Hore

Poznáte Questing? Zažite školu inak

Škola nemusí byť len o slepom plnení vzdelávacích programov a hláv žiakov množstvom informácií, ktoré si i tak dokážu nájsť sami na internete. Prečo nedať žiakom zažiť pocit úspechu z tvorby niečoho praktického, pri čom využijú svoju kreativitu, organizačné schopnosti a znalosti miestnej krajiny, v ktorej žijú? Viaceré školy už majú skúsenosť s Geocachingom, iné zas s vytváraním rôznych pátracích hier po vlastnej línii. Práve pátracie hry sú aktivitou, ktorá je ako stvorená na prepájanie obsahu viacerých vyučovacích predmetov. Pri ich tvorbe a realizácii môžete dokonca nadviazať živú spoluprácu s miestnou samosprávou, rodičmi žiakov, miestnymi odborníkmi na prírodu, históriu a pod. Vytvorená pátracia hra môže slúžiť nielen pre edukačné potreby školy, ale aj pre návštevníkov vašej obce, či regiónu.

História pátracích hier siaha ďaleko pred zrod Geocachingu. Letterboxing sa vo Veľkej Británii objavuje už v polovici 19. storočia. Kombinuje prvky turistiky, orientácie v teréne a hľadania pokladu. Na rozdiel od Geocachingu, kde sú súradnice hľadaných schránok verejne prístupné na internete, súčasťou letterboxingu môže byť aj hľadanie samotných indícií, ktoré sú potrebné pre ďalšie smerovanie k cieľu. Novšou podobou letterboxingu je v súčasnosti Questing, ktorý vznikol ako nástroj pre rozvoj miestnej komunity, pre aktívne poznávanie miestneho kultúrneho a prírodného dedičstva a pre rozvoj miestne zakotveného učenia sa na školách. Questing vyvinula nezisková organizácia Vital Communities v americkom Vermonte v roku 1995, ktorá je dodnes vlastníkom príslušnej obchodnej značky. To však nijako neprekáža pri využití princípu Questingu aj v slovenských pomeroch.

Questing je na Slovensku prakticky neznámym, jeho postupný rozmach však badať v Českej republike. Webstránka www.questing.cz je toho dôkazom. Questy, ktoré na webstránke nájdete vznikli ako súčasť projektov na rozvoj cestovného ruchu v regiónoch ČR a mnohé z nich boli vytvorené žiakmi škôl. 

Questing

Čo je Questing?

Mnohí z vás ako deti hrávali hry, ktorých cieľom bolo pomocou vyznačených šípok, alebo uvedených indícií dopátrať sa pokladu v cieli. V deväťdesiatych rokoch to fungovalo dokonca aj na bystrickom sídlisku, kde som vyrastal. Questing čerpá z týchto jednoduchých základov. Pomocou neho sa vydáte na cestu, budete hľadať indície a lúštiť krížovky, ktoré vás posunú k hľadanému pokladu. Ako to už býva, aj v Questingu je cieľom už samotná cesta. Nejde len o nájdenie pokladu, ale najmä o proces pátrania, počas ktorého sa hráči bližšie zoznámia s rôznymi menej známymi prvkami v miestnej krajine. Hra nie je obmedzená vekom ani znalosťami hráčov, stačí byť pozorným, mať bystrého ducha a sledovať okolie.

​Hra využíva poetické nápovedy, ručne kreslené mapy alebo obrázky, ktoré vedú hľadačov celou trasou. Questje väčšinou venovaný jednej konkrétnej téme, okolo ktorej sa vytvorí ucelený príbeh miesta. Hráči sa tak môžu vydať na cestu po stopách vybranej postavy, ktorej život bol spätý s daným miestom, môžu hľadať a spoznávať známe i neznáme sochy v rámci mesta alebo parku a pod. Na konci questu je poklad. Väčšinou ním býva krabička, ktorej obsah môže byť rôznorodý. Je len na autoroch hry, akú cenu pre úspešných pátračov vymyslia. Pokladom môžu byť napr. informačné brožúry o danom mieste, ktoré získate z miestneho informačného centra, ručne vyrobené ozdôbky, čokoľvek…

Lepšie je raz vidieť ako stokrát čítať teoretické opisy. Preskúmajte databázu vytvorených questov v Česku a pozrite si viaceré z nich. Nájdete v nich inšpiráciu na tvorbu vlastných. Pozor, nadchnutie môže byť rýchle a nákazlivé! Stačí, keď kliknete na políčko Quest a vyberiete ten, ktorého názov vás zaujal. Každý quest má samostatnú podstránku, kde je v sekcii Co na trase uvidíte možné celý priebeh (zadanie) daného questu stiahnuť. Ako ukážka vytvoreného questu môže poslúžiť napr. Českým lesem za bobrem se nesem.

Ako začať?

Pri tvorbe školských questov je dôležité sa už na začiatku rozhodnúť, s akou vekovou kategóriou žiakov sa do toho pustíte, aké veľké je územie, v ktorom daný quest chcete realizovať a najmä, či bude na questepracovať celá trieda spolu, alebo ju rozdelíte do viacerých skupín, z ktorých bude každá pracovať na svojom vlastnom queste. Bude to projekt na geografiu, alebo školská aktivita neohraničená žiadnym predmetom? To všetko je na vás a na dohode so žiakmi. Dôležité je žiakov nadchnúť, všetko ostatné potom pôjde oveľa ľahšie.

V začiatkoch je dobré nechať si poradiť od tých, ktorí majú s Questingom na školách už bohaté skúsenosti. Medzi takýchto ľudí patrí aj Lenka Skoupá, ktorá viedla online stretnutie na tému Miestne zakotvené učeniena metodickom portáli rvp.cz. S Questingom som sa zoznámil práve vďaka jej školeniu. V nasledovných odsekoch budem preto vychádzať z jej prezentácie, ktorá je voľne dostupná na tomto odkaze.

 • Študujte miesto, kde žijete. Všetky jeho zaujímavosti, krásne aj málo známe miesta. Okrem žiakov môžete zapojiť aj ďalšie osoby z obce alebo regiónu.​
 • Spoločne so žiakmi si určite tému vášho questu (pátracej hry), ktorá bude ústredným motívom – historické alebo prírodné zaujímavosti, významné osobnosti, miestne remeslo a pod.
 • Vytipujte si vhodnú trasu, na ktorej sa bude quest odohrávať.  Prejdite si ju, odfotografujte všetky miesta, ktoré je možné v queste využiť, zapisujte si zaujímavosti, ktoré nájdete v knihách, publikáciách, alebo sa ich dozviete z rozprávania starších.
 • Určte si jednotlivé zastavenia na ceste. Kde bude cieľ? Čo bude pokladom na konci?
 • Pokiaľ bude súčasťou vášho questu tajnička alebo rébus, dohodnite sa, ako konkrétne bude vyzerať, aké bude jej znenie a ako sa k výsledku hľadači dopracujú.
 • Vymyslite pútavý názov vášho questu.  
 • Zadajte úlohy pre jednotlivých žiakov, ktorí budú na tvorbe pátračky pracovať. Kto vymyslí tajničky, kto básničky, kto nakreslí obrázky, kto vytvorí mapu atď.
pátracia hra v meste
Quest môže viesť cez miestne prírodné krásy.

Čo ďalej?

 • Sadnite si spoločne nad hotový návrh trasy, jednotlivých zastavení a tajničiek, rébusov a hádaniek, ktoré sa s nimi spájajú. Prejdite vytvorenú trasu a zistite, či nie sú vo vašom queste nejaké chyby, ktoré by mohli hľadačom znemožniť úspešné nájdenie pokladu.
 • Prejdite si celú trasu ešte raz s vytvorenými inštrukciami. Sú jasné a zrozumiteľné? Ak nie, upravte ich.
 • Uložte poklad na vhodné miesto. Často týmto miestom býva informačné centrum, obchod, alebo obecný úrad, kde môžu ľudia, ktorí tam pracujú odovzdať poklad úspešným hľadačom. Pozor, v takomto prípade je nutné do opisu questu uviesť vhodné dní a čas, v ktorých je možné sa k pokladu dopracovať
 • Nechajte prejsť celú trasu s vytvorenými inštrukciami niekoho, kto sa na tvorbe questu nezúčastnil. Až takto sa uvidí, či je všetko tak, ako má byť. Prípadné chyby odstráňte.
 • Pozvite iné triedy zo školy, aby sa vydali za vašim pokladom. Pozvite miestne médiá, aby sa tejto akcie zúčastnili, dajte im rozhovory a svoj quest propagujte. Ponúknite ho obci alebo regionálnym združeniam cestovného ruchu. Quest sa predsa môže využívať ako výborná aktivita pre návštevníkov. 
pátracia hra deti sochy
Prečo hľadačom nepriblížiť aj menej známe sochy v meste?

Na čo netreba zabudnúť

Každý quest by mal okrem zaujímavo vymyslenej trasy a pútavých úloh obsahovať aj základné informácie. Hľadač, ktorý sa na quest vydá, musí už na začiatku poznať jeho celkovú dĺžku, pre koho je quest určený, aká výbava je naň nutná a pod. Tieto informácie sú väčšinou súčasťou prvej strany questu. Môžete sa o tom presvedčiť aj na tomto konkrétnom príklade. Čo všetko je potrebné uviesť, nájdete rozpísané v dokumente Struktura hledačkyprípadne v tejto prezentácii na str. 13.   

Chcete vedieť viac?

Ak ste sa dostali až sem, verím, že vás myšlienka Questingu zaujala. V prípade, že sa mi ju nepodarilo priblížiť dostatočne podrobne, odporúčam vám siahnuť po zdrojoch, kde sa dozviete viac. Odrazovým mostíkom môže byť webstránka questing.cz, na ktorej okrem množstva vytvorených questov na inšpiráciu, nájdete aj stručné návody na tvorbu. Pri téme Questingu mi osobne najviac pomohlo online stretnutie (školenie), ktorého priebeh je dostupný v online archíve rvp.cz na tomto odkaze. Počas hodinovej video lekcie sa dozviete všetko podstatné. Pre vážnych záujemcov je dostupná aj kniha Questing – tvoříme hledačky pro lidi a s lidmi, ktorú si je možné z ČR objednať.  

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť