejšie. Ak chcete s príbehom kávy oboznámiť aj žiakov, napriek tomu, že vám to Štátny vzdelávací program neprikazuje, nedajte im len prečítať článok. Spravte to o niečo zmysluplnejšie!

Prehĺbiť záujem žiakov “o záhady vecí každodenných” môžete cez aktivitu, v ktorej budú mať za úlohu (vo dvojiciach, alebo v štvorčlenných skupinách) usporiadať príbeh kávy od semienka až po šálku horúceho nápoja. To všetko pomocou textov a fotografií, ktoré im rozdáte na rozstrihaných farebne vytlačených kartičkách (odporúčame tlačiť na tvrdý papier, alebo všetky kartičky zalaminovať). Kartičky nájdete v súbore na stiahnutie na konci článku.  

zelená káva
Ilustračná fotografia (zdroj)

Podarí sa žiakom priradiť slovné opisy jednotlivých krokov v produkcii kávy k správnym fotografiám? Ak áno, dokážu ich následne zoradiť aj do správneho poradia, v akom za sebou v procese výroby nasledujú? Aktivita rozvíja okrem iných schopností aj čitateľskú gramotnosť – žiaci musia s textami aktívne pracovať, analyzovať ich, snažiť sa chápať text medzi riadkami a z prečítaného vyvodzovať správne závery.

Aktivita je vhodná pre rôznorodé vekové skupiny žiakov a nie je problém ju využiť od 5. ročníka ZŠ, až po maturitný ročník na gymnáziu. Samozrejme, od veku a schopností žiakov sa odvíja náročnosť úloh. Tematicky je aktivitu vhodné zaradiť k témam venovaných napr. vegetačným pásmam, poľnohospo-dárstvu, svetovému obchodu, hospodárstvu sveta, alebo k vybraným regiónom, pre ktoré je pestovanie kávy typické. 

Poznámka: Kartičiek s fotografiami je viac, ako textových kartičiek. Žiakov preto upozornite, že k niektorým textovým kartičkám môžu priradiť aj viacero fotografií. Správne dvojice kartičiek si môžete skontrolovať v už spomínanom článku.

Spoznať váš obľúbený nápoj môžete aj cez rozhlasovú reláciu Nie je káva ako káva.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť