Hore

Keď graf povie viac ako slová. Využitie štvorcovej siete (mriežky) na vizualizáciu dát

Geografia má nezastupiteľné miesto v školskom vzdelávaní aj pre svoju interdisciplinaritu. Cez konkrétne učivá a témy v nej môžu žiaci získavať množstvo zručností, ktoré možno nie sú uvedené priamo v obsahovom alebo výkonovom štandarde, sú však pevne ukotvené v metodických pokynoch inovovaného ŠVP. Takouto kompetenciou je aj schopnosť žiakov prezentovať a interpretovať informácie v rôznych podobách.

Školská geografia sa nezaobíde bez dát – bez toho, aby im žiaci rozumeli, vedeli ich porovnávať, analyzovať a vyvodzovať z nich závery. Počas povinnej školskej dochádzky by mali byť žiaci cez praktické aktivity oboznámení s prácou s tabuľkami, mapami, grafmi, schémami, diagramami a pod. 

Práve preto na Lepšej geografii nájdete množstvo námetov, ako s dátami so žiakmi pracovať. Spomeňme napríklad využitie Gapminderutvorbu kartogramovvzájomné porovnávanie Slovenska s inými štátmi sveta, porovnávanie vybraných ukazovateľov štátov cez kartovú hru, alebo štatistiku ako športový turnaj. Ak ste hľadali niečo jednoduchšie, skúste to napríklad cez štvorcovú sieť (mriežku), ktorá je jednoduchým a efektívnym nástrojom na vizualizáciu rôzneho druhu údajov.

Geografia má nezastupiteľné miesto v školskom vzdelávaní aj pre svoju interdisciplinaritu. Cez konkrétne učivá a témy v nej môžu žiaci získavať množstvo zručností, ktoré možno nie sú uvedené priamo v obsahovom alebo výkonovom štandarde, sú však pevne ukotvené v metodických pokynoch inovovaného ŠVP. Takouto kompetenciou je aj schopnosť žiakov prezentovať a interpretovať informácie v rôznych podobách.

Školská geografia sa nezaobíde bez dát – bez toho, aby im žiaci rozumeli, vedeli ich porovnávať, analyzovať a vyvodzovať z nich závery. Počas povinnej školskej dochádzky by mali byť žiaci cez praktické aktivity oboznámení s prácou s tabuľkami, mapami, grafmi, schémami, diagramami a pod.

Práve preto na Lepšej geografii nájdete množstvo námetov, ako s dátami so žiakmi pracovať. Spomeňme napríklad využitie Gapminderutvorbu kartogramovvzájomné porovnávanie Slovenska s inými štátmi sveta, porovnávanie vybraných ukazovateľov štátov cez kartovú hru, alebo štatistiku ako športový turnaj. Ak ste hľadali niečo jednoduchšie, skúste to napríklad cez štvorcovú sieť (mriežku), ktorá je jednoduchým a efektívnym nástrojom na vizualizáciu rôzneho druhu údajov.


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť

Ďalšie materiály k téme