Hore

Keď graf povie viac ako slová. Využitie štvorcovej siete (mriežky) na vizualizáciu dát

Geografia má nezastupiteľné miesto v školskom vzdelávaní aj pre svoju interdisciplinaritu. Cez konkrétne učivá a témy v nej môžu žiaci získavať množstvo zručností, ktoré možno nie sú uvedené priamo v obsahovom alebo výkonovom štandarde, sú však pevne ukotvené v metodických pokynoch inovovaného ŠVP. Takouto kompetenciou je aj schopnosť žiakov prezentovať a interpretovať informácie v rôznych podobách.

Školská geografia sa nezaobíde bez dát – bez toho, aby im žiaci rozumeli, vedeli ich porovnávať, analyzovať a vyvodzovať z nich závery. Počas povinnej školskej dochádzky by mali byť žiaci cez praktické aktivity oboznámení s prácou s tabuľkami, mapami, grafmi, schémami, diagramami a pod. 

Práve preto na Lepšej geografii nájdete množstvo námetov, ako s dátami so žiakmi pracovať. Spomeňme napríklad využitie Gapminderutvorbu kartogramovvzájomné porovnávanie Slovenska s inými štátmi sveta, porovnávanie vybraných ukazovateľov štátov cez kartovú hru, alebo štatistiku ako športový turnaj. Ak ste hľadali niečo jednoduchšie, skúste to napríklad cez štvorcovú sieť (mriežku), ktorá je jednoduchým a efektívnym nástrojom na vizualizáciu rôzneho druhu údajov.

štvorcová sieť mriežka kartogram
Ukážka využitia štvorcovej siete na tvorbu grafov v školskej geografii

Ako na to?

Mapy, ktoré nezobrazujú veľkosť štátov sveta podľa ich rozlohy, ale na základe vybraného ukazovateľa ste už určite videli. Typickým príkladom takýchto porovnávacích máp je napr. mapa štátov podľa počtu ich obyvateľov, ktorá slúži na ľahšie pochopenie geografického rozmiestnenia svetovej populácie. Ak sa na ňu pozriete lepšie, všimnete si, že na zobrazenie veľkostí jednotlivých štátov využíva štvorcovú sieť (mriežku). Každý štvorec tak predstavuje presne stanovený počet obyvateľov. 

Prečo to nevyužiť aj pri aktivite, ktorá by prepájala geografiu s matematikou? Samozrejme, na začiatok stačí, ak žiaci do mriežky vyznačia vybrané hodnoty štátov (svetadielov, krajov…) bez toho, aby malo ich zobrazenie podobu mapy. Všetko, čo k tomu potrebujú je len prázdna štvorcová sieť, základná mierka (čo presne reprezentuje jeden štvorec) a súbor dát, s ktorým budú pracovať. Je len na vás, aký obsah vyberiete.

V odkazoch nižšie si môžete stiahnuť editovateľnú šablónu, ktorú si môžete podľa potreby upravovať a dve konkrétne zadania, ktoré sa týkajú porovnávania rozlohy a počtu obyvateľov vybraných štátov.

Na stiahnutie:

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť

Ďalšie materiály k téme