Hore

Mapové domino Európy (hra)

Pri tvorbe netradičných aktivít na spestrenie vyučovacích hodín školskej geografie sme už viackrát siahli po využití kartových hier (Štáty svetaZ mesta do mesta a Chňap) alebo domina.  V tomto prípade sa pozrieme na to, ako sa dá využiť ich vzájomný prienik. Predlohou pri tvorbe mapového domina venovaného európskym štátom bola hra Mapominoes, ktorá zatiaľ existuje len v anglickej jazykovej mutácii a je možné objednať si ju priamo cez webstránku výrobcu alebo cez Amazon.  Recenziu na hru je možné nájsť na českom webe Deskové hry. Stručný opis je dostupný aj na blogu The Urban Cottage, pomocou neho si môžete vytvoriť rýchlu predstavu o tom, ako priebeh hry vyzerá.  

Mapové domino vo vyučovaní geografie Európy v 7. ročníku ZŠ

Princíp hry je jednoduchý – každý štát Európy je reprezentovaný jednou kartičkou. Tá obsahuje okrem názvu, vlajky, počtu obyvateľov a názvu hlavného mesta daného štátu aj zoznam jeho susediacich štátov, ktoré sa nachádzajú po okrajoch kartičky. Úlohou hráčov je z kartičiek vytvárať dvojice susedných štátov na spôsob domina. Rozdielom je to, že pri ukladaní kartičiek vedľa seba nezáleží, z ktorej svetovej strany sa jednotlivé kartičky spoja. Ak napríklad Španielsko hraničí s Portugalskom od východu, v hre nemusí byť kartička Španielska zákonite napravo od tej portugalskej. Dôležité je len to, aby boli vzájomne pri sebe.

Ku každému štátu je možné vytvoriť len maximálne štyri prepojenia (zo štyroch strán), to znamená, že ku štátu, ktorý má viac susedov, nie je možné pripojiť všetkých. Toto pravidlo mierne sťažuje umiestnenie všetkých kartičiek a robí hru zaujímavou až do konca. 

Okrem 47 kartičiek európskych štátov obsahuje hra aj 10 kartičiek s označením Doprava.  Tieto kartičky majú v hre funkciu podobnú ako žolík. Pomocou tejto kartičky môže hráč preklenúť chýbajúci štát medzi dvomi štátmi, jednoducho tak, že ju položí medzi ne. Kartičkou Doprava, ktorá má na sebe okrem vlaku vyobrazenú aj loď, sa prepájajú aj štáty, ktoré spolu nesusedia na pevnine, zdieľajú však brehy spoločného mora alebo zálivu. Ak má hráč napríklad kartičku Malty, potrebuje nájsť štát, ktorý obmýva Stredozemné more a vzájomne ich prepojiť kartičkou Doprava. Ak by nastala situácia, že všetky štyri strany kartičky Talianska už boli obsadené a nedalo sa vytvoriť prepojenie s Vatikánom, ktorý susedí len s Talianskom, pomocou kartičky Doprava je možné Vatikán prepojiť napríklad aj so Slovinskom, ktoré s Talianskom susedí.  

mapové domino Európa

Hru môžu hrať naraz 2 až 5 hráči. Na začiatku hry sa každému z nich rozdá rovnaký počet kartičiek štátov a po dve kartičky Doprava (v prípade hry dvoch hráčov je nutné každému z nich dať až po štyri kartičky Doprava, aby bolo možné vytvoriť dostatočné množstvo prepojení).Ešte pred rozdávaním kartičiek hráčom, vytiahnite náhodnú kartičku štátu – túto kartičku umiestnite pri začatí hry doprostred hracieho poľa. Od nej sa budú odvíjať všetky ďalšie kombinácie susedných dvojíc v hre. Hra je náročná na priestor, a preto je vhodné ju hrať buď na zemi, alebo na aspoň troch vzájomne spojených školských laviciach. 

Cieľom všetkých hráčov je zbaviť sa čo najrýchlejšie všetkých svojich kartičiek. Každý hráč má počas hracieho kola len jeden ťah. Po rozdaní kartičiek ich hráči držia tak, aby ich mali pred očami a zároveň im do nich nevideli protihráči. Ak hráč prikladá kartičku štátu tak, že bude susediť s viacerými kartičkami, ktoré sú už v hre umiestnené, musí takto vkladaný štát susediť so všetkými z nich. V prípade, že sa hráčovi takéto umiestnenie podarí, dostáva v hre za odmenu ešte jeden bonusový ťah. 

V nižšie priloženom súbore nájdete všetkých 47 kartičiek európskych štátov a 13 kartičiek Doprava. Spomínali sme, že pre hru ich stačí len 10. V prípade, že však chcete hru niektorým žiakom trochu uľahčiť, môžete im rozdať týchto kartičiek aj viac. Ak nie je možné rozdať na začiatku hry všetkým žiakom rovnaký počet kartičiek štátov a niektoré z nich ostanú naviac, môžete ich z hry jednoducho vyradiť, alebo ich priradiť šikovnejším žiakom, ktorí tak budú hrať s viacerými kartičkami.

Kartičky zo súboru je nutné vytlačiť, rozstrihať a pred hrou zamiešať. Jedna sada kartičiek poslúži pre hru maximálne 5 hráčom. Ak chcete hru využiť ako skupinovú aktivitu na vyučovacej hodine, musíte tomu prispôsobiť aj počet sád kartičiek, ktoré budete potrebovať. Najlepšie je vytlačiť kartičky na farebnej tlačiarni, poslúžia však aj čiernobiele. Ideálne by bolo kartičky zalaminovať, aby ste ich mohli používať opakovane bez prílišného poškodenia. 

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť