Hore

Vzťahová sieť (príčiny a následky) pomocou aplikácie LOOPY

Geografia nie je len súbor faktov, ktoré by si mali žiaci zapamätať. Poskytuje aj jedinečný priestor na pochopenie zložitých procesov a javov, ktoré sa dejú v prírode alebo ľudskej spoločnosti. Rozvoj abstraktného myslenia, chápanie súvislostí a vyvodzovanie záverov (čo sa stane ak…) by preto malo byť súčasťou geografického vzdelávania na školách. Žiaci by sa mali zároveň učiť pracovať s grafmi a inými grafickými zobrazeniami údajov. K takýmto zobrazeniam môžeme zaradiť aj tzv. vzťahovú sieť, ktorá zobrazuje vzťahy – príčiny a následky medzi vybranými javmi a procesmi. Známa je najmä z ekológie, ale v súčasnosti sa využíva aj v ekonómii, plánovaní a mnohých ďalších oblastiach života.

Okrem klasického vytvárania takejto siete v podobe zápisu (kresby) na papier (napr. mapa mysle), môžete so žiakmi skúsiť aj jej tvorbu pomocou aplikácií (webstránok), ktoré sú k dispozícii. Jednou z nich je aj LOOPY

​Jednoducho sa ovláda a jej zvládnutie je otázkou niekoľkých minút. Umožňuje tvorbu bodov (v aplikácii majú podobu krúžkov), ktoré predstavujú javy alebo procesy (sami im zvolíte názov). Vzťahy medzi nimi vytvoríte čiarami, ktorými vybrané body prepojíte. Čiaram (vzťahom) môžete zadať plusovú alebo mínusovú hodnotu, podľa toho, či ide o negatívnu, alebo pozitívnu spätnú väzbu.  

Počet prepojení medzi bodmi vzťahovej siete je obmedzený len priestorom (jednej obrazovky). Vytvorenú vzťahovú sieť je možné oživiť spustením animácie, ktorá je vynikajúcou vizuálnou pomôckou pre pochopenie riešenej témy. Vytvorenú vzťahovú sieť je možné zdieľať, alebo uložiť v podobe obrázku. Ako príklad si pozrite sieť príčin a následkov dezertifikácie Sahelu.  

Návrhy zadaní pre školskú geografiu

Ako to využiť v školskej praxi? Učivo a témy geografie ponúkajú viacero možností. Žiakom môžete dať za úlohu vytvoriť vzťahové siete napr. na tieto témy:

  • Príčiny a následky povodní
  • Globálne otepľovanie
  • Deforestácia 
  • Dezertifikácia
  • Urbanizácia
  • Suburbanizácia
  • Príčiny a následky migrácie
  • Celosvetový nárast počtu obyvateľov
  • Spoločenské a ekonomické dôsledky starnutia obyvateľstva
  • Vplyv narastajúceho turizmu na ekonomiku a spoločnosť vybraného územia
príčiny a následky viac alebo menej

So vzťahovými sieťami pracuje aj aktivita Viac alebo menej. ​Zapojte do nej celú triedu!  

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť