Hore

Tabu. Slovná hra, ktorá mení učenie (sa) na zábavu

Zábavných hier, ktoré je možné použiť v akomkoľvek tematicky zameranom vyučovaní (predmete) nie je nikdy dosť. Stačí len 5 minút na začiatku (starter) alebo na záver (plenary) hodiny a pozornosť žiakov máte v hrsti. Hra, ktorej výsledky sa neznámkujú nie je stresom a zdravé napätie v žiakoch vzbudzuje príjemne pocity z učenia sa. Viaceré návrhy a námety hier nájdete opísané v tomto zozname

Jednou z najobľúbenejších a na prípravu najjednoduchších hier (možno ju zaradiť aj medzi metódy aktívneho učenia sa) je slovná hra Tabu (angl. Taboo). Jej pravidlá sú tak jednoduché, že ich pochopia aj prváci. Hru možno poznáte zo sledovania televíznej zábavno-súťažnej relácie Kufr, ktorá bola obľúbenou v 90. rokoch 20. storočia. Tabu tvorilo pravidelnú súčasť relácie, ktorú moderoval Pavel Zedníček. Ukážku si môžete pozrieť vo vloženom videu (11:10 až 23:25). 

V škole si môžete pravidlá hry prispôsobiť vašim podmienkam, časovým možnostiam a veku žiakov. Žiaci ju môžu hrať na začiatku, alebo na konci vyučovacej hodiny a počas nej si zopakovať pojmy, ktoré si mali z preberaného učiva alebo tematického celku osvojiť. Hru je možné hrať vo dvojiciach, v štvorčlenných až šesťčlenných skupinách. Jeden žiak z tímu slovo háda, ďalší mu ho počas dohodnutého časového limitu slovne opisujú. Pri hre sa môžete držať pôvodného pravidla, že pri opise slova nesmú hráči použiť tzv. zakázané (tabu) slová. V prípade kartovej verzie hry sú tieto slová uvedené v zozname pod opisovaným (hľadaným) slovom a spravidla ich býva päť. Ako ukážka poslúži napr. táto sada kariet, ktorá je ideálna na využitie v angličtine.

​Ak sa rozhodnete pre verziu hry v PowerPointe, tieto slová sú uvedené po okrajoch obrazovky. Ukážka takto vytvorenej úlohy s ilustračnými opismi hľadaného slova je zobrazená nižšie. Pri komplikovanejších slovách je možné zakázané slová úplne vynechať. Od náročnosti slov sa odvíja aj časový limit, ktorý pri ich hádaní nastavíte. PowerPoint má tú výhodu, že jednotlivé slová môžu byť doplnené o fotografiu, graf, mapu, alebo ilustračný obrázok. 

kufor súťaž

Hra má neobmedzené využitie a je len na učiteľovi, akým obsahom (slovami) ju naplní. Ako príklady vám ponúkame dve spracovania hry v PowerPointe (obe pre učivo geografie 5. ročníka) a jednu kartovú verziu, ktorá sa vytlačí a nastrihá. Všetky súbory sú editovateľné a preto poslúžia aj ako šablóny pre tvorbu vlastných hier. Vyskúšajte prenechať tvorbu hier aj na samotných žiakov. Budú nadšení a o zábavu nebude núdza.

Súbory na stiahnutie:

slovná hra škola
Náhľad sady kartičiek hry Tabu (téma Rozmanité krajiny Zeme – 5. ročník ZŠ)
Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť