Hore

Ako učím online s materiálmi Lepšej geografie. Tipy a triky ako si uľahčiť život

Ako učím online s materiálmi Lepšej geografie. Tipy a triky ako si uľahčiť život

Na tému online vzdelávania boli popísané už stohy papiera a nahratých terabyty videí a webinárov (výborné sú napríklad na stránke Juraja Hipša). Ja som doteraz trestuhodne mlčal. Pokúsim sa to aspoň trochu napraviť týmto článkom. Zameriam sa v ňom na to, ako učiť online pomocou materiálov, ktoré sú dostupné na Lepšej geografii.

Na úvod trochu teórie. Online vzdelávanie delíme na prezenčné a dištančné. Prezenčné nahrádza klasickú prácu na vyučovacej hodine a slúži napríklad aj na sprístupnenie nového učiva výkladom či diskusiou spojenú s úlohami cez konferenčné nástroje ako sú Zoom, Teams, Skype a pod. Predpokladám, že s nimi už viete všetci pracovať a práci v nich už nie je potrebné sa venovať. Budem sa ním preto venovať len na konkrétnych príkladoch na konci článku.

Ako zadávať úlohy?

Jednotlivé školy používajú rôzne nástroje na publikovanie zadaní a úloh pre žiakov. Väčšina pravdepodobne pracuje s Edupage, nám sa na škole už od prvej vlny osvedčila práca v prostredí Google Classroom. Každý žiak školy má svoje vlastné školské Google konto (Gmail), cez ktoré sa dostane do Google Classroom a zároveň aj do Google kalendára, v ktorom vidí prehľadne všetky dôležité zadania, online meetingy v Zoom a deadliny na odoslanie vypracovaných úloh. Žiaci si na to rýchlo zvykli a vedia s tým už slušne pracovať.

V Google Classroom má každý ročník (trieda) samostatnú online triedu, ktorá je rozdelená na jednotlivé predmety (topics). Veľmi rýchlo a jednoducho tam ako učitelia dokážeme pridávať zadania. Nižšie je náhľad na takéto zadanie k učivu o povrchu Afriky. Štandardne tam žiakom nahrám vždy prezentáciu (ak sme s ňou počas stretnutia v Zoome pracovali) a doplním odkaz na online Atlas z Mapy.cz pre tých, ktorí by náhodou doma zapotrošili školský atlas. Pomôcť môže aj sken strany zo školského atlasu, ktorá je práve potrebná na riešenie úloh. 

Zadanie úloh je v podobe dokumentu Google Docs, čo je výborné nakoľko žiaci nepotrebujú mať na počítači nainštalovaný MS Word, ale dokážu s dokumentom pracovať priamo v internetovom prehliadači. Ak sa žiakom vytvorí individuálna kópia takéhoto dokumentu, môžu doň rovno vpisovať svoje odpovede, pridávať fotografie a pod. a jedným klikom vám ho odoslať na kontrolu. Takto som pracoval napríklad s týmito pracovnými listami (12).

TIP: Ak chcete zadať ako úlohu pre žiakov nejaký pracovný list, alebo iný dokument z Lepšej geografie, ale na stránke sa nachádza len v needitovateľnom formáte pdf, stačí si súbor pdf stiahnuť na disk a konvertovať ho do dokumentu .doc s pomocou niektorého online konvertora, ako je napríklad pdf2doc.com. Takýto dokument následne zdieľate na prácu žiakom.

Žiakom môžete zadávať aj úlohy na prácu s videami. Jednoducho nájdete video, ktoré sa hodí k učivu či téme a pripravíte k nemu niekoľko otázok. Výborné edukačné videá pre školskú geografiu aj ďalšie predmety sú voľne dostupné na stránke ČD-edu.

Veľkej obľube sa u žiakov tešia rôzne online kvízy. Na Lepšej geografii ich nájdete veľké množstvo. Ak máte predplatené ročné žiacke konto pre celú školu, vaši žiaci môžu doma pracovať so všetkými kvízmi nášho portálu, rovnako majú prístup k všetkým prezentáciám. Osobne mám kvízy nastavené tak, že výsledky žiakom mi automaticky chodia e-mailom a tak mám presný prehľad o tom, kto je na akej úrovni a ktoré otázky či úlohy robia žiakom problémy. Ak si to takto spraviť nemôžete, vždy vám môžu žiaci poslať printscreen obrazovky s ich výsledkom. Tento obrázok bude dôkazom o ich výsledku. 

Výborným spôsobom ako zadávať a tvoriť online kvízy je aj Kahoot!. Hra v Kahoot! sa dá hrať aj spolu počas stretnutia v Zoome. Určite vyskúšajte, je to veľká zábava. Vytvorenú alebo na stránke Kahoot! nájdenú hru však môžete žiakom zadať aj na individuálne hranie. Stačí kliknúť PLAY na požadovanú hru v zozname na stránke Kahoot! a vybrať možnosť „Assign“. Následne nastavíte dátum dokedy bude hra (challenge) žiakom prístupná a to, či chcete ponechať časové obmedzenie na zodpovedanie otázok. Výsledky žiakov si môžete kedykoľvek skontrolovať v priečinku „Reports“ v hornom hlavnom menu na stránke.

Samozrejme, využiť môžete aj množstvo ďalších nástrojov na tvorbu online kvízov a mapových hier (napríklad LearningAppsWordwall) alebo siahnuť po vytvorených mapových hrách na Seterra. Všetky mapové hry, ktoré sme doteraz opísali na Lepšej geografii nájdete tu.

Ideálnymi úlohami pre dištančné vzdelávanie sú také, na ktorých žiaci pracujú dlhšie a okrem vedomostí rozvíjajú aj ich tvorivosť, kritické myslenie, schopnosť spolupráce a ďalšie kompetencie. Siahnuť môžete napríklad po zadaní na tvorbu mapy v Google Earth, alebo po akomkoľvek projektovom zadaní z Lepšej geografie. Množstvo ďalších originálnych zadaní úloh nájdete v tomto zozname. Žiaci radi tvoria aj vlastné hry, prečo im to teda neumožniť? 

Náhľad mapy v Google Earth, ktorú vytvoril žiak

Ako oživiť prezenčné vyučovanie?

Online hodiny cez Zoom, alebo iný konferenčný nástroj by nemali byť len o výklade učiteľa. Rovnako ako na vyučovacích hodinách v škole, aj tu by mala byť aktivita čo najviac presunutá na žiakov. Krásne sa dá realizovať aj skupinové vyučovanie vďaka rozdeľovaniu účastníkov hovoru do skupín pomocou „breakout rooms“. 

V rámci skupín v „breakout rooms“ dokážete realizovať takmer akúkoľvek aktivitu tohto typu, ktorú na Lepšej geografii nájdete. Jediné čo potrebujete, je premeniť papierové kartičky a ďalšie materiály do digitálnej podoby tak, aby s nimi mohli žiaci pracovať online. Výborne sa mi na to osvedčil online nástroj Mural.co. Jeho skúšobná 30-dňová verzia je bezplatná a funguje jednoducho. V Mural vytvárate akési virtuálne nástenky, ktoré sú ideálne na spoločný brainstorming, organizáciu a triedenie informácií a pod. Na jednom muraly (nástenke) môžu súčasne pracovať aj viacerí. Stačí ich pozvať k spolupráci cez odkaz, alebo e-mailom. 

Nižšie je náhľad mnou vytvorenej nástenky, ktorá nahrádza klasickú prácu s priraďovaním kartičiek na bežnej hodine. Žiaci majú za úlohu vytvoriť správne štvorice z mapy, textového opisu, názvu a rokov. Ako to vyzerá naozaj si môžete pozrieť tu. Ktokoľvek z vás bude editorom tejto nástenky a môže ju dotvárať, premiestňovať objekty v nej a pod. Takúto nástenku som využil v rámci „breakout rooms“ aj dnes pri téme povrchu Afriky. Žiakom som rozdelil do skupín a pracovali na zadaní Výstup na Kilimandžáro, ktoré nájdete tu. Zadanie som preklopil do podoby nástenky v Mural. Pre každú skupinu som vytvoril samostatnú (no rovnakú nástenku) jedným kliknutím na „duplicate“. Ako sa s ňou žiaci popasovali, si pozrite tu. Všetky nástenky v Mural sú zoomovateľné a dostatočne veľké na množstvo práce.

Ako som už spomínal, stretnutia cez Zoom oživujem aj spoločným hraním hier v Kahoot! alebo tým, že si so žiakmi zahráme vybranú hru na opakovanie učiva ako je napríklad Riskuj, Milionár, AZ kvíz a pod.

Možností je jednoducho veľa, stačí len nájsť ten svoj optimálny mix a zo súčasnej situácie vyťažiť, čo možno najviac. Držím vám palce a vopred sa teším na vaše ďalšie inšpirácie v komentároch.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť