Hore

Nechajte žiakov tvoriť titulky prelomových udalostí

Z web stránky ClassTools.net je na Lepšej geografii medzi aktivitami na rozvoj tvorivosti spomenutých viacero nástrojov. Jej tvorca, učiteľ dejepisu Russel Tarr, patrí k tým pedagógom, ktorých sledujem už dlhšie a stále ma neprestáva prekvapovať. Výborné sú aj jeho knihy A History Teaching Toolbox. Jedna z jeho najnovších aplikácií s názvom Breaking News Generator, umožňuje tvorbu náhľadu obrazovky spravodajského kanála, ktorý práve vysiela jednu z prelomových udalostí (anglicky breaking news). Aplikácia má najširšie uplatnenie v dejepise, verím však, že sa dá uplatniť aj na geografii.  

Za niekoľko minút som pomocou aplikácie vytvoril obrázok nižšie. Po technickej stránke to bolo jednoduché, užívateľ len vyplní obsah pre jednotlivé textové políčka. Vyhľadať však všetky potrebné informácie tak, aby boli fakticky správne a zároveň zaujímavé, bolo už o niečo náročnejšie. A práve tu sa deje učenie – žiak si musí najskôr ujasniť tému, následne k nej vyhľadať, analyzovať a triediť informácie, ktoré nakoniec zjednoduší a transformuje do krátkeho textu. Žiakom odporúčam zadať konkrétne témy a ukázať im niekoľko príkladov toho, ako môže výsledné dielo vyzerať.  

Ako témy na spracovanie sú najvhodnejšie práve dejinné udalosti – rôzne míľniky v objavovaní Zeme, vesmíru a vedeckých poznatkov (napr. Wegener a jeho teória platňovej tektoniky). Vhodné je však spracovať aj rôzne prírodné katastrofy (zemetrasenia, tsunami, výbuchy sopiek, zosuvy pôd), alebo vybrané aktuálne udalosti. Žiaci sa môžu týmto spôsobom pokúsiť spracovať aj vybrané učivo (napr. aj konkrétny štát), ktorého kľúčové pojmy podajú na jednotlivých obrazovkách v podobe reportáže, alebo správ. V prípade Číny by mohli jednotlivé správy znieť napr. Čína spustila najväčšiu vodnú elektráreň na svete, čínsky vlak prekonal rýchlosť 500 km/h, Viac mužov ako žien – Čína stojí pred demografickou výzvou, Moderná tvár Tibetu – ekonomický pokrok alebo ničenie tradičnej kultúry?

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť