Hore

Trefa do čierneho. Metóda na tvorbu rozhodnutí

Medzi schopnosti, ktoré by sme ako učitelia mali popri zameraní sa na obsah svojich predmetov u žiakov rozvíjať, patrí bezpochyby schopnosť triedenia, hodnotenia a spracovávania informácií. Práve tá je kľúčovou pri tvorbe správnych rozhodnutí. Život je súborom rozhodnutí, ktoré musí človek vykonať, od tých najjednoduchších, až po tie, ktoré označujeme ako kľúčové. Na základe čoho sa rozhodovať a ako pri rozhodovacom procese využívať kritériá na posudzovanie dôležitosti (výhod alebo nevýhod) jednotlivých volieb? Kompetencie, ktoré je možné rozvíjať už v škole. Stačí si len vybrať niektorú z metód.  

Medzi schopnosti, ktoré by sme ako učitelia mali popri zameraní sa na obsah svojich predmetov u žiakov rozvíjať, patrí bezpochyby schopnosť triedenia, hodnotenia a spracovávania informácií. Práve tá je kľúčovou pri tvorbe správnych rozhodnutí. Život je súborom rozhodnutí, ktoré musí človek vykonať, od tých najjednoduchších, až po tie, ktoré označujeme ako kľúčové. Na základe čoho sa rozhodovať a ako pri rozhodovacom procese využívať kritériá na posudzovanie dôležitosti (výhod alebo nevýhod) jednotlivých volieb? Kompetencie, ktoré je možné rozvíjať už v škole. Stačí si len vybrať niektorú z metód.

O čo ide?

S metódou, ktorú som voľne pomenoval ako Trefa do čierneho som sa v britskej didaktickej literatúre stretol pod označením Target board. Metóda pomáha u žiakov rozvinúť schopnosť vyvodzovať vyvážené rozhodnutia (voľby) na základe využitia kritérií a vzájomného porovnania možností, ktoré sa pri voľbe ponúkajú.

Princíp s ktorým metóda pracuje je relatívne jednoduchý. Učiteľ stanoví ústrednú otázku (alebo problém), pri ktorej majú žiaci za úlohu kvalifikovane rozhodnúť, ktorá z piatich ponúkaných volieb (možností) je najlepšou možnou odpoveďou na ňu (riešením). Rozhodujú sa na základe opisov každej z piatich možností, ktoré majú na výber, pričom berú do úvahy koľko zo stanovených kritérií, tá ktorá možnosť spĺňa.

Ak určitá voľba vyhovuje len jednému stanovenému kritériu, jej číslo (alebo názov) žiaci vyznačia do vonkajšieho kruhu terča – je ďaleko od toho, aby bola správnou voľbou na stanovenú otázku alebo problém. Ak spĺňa dve kritériá, vyznačia ju do druhého kruhu z vonkajšej strany. Takto vyznačujú každú ďalšiu voľbu podľa toho, koľkým z piatich požadovaných kritérií vyhovuje. Najlepšou, priam ideálnou voľbou alebo odpoveďou na otázku je tá, ktorá podľa opisu spĺňa všetkých päť kritérií. Táto voľba je trefou do čierneho a žiaci ju vyznačia do stredu terča.


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť