Hore

Ako tvoriť vzdelávacie hry v PowerPointe? So šablónami je to hračka

Význam didaktických hier vo vzdelávaní netreba bližšie vysvetľovať. Je neodškriepiteľný. Zvyšujú motiváciu žiakov, ich chuť do učenia a dodávajú vyučovaniu šťavu. Učitelia majú na výber množstvo hier, gamifikácia vzdelávania má veľa podôb a vymýšľanie zábavných aktivít pre žiakov je jedna z najpríjemnejších tvorivých činností pedagóga. Na Lepšej geografii nájdete návody na tvorbu viacerých hier, teraz sa pozrime na tie, ktoré je možno vytvoriť v PowerPointe.

​Program, ktorý je väčšinou z nás vnímaný len skrz prezentácie, sa môže v rukách šikovného užívateľa zmeniť na nástroj, ktorý umožňuje tvorbu množstva rôznorodých hier. Vďaka editovateľným šablónam ich môže poľahky tvoriť každý. Predstavme si niekoľko príkladov, ktoré vás presvedčia. Pri všetkých uvedených hrách sa osvedčilo aj zadanie ich tvorby žiakom – napríklad vo forme školského projektu. 

stolová hra powerpoint

Stolové hry

Medzi najobľúbenejšie hry patria klasické spoločenské stolové hry. Mnohé z nich sú vedomostné – tzn., že úspech hráčov závisí od preukázaných poznatkov – správneho zodpovedania otázok a vyriešenia úloh. Inšpirujte sa existujúcimi hrami a vytvorte si hru na vlastnú (ľubovoľnú) tému. Aby ste nemuseli tlačiť hracie pole a veľké množstvo kartičiek s otázkami, využite PowerPoint a jeho schopnosť prepájať jednotlivé snímky cez hypertextové odkazy. Na Lepšej geografii nájdete viacero hotových stolových hier, pri ktorých je hracie pole tvorené mapou a slúžia na opakovanie učiva, alebo tematického celku. Sú to hry Moreplavci a objaviteliaCesta po Afrike alebo Cesta po Austrálii. Princíp stolových hier využíva aj hra Výstup na skalnú stenu El Capitan.

Piškvorky

Obľúbenú hru netreba bližšie predstavovať. Jej jednoduché pravidlá sa dajú rozšíriť o nutnosť zodpovedať otázky, alebo vyriešiť úlohy. Šablóna, ktorú si stiahnete na tomto odkaze obsahuje interaktívne hracie pole a snímky na otázky (úlohy) pre každé z deviatich políčok. Zároveň obsahuje aj snímky pre vpísanie správnych odpovedí. Ak ich v hre nepotrebujete, stačí ich vymazať. Po zodpovedaní otázky získava hráč (skupina) dané políčko vyznačením symbolu krúžku, alebo krížika. Symboly sa na políčku zobrazia po klikaní naň. Snímku s otázkou spustíte kliknutím na ikonu otáznika v pravom hornom rohu políčka. Pozadie hracieho pola môžete ľubovoľne meniť tak, aby sa týkalo riešenej témy. Výhodou hry je krátky čas na jej odohranie, čo z nej robí ideálneho pomocníka na opakovanie učiva na začiatku alebo na záver vyučovacej hodiny. Nevýhodou je skutočnosť, že ju môžu hrať len dvaja hráči (žiacke tímy).  

piškvorky powerpoint hra

Štvorka

Hra vychádza z originálu s názvom Connect Four. Pôvodne ide o matematicko-logickú hru pre dvoch hráčov. Na začiatku si hráč vyberie farbu svojich žetónov – žltú alebo červenú. Cieľom hráča je do vertikálne položeného hracieho poľa vkladať žetóny jeho farby tak, aby z nich vytvoril štvorčlenný rad (štvorku) vedľa seba – vodorovne, zvisle alebo uhlopriečne (niečo ako piškvorky). Vyhráva ten hráč, ktorému sa to podarí ako prvému. Druhým variantom je hrať, až kým sa žetónmi nezaplní celé hracie pole. Vtedy vyhráva hráč, ktorému sa počas hry podarí vytvoriť viac štvoriek ako súperovi. Pochopiteľne, v hre je možné pre svoj žetón voliť len tie políčka, na ktorých sa môže zastaviť. Keďže sa v hre žetóny vkladajú zhora, môžu zastať len prázdnom spodnom riadku, alebo neskôr v riadku nad už vhodeným žetónom. ​Viac informácií o hre a šablónu na stiahnutie nájdete v samostatnom článku. Ako vyzerá Štvorka v praxi si môžete pozrieť na príklade hry na opakovanie učiva o Ázii.

štvorka hra powerpoint

Záhadné obdĺžniky

Hra má hracie pole s dvadsiatimi očíslovanými obdĺžnikmi. Každý z nich v sebe skrýva mincu rôznej hodnoty – od 1 až po 5 bodov. Políčok s 1-bodovou mincou je najviac, políčok s mincou najvyššej hodnoty zas najmenej. Aby hráči získali mincu a k svojmu celkovému počtu bodov si pripísali jej hodnotu, musia najskôr správne zodpovedať otázku (vyriešiť úlohu), ktorú spustíte kliknutím na ikonu otáznika v pravom hornom rohu daného obdĺžnika. Zábavnosť hry spočíva v momente prekvapenia, nakoľko hráči pri výbere obdĺžnikov nevedia, aké mince sú pod nimi schované a koľko bodov môžu za zodpovedanie otázky získať. Hru môžu hrať naraz aj viacerí hráči (skupiny žiakov). Šablóna obsahuje aj obrázok pozadia, ktorý sa odhaľuje postupným odkrývaním obdĺžnikov počas hry. Tento obrázok môžete ľubovoľne zmeniť a na záver ho didakticky využiť. V priebehu hry môžete požiadať jedného žiaka, aby bol zapisovateľom skóre (počtu nahratých bodov) jednotlivých hráčov (skupín). Šablónu na tvorbu Záhadných obdĺžnikov si stiahnete na tomto odkaze.

záhadné obdĺžniky didaktická hra

Býčie oko

Hra Býčie oko funguje na podobnom princípe ako známa televízna súťaž Riskuj. Hracie pole tu má podobu sústredených kruhov, ktoré pripomínajú oko. Kruhy sú rozdelené na jednotlivé časti (napr. A1 až E1). Čím bližšie je časť kruhu k stredu, tým viac bodov môže hráč (skupina) získať za správne zodpovedanie otázky (1 až 5 bodov). Jednotlivé časti kruhov sú v prezentácii prepojené so snímkami s otázkami. Stačí na ne kliknúť. Písmená A až E môžete poňať ako tematické okruhy otázok (napr. A – poloha, B – povrch, C – podnebie, D – vodstvo, E – rastlinstvo a živočíšstvo), alebo s nimi spojené otázky nechať premiešané ľubovoľne. Políčka s už riešenými úlohami sa na hracom poli automaticky zafarbujú dožlta. Hru môže hrať viacero hráčov (skupín), jej pravidlá si môžete upravovať podľa vlastných potrieb a časových možností. Jej šablóna je dostupná tu.

býčie oko hra

Riskuj!

Jedna z najpoužívanejších a najrozšírenejších hier vo vyučovaní je stálicou, ktorá neomrzí. Hra je školskou verziou televíznej súťaže. Viac informácií o jej pravidlách a editovateľnú šablónu na stiahnutie nájdete v samostatnom článku. Ukážku kompletne vytvorenej hry si môžete pozrieť na príklade tematického celku o prírodných pomeroch Európy.

riskuj šablóna powerpoint

AZ kvíz

Obľúbenou televíznou súťažou, ktorej princíp a pravidlá sa dajú využiť pre hravé opakovanie učiva v prakticky akomkoľvek predmete je AZ kvíz. Túto vedomostnú a strategickú televíznu súťaž vysiela už od roku 1997 Česká televízia. Hry sa zúčastňujú dvaja hráči, ktorých cieľom je pomocou správnych odpovedí získavať políčka hracieho poľa v tvare trojuholníka tak, aby spojili jeho všetky tri strany. Ako vyučovaciu aktivitu je možné súťaž využiť pri hre dvoch vybraných žiakov, alebo vytvoriť dve skupiny žiakov, ktoré spolu súperia. Hre sa venuje samostatný článok.  

az kvíz šablóna powerpoint

Bludisko

Bludisko je netradičná hra, v ktorej majú hráči za úlohu prejsť labyrintom (začiatok na šípke) a cestou odpovedať na otázky. V ceste k cieľu (hviezde) im stoja prekážky v podobe 25 očíslovaných kamenných blokov. Každý z nich v sebe skrýva otázku (úlohu), ktorej snímka sa spustí kliknutím na daný blok. Hráči si musia zvoliť správnu (najkratšiu) cestu k cieľu. Má to však jeden háčik – niektoré bloky sa po otázke odvalia, iné sa len zatrasú a ostanú na svojom mieste. Hra tak obsahuje aj náhodilosť, ktorá ju robí pre hráčov viac atraktívnou. Pravidlá si môžete ľubovoľne upraviť – napr. po nesprávnej odpovedi na otázku hráč (skupina) jedno kolo stojí. Hru hrajú všetci hráči (skupiny) spoločne, striedajú sa však v jednotlivých kolách. Šablónu stiahnete na tomto odkaze.  

bludisko hra powerpoint

Mimozemšťan

PowerPointová verzia klasickej hry Obesenec, v ktorej hráči hádajú skryté slovo. Každé kolo si hráč vyberá (hovorí) písmeno, ktoré sa podľa neho v hľadanom slove nachádza. Ak ho uhádne, políčko s písmenom sa otočí a písmeno sa v hľadanom slove zobrazí. Namiesto šibenice a obesenca sa v Mimozemšťanovi stavia jeho vesmírna loď, na ktorej nakoniec odletí. Po každom neuhádnutom písmena kliknite na tlačidlo Stavaj – vesmírnej lodi pribudne ďalšia časť. Všetky vybrané písmená označujte počas hry v abecede v ľavej časti hracieho pola – zafarbia sa nabielo. Uhádnuté písmená v slove zobrazíte kliknutím na políčka, za ktorými sa nachádzajú. Ak je políčok na písmená (v hľadanom slove) v šablóne viac ako potrebujete, všetky prebytočné jednoducho vymažte. Šablónu stiahnete na tomto odkaze.

mimozemšťan hra

Bleskové obrázky

Sila fotografií a obrázkov je vo vzdelávaní nezastupiteľná. Využite obrazové materiály v jednoduchej aktivite, ktorá pritiahne pozornosť žiakov. Napokon, budú ju potrebovať. Snímka prezentácie obsahuje šesť vybraných obrázkov (fotografií, máp…), ktoré sa postupne zobrazujú a miznú. To všetko v rýchlosti, ktorú zvolíte – rýchlo, stredne, alebo pomaly. Vizuálnu aktivitu môžete zaradiť na začiatok vyučovacej hodiny ako motiváciu (naladenie) do témy, alebo ako formu opakovania na záver. Ktorí žiaci si zapamätali, čo bolo na fotografiách zobrazené? Koľkí si pamätajú aj správne poradie? Fungovanie hry si môžete vyskúšať priamo v šablóne na príklade fotografií vybraných typov krajín. Obrázky v šablóne zmeníte kliknutím pravého tlačidla myši a príkazom zmeniť obrázok. Ak potrebujete, aby boli zobrazené obrázky väčšie (napr. vo veľkosti celej snímky), vytvorte si samostatnú prezentáciu, ktorej snímky budú pozostávať čisto len z obrázkov. Následne nastavte trvanie prechodu medzi snímkami na vami želaný čas.    

bleskové obrázky evokácia

Fotoschovka

Vyučovacie hodiny je vhodné oživiť aj „zahrievacími“ hrami, ktoré nezaberú veľa času a motivujú žiakov k aktivite. Jednou z nich je aj hra Fotoschovka. Snímka prezentácie skrýva pod očíslovanými políčkami fotografiu (ľubovoľný výber). V hre súťažia max. štyria hráči, resp. štyri tímy žiakov. Ich úlohou je čo najskôr odhaliť, čo je zobrazené na obrázku (na náhľade nižšie je to napr. historické námestie mesta Bardejov). Žiaci postupne odkrývajú ďalšie a ďalšie políčka kliknutím na ne. Príklady takto vytvorených hier nájdete tu. Jednoduchšia šablóna je dostupná v samostatnom článku. Šablóny s rôznym počtom políčok stiahnete tu (v pomere strán 4:3 tu)

fotoschovka šablóna na tvorbu hry

Tabu

Jednou z najobľúbenejších a na prípravu najjednoduchších hier (možno ju zaradiť aj medzi metódy aktívneho učenia sa) je slovná hra Tabu. Jej pravidlá sú tak jednoduché, že ich pochopia aj prváci. Hru možno poznáte zo sledovania televíznej zábavno-súťažnej relácie Kufr, ktorá bola obľúbenou v 90. rokoch 20. storočia. ​Viac informácií o hre a šablónu na jej tvorbu nájdete v samostatnom článku.

tabu didaktická hra

Balónová hra

Jednoduchá rýchla hra na krátke opakovanie učiva obsahuje desať otázok (alebo úloh), ktoré sa objavujú v spodnej časti obrazovky vždy po kliknutí na očíslované políčka v ľavej časti herného poľa. Hráči (skupiny žiakov) sa počas hry striedajú, hrajú však všetci spolu. Ich spoločným cieľom je udržať balón vo vzduchu do vyčerpania všetkých otázok, alebo aspoň čo najdlhšie. Po správnej odpovedi ostávajú balóny na svojich miestach, po nesprávnej odpovedi sa uvoľňujú a odlietajú. Žlté otázky sú ľahšie, zelené náročnejšie. Ich znenie sa píše do textových blokov pod snímkou. Sú spojené s očíslovanými políčkami. Ak si hráč vyberie políčko č.5, kliknite naň a naspodku prezentácie sa zobrazí otázka č.5. Po nesprávnom zodpovedaní žltých otázok uletí jeden balón, po nezodpovedaní zelených otázok ulietajú až dva. Balóny uvoľňujete kliknutím na ne. Žltý balón (so šípkou) úplne vpravo si nechajte ako posledný. Po kliknutí naň padá kôš s chlapcami dole na zem a hra končí neúspechom. Šablóna na stiahnutie je tu.

balónová hra

Mapové puzzle

Pomocou PowerPointu môžete vyrobiť aj veľké mapové puzzle, ktoré následne vytlačíte a vystrihnete. Podrobný opis nájdete v tomto článku.

mapové puzzle USA

Zdroje

Šablóny viacerých uvádzaných hier pochádzajú zo stránky Tekhnologic, kde sú voľne dostupné pre všetkých záujemcov. Na stránke nájdete aj hry, ktoré sme v našom výbere nespomenuli. 


Vzdelávací materiál bol vytvorený a publikovaný vďaka finančnej podpore Nadácie ESET.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť