Hore

Značka: kartografia

Holandsko s pohoriami? Pozrite si netradičnú mapu hustoty zaľudnenia

Povrch Holandska najlepšie vystihuje prirovnanie k placke. Jeho najvyšší vrch Vaalserberg má výšku len 322 m n.m. Napriek tomu vyrastá z krajiny tulipánov na mape nižšie vysoké pohorie. Ako je to možné? Pozeráte sa...

Školská geografia vo veľkom

Mapa je základným nositeľom geografických informácií. Školská geografia sa bez máp a atlasov, samozrejme, nezaobíde. Prečo však okrem tradičných školských atlasov nevyužiť aj niečo názornejšie? Napríklad obrovskú mapu sveta...

Prvá moderná geologická mapa sa zrodila pred 200 rokmi

Geologické mapy, ktoré podávajú podrobné informácie o priestorovom rozšírení a orientácii hornín na kartografickom podklade, sú dnes už neodmysliteľným zdrojom nášho poznania o Zemi. Bežného smrteľníka bez geologického vzdelania na nich...

Mapy ako umenie. Sara Drake tvorí mapy, ktoré by ste chceli mať doma

Mapy prinášajú nielen geografické informácie, ale aj radosť. Radostné mapy vyrába aj austrálska umelkyňa Sara Drake, ktorej tvorba prekvapuje fantáziou a hravosťou. Toto sú mapy, ktoré by ste...

Mapy namiesto grafov. Spoznajte svet podľa kartografickej anamorfózy

Mapy môžu podávať svet v rôznych podobách. Závisí od témy a zvolenej kartografickej metódy. Mapy vytvorené pomocou tzv. kartografickej anamorfózy zastupujú úlohu grafov. Narozdiel od nich však zobrazujú dáta aj s geografickým obsahom...

Ako nakresliť mapu sveta spamäti? Učme sa od čínskeho učiteľa

Len ťažko si predstaviť geografiu bez máp. V škole má preto učiteľ k dispozícii nástenné mapy, atlasy a v súčasnosti aj projektor, cez ktorý môže žiakom zobraziť akúkoľvek mapu. Možno aj preto sme si nevytvorili...

Detský sen každého geografa –  veľká mapa postavená z Lega

Ak máte radi mapy a zároveň aj Lego, určite vám už napadlo, ako by dopadlo ich spojenie. Vytvoriť si svoju vlastnú legovú mapu nie je v domácich podmienkach jednoduché....

Mapy zemí, ktoré nie sú a neboli

Dejiny kartografie sú plné dobrých úmyslov a nepresných máp. Kým sa pri niektorých ľudských činnostiach dá často spoľahnúť na intuíciu a vychádzanie z predpokladov, pri tvorbe máp to neplatí. Dôkazom sú stovky historických...

Učiteľ na dôchodku si vytvoril mapu Číny ako záhradku

Čo spraví 75-ročný učiteľ na dôchodku, ktorý má rád záhradkárčenie a zároveň geografiu? Ak je z Číny tak napríklad takúto veľkú mapu svojej domoviny! Mapa, ktorá zaberá plochu okolo...

Keď graf povie viac ako slová. Využitie štvorcovej siete (mriežky) na vizualizáciu dát

Geografia má nezastupiteľné miesto v školskom vzdelávaní aj pre svoju interdisciplinaritu. Cez konkrétne učivá a témy v nej môžu žiaci získavať množstvo zručností, ktoré možno nie sú uvedené priamo v obsahovom alebo výkonovom...