Hore

Značka: hranice

Kuriozity a menej známe skutočnosti politickej geografie

Súčasné politické usporiadanie sveta je výsledkom dlhého historického vývoja, počas ktorého prešlo mnohými turbulenciami. Zmeny na mape sveta za ostatných 5000 rokov zobrazuje interaktívny historický atlas GeaCron. Ako sa...

Kam až siaha Európa? Je to zložitejšie, ako by ste čakali

Ako Európania by sme mali mať otázky jej vymedzenia v malíčku. V skutočnosti to však nie je vôbec jednoduché. Počas histórie sa predstavy o Európe menili a dodnes nepoznáme jednoznačné kritéria,...

Enklávy a exklávy. Mapový príbeh vás to naučí

Politická geografia ponúka viacero pikošiek, zaujímavostí a abnormalít. Nie sú to len štáty, ktoré neexistujú, sporné územia, prekvapivý priebeh hraníc, ale aj enklávy a exklávy. Enkláva je v medzinárodnom práve a politickej geografii cudzie...

Európa bez hraníc. Realita, ktorú si treba vážiť

V časoch krízy a nárastu protisystémových nálad je potrebné si pripomenúť, za čo ako Európania vďačíme Európskej únii a Schengenskému priestoru. Od konca druhej svetovej vojny až do vojny v Donbase nepostihol Európu ​žiadny medzištátny konflikt....

Život za plotom. Pozrite si mapu bariér na medzištátnych hraniciach

Svet sa zdal byť ešte donedávna na ceste k vzájomnej otvorenosti medzi národmi. V ostatnom desaťročí však badať skôr opačný trend uzatvárania hraníc. Jedným z voľebných sľubov Donalda Trumpa bola...

Dve Ameriky – geografia prezidentských volieb 2016

Od amerických prezidentských volieb ubehlo, našťastie, už dosť dní na to, aby sme im nevenovali viac času a myšlienok, ako je potrebné. Napriek tomu sa pri nich pristavme aspoň v podobe...

Mapy zemí, ktoré nie sú a neboli

Dejiny kartografie sú plné dobrých úmyslov a nepresných máp. Kým sa pri niektorých ľudských činnostiach dá často spoľahnúť na intuíciu a vychádzanie z predpokladov, pri tvorbe máp to neplatí. Dôkazom sú stovky historických...

Politická (online) mapa sveta

Ak ste si niekdy priali prezerať školský atlas aj v jeho interaktívnej online podobe, vďaka politickej mape sveta od Kartografie Praha máte šancu. Okrem obvyklej práce s mapou, sa po kliknutí...

Vodcovia všetkých krajín, spojte sa? (aktivita)

Metodická príručka Učíme (sa) v globálnych súvislostiach – Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách obsahuje viacero zaujímavých aktivít (návrhov vyučovacích hodín). Jednou z nich je aj aktivita Vodcovia všetkých krajín,...

Pomýlené mapy. Geografické chyby v médiách, ktoré by mal odhaliť už školák

Mapy so zámernými chybami, ktoré majú žiaci za úlohu odhaliť, sú príjemným spestrením školskej geografie. Sporadicky sa vyskytujú v niektorých pracovných zošitoch, no žiaci sa s nimi často nestýkajú....