Hore

Poznáte Questing? Zažite školu inak

Škola nemusí byť len o slepom plnení vzdelávacích programov a hláv žiakov množstvom informácií, ktoré si i tak dokážu nájsť sami na internete. Prečo nedať žiakom zažiť pocit úspechu z tvorby niečoho praktického, pri čom využijú svoju kreativitu, organizačné schopnosti a znalosti miestnej krajiny, v ktorej žijú? Viaceré školy už majú skúsenosť s Geocachingom, iné zas s vytváraním rôznych pátracích hier po vlastnej línii. Práve pátracie hry sú aktivitou, ktorá je ako stvorená na prepájanie obsahu viacerých vyučovacích predmetov. Pri ich tvorbe a realizácii môžete dokonca nadviazať živú spoluprácu s miestnou samosprávou, rodičmi žiakov, miestnymi odborníkmi na prírodu, históriu a pod. Vytvorená pátracia hra môže slúžiť nielen pre edukačné potreby školy, ale aj pre návštevníkov vašej obce, či regiónu.

História pátracích hier siaha ďaleko pred zrod Geocachingu. Letterboxing sa vo Veľkej Británii objavuje už v polovici 19. storočia. Kombinuje prvky turistiky, orientácie v teréne a hľadania pokladu. Na rozdiel od Geocachingu, kde sú súradnice hľadaných schránok verejne prístupné na internete, súčasťou letterboxingu môže byť aj hľadanie samotných indícií, ktoré sú potrebné pre ďalšie smerovanie k cieľu. Novšou podobou letterboxingu je v súčasnosti Questing, ktorý vznikol ako nástroj pre rozvoj miestnej komunity, pre aktívne poznávanie miestneho kultúrneho a prírodného dedičstva a pre rozvoj miestne zakotveného učenia sa na školách. Questing vyvinula nezisková organizácia Vital Communities v americkom Vermonte v roku 1995, ktorá je dodnes vlastníkom príslušnej obchodnej značky. To však nijako neprekáža pri využití princípu Questingu aj v slovenských pomeroch.

Questing je na Slovensku prakticky neznámym, jeho postupný rozmach však badať v Českej republike. Webstránka www.questing.cz je toho dôkazom. Questy, ktoré na webstránke nájdete vznikli ako súčasť projektov na rozvoj cestovného ruchu v regiónoch ČR a mnohé z nich boli vytvorené žiakmi škôl.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje napredovať a rozširovať projekt, ktorý pomáha mnohým učiteľom (nielen) geografie.

Chcem podporiť