Hore

Značka: mapová aktivita

Poloha a členitosť Európy (mapová karta)

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať členom

Chcete, aby si žiaci “zapamätali” mapu? Nakreslite ju s nimi na stenu

Mapy sú nielen poučné, ale aj pekné. Prečo to teda nevyužiť v spoločnom geograficko-výtvarnom projekte, v ktorom žiaci namaľujú vlastnú veľkú mapu na stenu triedy, alebo školskej chodby? Časom tak môže vzniknúť celkom...

Google Earth vo výučbe regionálnej geografie

Mapa je základným nositeľom geografických informácií, práve preto máme ako učitelia geografie oproti učiteľom iných predmetov veľkú výhodu – pri prezentovaní nových poznatkov sa nemusíme obmedzovať len na využívanie klasických...

Keď graf povie viac ako slová. Využitie štvorcovej siete (mriežky) na vizualizáciu dát

Geografia má nezastupiteľné miesto v školskom vzdelávaní aj pre svoju interdisciplinaritu. Cez konkrétne učivá a témy v nej môžu žiaci získavať množstvo zručností, ktoré možno nie sú uvedené priamo v obsahovom alebo výkonovom...

Zvieratá z kontinentov

S mapami sa dá hrať na množstvo spôsobov. Celkom originálny si vymyslel japonský dizajnér Kentaro Nagai. Rozhodol sa, že z tvarov zemskej pevniny (kontinentov) poskladá obrázky zvierat, ktoré sú...

Práca s mapou

Priblížte žiakom prácu s turistickou mapou cez jednoduché prezentačné video, ktoré vzniklo v rámci spoločného projektu českých Junákov a Slovenského skautingu. Sériu aktivít zameraných na prácu s terénom a vrstevnicami nájdete na Lepšej...

Voľby z pohľadu geografov. Regionálne rozdiely v politických preferenciách voličov

Po každých voľbách zažíva geografia s kartografiou svojich päť minút slávy. Súčasťou spracovania volebných výsledkov sú okrem dát v tabuľkách a grafoch aj mapy, ktoré zobrazujú volebný zisk politických...

Podnebie Afriky. Skupinové úlohy, ktoré idú do hĺbky

Rovnako ako ostatné učivá geografie, aj učivo o podnebí Afriky je možné realizovať vo forme skupinovej práce, počas ktorej sa žiaci oboznámia nielen s novými poznatkami, ale rozvinú aj svoju schopnosť...

Vylodenie v Novom svete. Simulačná hra na kolonizátorov​

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať členom

Slepých máp nie je nikdy dosť

Školská geografia sa dá bez práce s obrysovými (slepými) mapami len ťažko predstaviť. Pre niektorých žiakov ide o najmenej obľúbenú časť vyučovacích hodín, iní sa tešia práve na ňu. Na Lepšej...