Hore

Žiaci ako novinári (projektové zadanie)

Projektová úloha s geografiou na prvý pohľad nesúvisí a pre mnohých učiteľov sa preto môže javiť ako nezmyselná. V skutočnosti je vynikajúcou aktivitou, ktorá má za cieľ vzbudiť u žiakov záujem aj o zložitejšie svetové témy a naučiť ich samostatne pracovať s informačnými zdrojmi, ktoré využijú pri písaní vlastného textu. Projektovú úlohu je možné využiť v medzipredmetových vzťahoch geografie a slovenského jazyka, pričom na ňom môžu spolupracovať aj vyučujúci.

noviny v škole
Ilustračná fotografia (zdroj)

Projektová úloha s geografiou na prvý pohľad nesúvisí a pre mnohých učiteľov sa preto môže javiť ako nezmyselná. V skutočnosti je vynikajúcou aktivitou, ktorá má za cieľ vzbudiť u žiakov záujem aj o zložitejšie svetové témy a naučiť ich samostatne pracovať s informačnými zdrojmi, ktoré využijú pri písaní vlastného textu. Projektovú úlohu je možné využiť v medzipredmetových vzťahoch geografie a slovenského jazyka, pričom na ňom môžu spolupracovať aj vyučujúci.

Projektovú úlohu zadávam už pravidelne v druhom ročníku na gymnáziu, určite sa však dá využiť aj pri ôsmakoch a deviatakoch na ZŠ. Úlohou žiakov  je na chvíľu sa vcítiť do kože novinára, ktorý má za úlohu napísať článok na vybranú tému, ktorý bude okrem samotného vlastného textu autora odkazovať na informačné zdroje (minimálne 3) a obsahovať fotografie alebo iný multimediálny obsah. Použité ilustračné fotografie by mali byť s licenciou Creative Commons (uviesť ich zdroj na konci článku), čo zabezpečí, že sa na ne nevzťahuje autorské právo a môžu byť voľne použité a šírené.


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť