Hore

Ako sa pýtať správne otázky? Práca s fotografiami vo výučbe geografie

Počas štúdia školskej geografie by mali žiaci podľa Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pracovať s množstvom informačných zdrojov. Okrem máp, tabuliek, grafov, modelov a schém, sú nimi aj fotografie. Úlohou učiteľa geografie teda nie je len „nalievanie“ informácií a faktov do hláv žiakov, ale nemal by zabúdať ani na rozvíjanie ich schopností samostatne pracovať s rôznymi druhmi informácií. V tejto aktivite si opíšeme, ako sa v škole venovať práci s fotografiami tak, aby sa k nim žiaci naučili klásť správne geografické otázky.  

Počas štúdia školskej geografie by mali žiaci podľa Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pracovať s množstvom informačných zdrojov. Okrem máp, tabuliek, grafov, modelov a schém, sú nimi aj fotografie. Úlohou učiteľa geografie teda nie je len “nalievanie” informácií a faktov do hláv žiakov, ale nemal by zabúdať ani na rozvíjanie ich schopností samostatne pracovať s rôznymi druhmi informácií. V tejto aktivite si opíšeme, ako sa v škole venovať práci s fotografiami tak, aby sa k nim žiaci naučili klásť správne geografické otázky.

Dobre zvolená fotografia môže žiakom priblížiť neraz abstraktné a vzdialené javy, či procesy. Voľná interpretácia fotografie dáva šancu prejaviť sa aj žiakom, ktorí z poznatkov bežného učiva nevynikajú. Netreba však zabúdať na skutočnosť, že schopnosť žiakov interpretovať fotografiu a tvoriť otázky, ktoré s ňou súvisia, je limitovaná ich vekom a skúsenosťami. Aktivitu v jej skrátenej podobe preto odporúčam používať opakovane a pravidelne. Schopnosť žiakov pracovať s obrazových materiálom sa bude časom prehlbovať. Žiaci by mali byť na konci série aktivít schopní:

  • opísať obsah fotografie stručne, jasne a s použitím správnych pojmov
  • vedieť zaradiť fotografiu do širšieho rámca
  • predstaviť si okolie, ktoré na fotografii už nie je zachytené
  • vžiť sa do pozície osôb na fotografiách a opísať ich pocity a vnemy
  • pochopiť, že fotografia zachytáva len dané miesto v danom čase (moment), nehovorí celý príbeh
  • pomocou vhodne zvolených otázok analyzovať obsah fotografií
  • hľadať a nájsť odpovede na otázky spojené s fotografiami
  • odhadnúť lokalitu, v ktorej bola fotografia vyhotovená


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť