Hore

Nechajte žiakov tvoriť titulky prelomových udalostí

Z web stránky ClassTools.net je na Lepšej geografii medzi aktivitami na rozvoj tvorivosti spomenutých viacero nástrojov. Jej tvorca, učiteľ dejepisu Russel Tarr, patrí k tým pedagógom, ktorých sledujem už dlhšie a stále ma neprestáva prekvapovať. Výborné sú aj jeho knihy A History Teaching Toolbox. Jedna z jeho najnovších aplikácií s názvom Breaking News Generator, umožňuje tvorbu náhľadu obrazovky spravodajského kanála, ktorý práve vysiela jednu z prelomových udalostí (anglicky breaking news). Aplikácia má najširšie uplatnenie v dejepise, verím však, že sa dá uplatniť aj na geografii.  

Za niekoľko minút som pomocou aplikácie vytvoril obrázok nižšie. Po technickej stránke to bolo jednoduché, užívateľ len vyplní obsah pre jednotlivé textové políčka. Vyhľadať však všetky potrebné informácie tak, aby boli fakticky správne a zároveň zaujímavé, bolo už o niečo náročnejšie. A práve tu sa deje učenie – žiak si musí najskôr ujasniť tému, následne k nej vyhľadať, analyzovať a triediť informácie, ktoré nakoniec zjednoduší a transformuje do krátkeho textu. Žiakom odporúčam zadať konkrétne témy a ukázať im niekoľko príkladov toho, ako môže výsledné dielo vyzerať.  

Ako témy na spracovanie sú najvhodnejšie práve dejinné udalosti – rôzne míľniky v objavovaní Zeme, vesmíru a vedeckých poznatkov (napr. Wegener a jeho teória platňovej tektoniky). Vhodné je však spracovať aj rôzne prírodné katastrofy (zemetrasenia, tsunami, výbuchy sopiek, zosuvy pôd), alebo vybrané aktuálne udalosti. Žiaci sa môžu týmto spôsobom pokúsiť spracovať aj vybrané učivo (napr. aj konkrétny štát), ktorého kľúčové pojmy podajú na jednotlivých obrazovkách v podobe reportáže, alebo správ. V prípade Číny by mohli jednotlivé správy znieť napr. Čína spustila najväčšiu vodnú elektráreň na svete, čínsky vlak prekonal rýchlosť 500 km/h, Viac mužov ako žien – Čína stojí pred demografickou výzvou, Moderná tvár Tibetu – ekonomický pokrok alebo ničenie tradičnej kultúry?

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať