Hore

Rok v udalostiach. Geografia v médiách

Geografia je všade okolo nás, svet spoznávame aj prostredníctvom médií a správ. Využitie aktualít zo sveta je v školskej geografii viac ako osožné. Prepája učivo s reálnym svetom a udalosťami, ktoré sa v ňom odohrávajú. Na sklonku roka sa zvykne bilancovať. Čo priniesol končiaci sa rok a čo prinesie nový? Pamätáme si ešte udalosti z prvého polroka? Aj o tom je aktivita Rok v udalostiach, ktorá sa zameriava na vybrané udalosti z jednotlivých mesiacov roku 2017 (samozrejme, podobnú aktivitu si môžete vytvoriť k aktuálnemu roku). Najlepšie je ju realizovať pred začiatkom zimných prázdnin, alebo krátko po nich. Môžete ju však využiť aj inokedy. Prípadne sa môžete inšpirovať a pre žiakov tvoriť svoje vlastné súhrny udalostí z aktualít pre každý mesiac školského roku. 

správy očami geografov

Aktivita má formu súťaže, ktorá je dostupná ako prezentácia v PowerPointe. Stiahnete si ju cez odkaz vyššie. Na začiatku vyučovacej hodiny rozdeľte žiakov do cca 4-členných skupín, v ktorých budú súťažiť. Úlohou každej skupiny je odhaliť štát, v ktorom sa v roku 2017 odohrala vybraná udalosť. Udalosti sú v prezentácii zoradené podľa mesiacov. Pre niektoré mesiace sú opísané až dve udalosti. Každá udalosť je zobrazená na samostatnom slide so stručným opisom a fotografiou. 

Ku každej udalosti je v prezentácii dostupných päť indícií, ktoré učiteľ postupne odkrýva kliknutím ľavého tlačidla myši alebo klávesami Space Enter. Skupiny majú hárok (papier) na ktorý zapisujú svoje odpovede (názvy štátov), s ktorými sa dané udalosti spájajú. Ak skupina odhalí správnu identitu štátu už pred zobrazením prvej indície (textového rámčeku, alebo mapy), získava za riešenie 6 bodov. S každou ďalšou odhalenou indíciou sa počet bodov, ktoré môžu za odpoveď získať znižuje. Ak niektorá skupina príde na správnu odpoveď až po odhalení poslednej piatej indície, získava len 1 bod. Správna odpoveď sa zobrazí vždy po poslednej indícii. 

Zástupcovia žiackych skupín idú za učiteľom s odpoveďou hneď, ako ju majú napísanú na papieri. Učiteľ vyhodnotí správnosť odpovede a skupine udelí príslušný počet bodov. Riskovať sa môže aj nemusí oplatiť, skupina má len jednu možnosť odpovede k jednej udalosti. Ak odpovie nesprávne, nemá už možnosť opravy pri odhalení ďalších indícií. Súťaž vyhráva skupina, ktorá získa počas celej hry najvyšší počet bodov. 

Po skončení aktivity odporúčame so žiakmi rozviesť diskusiu o zobrazených udalostiach v roku 2017. Na ktoré si spomínajú, o ktorých vôbec nepočuli, ktoré sú podľa nich najdôležitejšie, ktoré ich najviac prekvapili? Žiaci sa môžu inšpirovať a sledovať aktuality zo sveta pravidelne. Počas roka môžu v triede vypĺňať nástenku (alebo kalendár) geografických aktualít.  

Čo sa udialo v konkrétny deň, mesiac a rok si môžete kedykoľvek pozrieť na webstránke On This Day. Aktuálne denné dianie vo svete z pohľadu geografie nájdete na výbornej stránke DailyGeo.

Učte svetovo

Učte svetovo

Lepšia geografia vám pomôže pripraviť zaujímavé a nápadité hodiny. Prezrite si našu ponuku materiálov.

Materiály