Hore

Tabu. Slovná hra, ktorá mení učenie (sa) na zábavu

Zábavných hier, ktoré je možné použiť v akomkoľvek tematicky zameranom vyučovaní (predmete) nie je nikdy dosť. Stačí len 5 minút na začiatku (starter) alebo na záver (plenary) hodiny a pozornosť žiakov máte v hrsti. Hra, ktorej výsledky sa neznámkujú nie je stresom a zdravé napätie v žiakoch vzbudzuje príjemne pocity z učenia sa. Viaceré návrhy a námety hier nájdete opísané v tomto zozname

Jednou z najobľúbenejších a na prípravu najjednoduchších hier (možno ju zaradiť aj medzi metódy aktívneho učenia sa) je slovná hra Tabu (angl. Taboo). Jej pravidlá sú tak jednoduché, že ich pochopia aj prváci. Hru možno poznáte zo sledovania televíznej zábavno-súťažnej relácie Kufr, ktorá bola obľúbenou v 90. rokoch 20. storočia. Tabu tvorilo pravidelnú súčasť relácie, ktorú moderoval Pavel Zedníček. Ukážku si môžete pozrieť vo vloženom videu (11:10 až 23:25). 

Zábavných hier, ktoré je možné použiť v akomkoľvek tematicky zameranom vyučovaní (predmete) nie je nikdy dosť. Stačí len 5 minút na začiatku (starter) alebo na záver (plenary) hodiny a pozornosť žiakov máte v hrsti. Hra, ktorej výsledky sa neznámkujú nie je stresom a zdravé napätie v žiakoch vzbudzuje príjemne pocity z učenia sa. Viaceré návrhy a námety hier nájdete opísané v tomto zozname.

Jednou z najobľúbenejších a na prípravu najjednoduchších hier (možno ju zaradiť aj medzi metódy aktívneho učenia sa) je slovná hra Tabu (angl. Taboo). Jej pravidlá sú tak jednoduché, že ich pochopia aj prváci. Hru možno poznáte zo sledovania televíznej zábavno-súťažnej relácie Kufr, ktorá bola obľúbenou v 90. rokoch 20. storočia. Tabu tvorilo pravidelnú súčasť relácie, ktorú moderoval Pavel Zedníček. Ukážku si môžete pozrieť vo vloženom videu (11:10 až 23:25).


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť