Hore

Vzťahová sieť (príčiny a následky) pomocou aplikácie LOOPY

Geografia nie je len súbor faktov, ktoré by si mali žiaci zapamätať. Poskytuje aj jedinečný priestor na pochopenie zložitých procesov a javov, ktoré sa dejú v prírode alebo ľudskej spoločnosti. Rozvoj abstraktného myslenia, chápanie súvislostí a vyvodzovanie záverov (čo sa stane ak…) by preto malo byť súčasťou geografického vzdelávania na školách. Žiaci by sa mali zároveň učiť pracovať s grafmi a inými grafickými zobrazeniami údajov. K takýmto zobrazeniam môžeme zaradiť aj tzv. vzťahovú sieť, ktorá zobrazuje vzťahy – príčiny a následky medzi vybranými javmi a procesmi. Známa je najmä z ekológie, ale v súčasnosti sa využíva aj v ekonómii, plánovaní a mnohých ďalších oblastiach života.

Okrem klasického vytvárania takejto siete v podobe zápisu (kresby) na papier (napr. mapa mysle), môžete so žiakmi skúsiť aj jej tvorbu pomocou aplikácií (webstránok), ktoré sú k dispozícii. Jednou z nich je aj LOOPY.

​Jednoducho sa ovláda a jej zvládnutie je otázkou niekoľkých minút. Umožňuje tvorbu bodov (v aplikácii majú podobu krúžkov), ktoré predstavujú javy alebo procesy (sami im zvolíte názov). Vzťahy medzi nimi vytvoríte čiarami, ktorými vybrané body prepojíte. Čiaram (vzťahom) môžete zadať plusovú alebo mínusovú hodnotu, podľa toho, či ide o negatívnu, alebo pozitívnu spätnú väzbu.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku