Hore

Tvorba stolovej edukačnej hry ako školský projekt

Didaktické hry by mali byť integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Je viacero dôvodov prečo to tak nie je. Spomeňme len niektoré – obavy z nedisciplinovanosti žiakov, nedostatok vhodných hier, málo času, prílišný dôraz na množstvo preberaného učivo a neochota skúšať niečo nové. Nech sú naše dôvody akékoľvek, bolo by vhodné ich prehodnotiť. Nech sa daj šancu hre stane novým školským krédom! Kto by neveril didaktickým prínosom hier, môže si prečítať tento obsiahly text.

Hry môžu mať veľa podôb. Tie, ktorých cieľom je rozvoj kognitívnych schopností hráčov môžeme zjednodušene pomenovať ako vedomostné. Opis viacerých foriem vedomostných hier, ktoré môžete aplikovať priamo vo vyučovaní nájdete na tomto odkaze. Každá z nich obsahuje aj šablónu, pomocou ktorej si môžete vytvárať vlastné hry. V ideálnom prípade ich nechajte tvoriť samotných žiakov. 

Žiaci triedy 9. B. zo ZŠ T. G. Masaryka v Kutnej Hore so svojou stolovou hrou (zdroj)

Stolové hry som obľuboval už ako dieťa. Základné informácie o geografii Európy som nenadobudol v škole, ale vďaka hre Kamionem po Evropě, ktorú si môžete stiahnuť, vytlačiť a hrať na tomto odkaze. Nedávno vyšlo aj jej aktualizované vydanie. V súčasnosti je na trhu viacero kvalitných hier s geografickou tematikou. Na Lepšej geografii sme si už dávnejšie spomínali hru Váš turistický sprievodca, výbornou je aj hra Poznáš Slovensko?. Osobne sa teším, že sa v posledných rokoch objavili aj prvé lastovičky regionálnych hier venovaných mestám. Škoda, že sa Zábavné putovanie Banskou Bystricou (TV reportáž) nepredáva, veľká časť nákladu však skončila na školách. Nádhernou stolovou hrou sa už môže pochváliť aj Bratislava, naposledy som si síce skromnejšiu, ale fajn hru priniesol aj z návštevy Trenčína.

Všetky uvedené hry spomínam z prostého dôvodu – podobné si môžete vytvoriť aj vy. Všetko, čo potrebujete je chuť, nadšenie, čas a motivovaných žiakov. Viem, nie je to málo, prečo to však neskúsiť? Vedomostné hry na prakticky akúkoľvek tému môžete vytvárať pre svojich žiakov aj sami. Počas svojho pôsobenia na gymnáziu som vytvoril hru Cesta po Afrike.

Detail hry Křížem krážem Kutnou Horou

Hrať hry môže byť prínosom pre vzdelávanie, ich tvorbou sa však žiaci vyšplhajú na oveľa vyššie priečky Bloomovej taxonómie. Nechajte žiakov zažiť pocit z vlastného úspechu a rozviňte ich schopnosti kreativity a spolupráce. Môžete sa pustiť cestou tvorby pátracej hry, ktorá prebieha priamo v teréne (opis Questingu nájdete tu), alebo zvolíte formu stolovej hry.

Tvorba vlastnej stolovej hry na vybranú tému sa môže stať školským projektom, na ktorý sa nezabúda. V ideálnom prípade môže byť ústrednou témou vedomostnej stolovej hry región, alebo obec, v ktorej žiaci žijú. Úlohou žiakov bude vymyslieť (s pomocou učiteľov viacerých predmetov) funkčnú vedomostnú hru, pomocou ktorej sa jej hráči oboznámia s danou lokalitou nielen z geografického, ale aj historického hľadiska.

Na začiatku je dôležité vytipovať si triedu, s ktorou sa vám pracuje najlepšie a ktorá má schopnosť zvládnuť tvorbu hry, až do úspešného konca (tvorcovia hry však môžu pozostávať aj z viacerých tried). Tvorba hry sa môže stať celoškolským projektom, ktorý bude trvať aj niekoľko mesiacov. Najvhodnejšie je do nej zapojiť, čo možno najširšie spektrum žiakov, každý talent nájde svoje uplatnenie – vymýšľači otázok a úloh, grafici, vyhľadávači informácií, fundraiseri (tí, čo hľadajú financie na prípadnú tlač a prezentáciu hry), organizátori, testeri atď. Princíp hry je len a len na vás, rovnako ako jej pravidlá. Pri koncepte svojej hry sa môžu žiaci inšpirovať množstvom hier, ktoré nájdu na ihrysko.sk

Žiakov môžete v počiatočnej fáze tvorby hry inšpirovať konkrétnymi príkladmi, v ktorých sa deckám v ich veku podarili veľké veci. Príkladom zo Slovenska je didaktická hra ChemPlay, za ktorou stojí dvojica študentov Gymnázia Juraja Hronca v Bratislave. Ako sa žiaci popasovali s výzvou vytvoriť vlastnú stolovú hru o svojom meste, si môžete pozrieť na príklade deviatakov ZŠ Tomáše Garrigua Masaryka z Kutnej Hory. Prihlásili sa do programu Extra třída (škoda, že nič podobné na Slovensku neexistuje) a pre svoj zámer získali malý grant, pomocou ktorého vytvorili, vytlačili a prezentovali stolovú hru Křížem krážem Kutnou Horou. S ich výbornou prácou sa môžete zoznámiť cez krátku prednáškureportáž v rozhlase, alebo reportáž v relácii Zprávičky (od cca 2:20 min.). Práve z hry Křížem krážem Kutnou Horou pochádzajú aj všetky ilustračné fotografie použité v tomto článku (zdroj).

Vymyslieť a vytvoriť vlastnú hru dokážu žiaci aj bez finančného príspevku malých grantov (i keď nie je stratené sa o ne uchádzať). Buď jej finálnu podobu vytlačia len v skromnej podobe svojpomocne (alebo na školských tlačiarňach), alebo sa pokúsia získať aspoň malé sponzorské príspevky od podnikateľov v obci. Vytvorenú hru je po dôkladnom otestovaní možné ponúknuť miestneho informačného centru, obecnému (mestskému) úradu a pochváliť sa ňou aj pred verejnosťou prostredníctvom lokálnych médií.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť