Hore

Cestovné pasy ako motivácia a systém hodnotenia v geografii

Geografia sa nezaobíde bez spoznávania sveta cestovaním. Vydať sa so žiakmi na cestu okolo sveta, to by bolo úžasné! Zobrať si pasy a vyraziť do štátov, o ktorých donedávna ani nepočuli, všetko vidieť, počuť a ochutnať. Všetci vieme, že to nie je možné. Prečo sa však nepokúsiť aspoň o cestovanie v režime “akože”? Vyzbrojte žiakov cestovnými pasmi, čaká ich školský rok plný dobrodružstiev!

Každý učiteľ má svoj vlastný systém hodnotenia žiakov – ich vedomostí, schopností a snaženia. A každý dobrý učiteľ vie, že motivácia je základ, od ktorého sa odvíja všetko ostatné. Ako motivovať nielen známkami? A ako premeniť udeľovanie plusových bodov (hviezdičiek alebo včeličiek) za aktivitu na niečo, čo bude mať okrem svojho primárneho účelu aj pridanú hodnotu, vďaka ktorej sa žiaci viac naučia?

Systém hodnotenia a motivácie žiakov s využitím cestovných pasov je relatívne jednoduchý. Najlepšie funguje s mladšími žiakmi (piataci, šiestaci), za pokus ho však stojí vyskúšať aj so žiakmi vyšších ročníkov.

hravá geografia
Fiktívny cestovný pas pre fiktívneho žiaka Jožka Mrvkičku

Čo všetko potrebujeme?

Každému žiakovi v triede vytvorte (najlepšie) na začiatku školského roka fiktívny cestovný pas, ktorého šablónu nájdete medzi súbormi na stiahnutie. Držitelia nových pasov v nich vyplnia základné informácie o sebe a do priestoru chýbajúcej fotografie nakreslia svoju podobizeň. (fotografia vyššie) 

TIP:

Ak chcete docieliť vyššiu autenticitu vzhľadu cestovného pasu, odporúčame ho vytlačiť farebne. Má približne zhodné rozmery so skutočným cestovným pasom, ktorý vydáva Slovenská republika a vzhľad jeho vonkajších strán je kópiou originálu (zdroj). Každá obrazovka (slide) prezentácie (formát papiera A4), v ktorej je šablóna cestovného pasu vytvorená, obsahuje stránky pre dva pasy. Jednotlivé obrazovky prezentácie je nutné tlačiť obojstranne. Dajte si pritom pozor na správne otočenie papiera v tlačiarni. Kompletný pas (všetky jeho strany) je nakoniec vhodné spojiť do podoby brožúrky – zospinkovať alebo zošiť. Prázdnych vnútorných strán, do ktorých žiaci zbierajú pečiatky, môžete vytlačiť a vložiť do pasu vami požadované množstvo.

cestujeme okolo sveta škola
Obrysová mapa sveta a brožúrka so zoznamom štátov

Okrem cestovného pasu dostane každý žiak kópiu obrysovej mapy sveta a brožúrku so zoznamom štátov – treba ju vytlačiť obojstranne a zopnúť. Mapa aj brožúrka sa poskladané zmestia do vnútra pasu, kde sa vložia do papierových držiakov, ktoré sú zvnútra pasu prilepené o jeho vonkajšie strany .  

Ako to funguje?

Systém je založený na zbieraní pečiatok do cestovného pasu. Žiak dostane pečiatku vždy, keď splní učiteľom vopred stanovené kritériá. Je len na vás, ako si ich nastavíte. Závisí to napr. od počtu vyučovacích hodín geografie, alebo od množstva príležitostí, pri ktorých môže byť aktivita žiakov ocenená. Príležitosťou na získanie pečiatky môže byť aktivita žiaka na vyučovacej hodine, prejavenie nadštandardného záujmu o učivo, správne vyriešenie zadaných úloh, vyplnenie zadaní pracovného zošita… Čokoľvek, čo uznáte za vhodné. So žiakmi sa môžete dohodnúť aj na získavaní pečiatok za známky – napr. za jednotku z písomky, odpovede alebo prezentácie získa žiak tri pečiatky, za dvojku dve, za trojku len jednu. 

​Úlohou žiakov je počas polroka alebo celého školského roka nazbierať do svojho cestovného pasu, čo najviac pečiatok. Ak chcete, môžete nastaviť aj počet pečiatok, ktoré musia žiaci získať na to, aby boli na vysvedčení hodnotení tou-ktorou známkou.

​Je možné nastaviť aj pravidlo, že žiaci majú získať vopred stanovený minimálny počet pečiatok štátov pre jednotlivé svetadiely. 

nálepky do cestovného pasu
Pečiatky, ktoré sa po vystrihnutí nalepujú do pasov

Žiak, ktorý získa pečiatku, si vždy určí štát, ktorý touto pečiatkou “navštívil”. Na učiteľom pridelenú pečiatku (sú dva druhy – s autom a s lietadlom) napíše názov štátu spolu s dátumom, kedy pečiatku získal. Takto vyplnenú pečiatku si nalepí na ľubovoľné miesto v prázdnych vnútorných stranách svojho cestovného pasu (fotografia nižšie). Štát, ktorého pečiatku získal, si žiak zároveň vyznačí na obrysovej mape sveta – vyfarbí ho. Do brožúrky so zoznamom štátov napíše k danému štátu názov jeho hlavného mesta a do stĺpčeka “Čo ma zaujalo” heslovite uvedie, čo ho “počas návštevy” daného štátu najviac zaujalo. Túto informáciu zapisuje dodatočne – až potom, čo si o štáte vyhľadá potrebné informácie (za domácu úlohu). 

TIP:

​Vytlačené pečiatky majte vždy pri sebe. Žiakom ich prideľujete len vtedy, keď splnia podmienky ich získania.

motivačné metódy v geografii
Už som navštívil Kolumbiu a Francúzsko!
známkovanie geografia
Všetko pokope
TIP:

Systém môžete oživiť aj tak, že za každých päť alebo desať pečiatok, ktoré žiak získa, od vás dostane letenku, pomocou ktorej môže ako bonus precestovať ďalšie tri ľubovoľné štáty. Takmer autentické letenky môžete rýchlo a jednoducho vytvoriť pomocou tohto online nástroja.  

vyrobte si letenku

Na stiahnutie:

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť