Hore

Značka: mapová aktivita

Pomocou Mapchart vytvoríte tematickú mapu v priebehu pár minút

Tvorba máp už dávno nie je len výsadou kartografov. Súčasné technológie umožňujú zhotoviť si vlastné mapy prakticky komukoľvek. Od interaktívnych máp (napr. Google Maps, MapMe, Scribble Maps) a mapových príbehov...

Ktorá rieka sa kam vlieva? (pracovný list)

Pri učive o vodstve Slovenska môžete žiakom zadať nielen prácu so slepými mapami, ale aj prekvapiť menej tradičným schematickým nákresom povodia Dunaja (úmoria Čierneho mora)...

Školská geografia vo veľkom

Mapa je základným nositeľom geografických informácií. Školská geografia sa bez máp a atlasov, samozrejme, nezaobíde. Prečo však okrem tradičných školských atlasov nevyužiť aj niečo názornejšie? Napríklad obrovskú mapu sveta...

Ako nakresliť mapu sveta spamäti? Učme sa od čínskeho učiteľa

Len ťažko si predstaviť geografiu bez máp. V škole má preto učiteľ k dispozícii nástenné mapy, atlasy a v súčasnosti aj projektor, cez ktorý môže žiakom zobraziť akúkoľvek mapu. Možno aj preto sme si nevytvorili...

Taliansko (mapová karta)

Mapovú kartu si môžete stiahnuť alebo vytlačiť cez odkaz pod obrázkom. K učivu je dostupná aj online mapová hra a kvíz. Celý obsah je dostupný...

Vytvorte si vlastný 3D model oceánu

Školské projekty sú u žiakov obľúbené a okrem rozvoja vedomostí poskytujú príležitosť aj na rozvoj praktických zručností, kreativity a pozitívnemu vzťahu k vyučovaciemu predmetu (vede). Pre geografiu existuje množstvo alternatív projektových zadaní....

Spojené kráľovstvo a Írsko (mapová karta)

Mapovú kartu k učivu o Spojenom kráľovstve a Írsku stiahnete cez odkaz pod obrázkom. Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať...

Mapovo-obrázkové pexeso Európy

Využitie pexesa vo vzdelávaní môže mať veľa podôb a viacero benefitov. Najčastejšie sa uvádza rozvíjanie pamäte a schopnosti sústrediť sa. V prípade spájania nerovnakých dvojíc môže pexeso slúžiť aj ako vhodný...

Ako sa zorientovať v cudzom meste. Školská aktivita s gigapixelovou fotografiou

Niektoré nápady prichádzajú nečakane. Dostane sa k vám jedna mapa, fotografia, článok a čuchovo kreatívna kontrolka na tvorbu aktivít pre vašich žiakov sa razom rozbliká. Jednou z takto spontánne vzniknutých...

Vianoce v mestách Európy (mapová aktivita)

Predvianočný čas plynie na školách už v trochu uvoľnenejšej atmosfére (alebo by aspoň mohol) a tému Vianoc je fajn zaradiť aj do učiva jednotlivých predmetov....