Hore

Model kolobehu vody (experiment)​

Jednoduchý experiment, na ktorom si môžu žiaci overiť fungovanie základných princípov spojených s kolobehom vody v prírode, je možné vytvoriť viacerými spôsobmi. Ten, ktorý využíva rozdielnosť teploty medzi horúcou vodou a ľadom sme si spomínali na tomto odkaze. V tomto modely budeme pracovať o niečo trpezlivejšie. Na jeho prípravu potrebujeme:

väčšiu sklenenú alebo plastovú misky, obalovú plastovú fóliu, lepiacu pásku, vodu, pôdu, pohár alebo hrnček, kamienok alebo iné malé závažie

Cieľ

Žiaci si pomocou vlastnej skupinovej práce experimentálne overia fungovanie kolobehu vody v prírode. V ideálnom prípade pracujú v približne 4 členných skupinách a postupujú buď podľa krokov, ktoré im opíšete na základe návodu nižšie, alebo ich vyzvete, aby sa s využitím pridelených pomôcok sami pokúsili navrhnúť funkčný model kolobehu vody. Žiaci by mali byť počas pokusu schopní slovne opísať jeho priebeh s využitím veku primeranej terminológie. Žiaci druhého stupňa by tak mali aktívne používať pojmy ako evaporácia a kondenzácia.

model kolobeh vody škola

Postup

  • Nalejte vodu v hĺbke približne 10 cm od dna väčšej misky. Pridajte do nej pol pohára pôdy a dobre premiešajte, aby vám vznikla mútna, blatistá voda. Objem vody sa pokúste pred vyliatím do misky odmerať.
  • Do prostriedku misky  s vodou vložte prázdny pohár alebo hrnček.
  • Vrch misky prekryte plastovou baliacou fóliou tak, aby sa v prostriedku nad pohárom jemne zvažovala. Dosiahnete to použitím ľahšieho závažia, ako je vyobrazené aj na nákrese nižšie. Okraje fólie je dobré kvôli lepšej vzduchotesnosti prilepiť lepiacou páskou o vonkajšie steny misky. 
  • Takto pripravený model umiestnite na slnečné miesto. V škole to môže byť v triede pri okne, alebo na slnečnom mieste dvora. Od tohto okamihu stopujte čas a priebežne sledujte procesy, ktoré v takomto vytvorenom systéme nastanú. 
  • Žiaci by sa po pripravení modelu mali pokúsiť vytvoriť vlastnú hypotézu toho, čo sa v ňom následkom slnečnej energie bude diať. Po akom čase nastane vyparovanie vody? Dôjde počas kolobehu vody (výpar, kondenzácia, dážď) k vyčisteniu mútnej vody a do prázdneho pohárika nakvapká čistá? Aké majú pre tento jav vysvetlenie? Bude sa objem vody v pohári nakoniec rovnať objemu vody, ktorú sme na začiatku experimentu naliali do misky? Prečo? Aký vplyv na experiment by mali meniace sa svetelné a najmä teplotné podmienky? 
Podporte nás

Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje napredovať a rozširovať projekt, ktorý pomáha mnohým učiteľom (nielen) geografie.

Chcem podporiť