Hore

Žiaci ako novinári (projektové zadanie)

Projektová úloha s geografiou na prvý pohľad nesúvisí a pre mnohých učiteľov sa preto môže javiť ako nezmyselná. V skutočnosti je vynikajúcou aktivitou, ktorá má za cieľ vzbudiť u žiakov záujem aj o zložitejšie svetové témy a naučiť ich samostatne pracovať s informačnými zdrojmi, ktoré využijú pri písaní vlastného textu. Projektovú úlohu je možné využiť v medzipredmetových vzťahoch geografie a slovenského jazyka, pričom na ňom môžu spolupracovať aj vyučujúci.

Projektovú úlohu zadávam už pravidelne v druhom ročníku na gymnáziu, určite sa však dá využiť aj pri ôsmakoch a deviatakoch na ZŠ. Úlohou žiakov  je na chvíľu sa vcítiť do kože novinára, ktorý má za úlohu napísať článok na vybranú tému, ktorý bude okrem samotného vlastného textu autora odkazovať na informačné zdroje (minimálne 3) a obsahovať fotografie alebo iný multimediálny obsah. Použité ilustračné fotografie by mali byť s licenciou Creative Commons (uviesť ich zdroj na konci článku), čo zabezpečí, že sa na ne nevzťahuje autorské právo a môžu byť voľne použité a šírené.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Učte svetovo

Učte svetovo

Lepšia geografia vám pomôže pripraviť zaujímavé a nápadité hodiny. Prezrite si našu ponuku materiálov.

Materiály