Hore

Kvízy

Kaukazská oblasť (kvíz) Nové

Irán (kvíz)

Náboženstvá sveta (kvíz) Nové Free

Juhovýchodná Európa (kvíz) Nové

Južná Európa (kvíz) Nové

Severná Európa (kvíz) Nové

Západná Európa (kvíz) Free

Stredná Európa (kvíz) Nové

Tá naša Európa! Hra, s ktorou je geografia zábavou Nové

Riskuj! Prírodné pomery Európy

Meniaci sa svet (kvíz)

Stavba Zeme, sopky a zemetrasenia (kvíz Kahoot!)

Žilinský kraj (kvíz)

Poloha a prírodné pomery Južnej Ameriky (kvíz)

Zatúlané štáty Európy (mapová hra)

Košický kraj (kvíz)

Biómy Zeme (kvíz)

Poloha, rozloha a členitosť Ázie (kvíz Kahoot!)

Ako poznáš Slovensko? Jednoduchý kvíz na vlastivedu

Východná Európa (kvíz)

Povrch Ázie (kvíz Kahoot!)

Česko (kvíz)

Spojené kráľovstvo (kvíz)

Taliansko (kvíz)

Podnebie Ázie (kvíz Kahoot!)

Obyvateľstvo sveta (kvíz)

Mapové hry ku Kanade

Prírodné pomery Austrálie a Oceánie (kvíz)

Štáty Európy ako obrázky (kvíz)

Mapové hry k Austrálii a Oceánii Free

Španielsko (kvíz)

Cesta po Austrálii (hra na opakovanie učiva) Free

Rakúsko (kvíz)

Polárne oblasti (online kvíz) Free

Priemysel Európy (kvíz)

Prešovský kraj (kvíz)

Poloha a členitosť Afriky (kvíz Kahoot!)

Politická mapa (kvíz)

Štáty a mestá USA (mapové hry) Free

Obyvateľstvo Európy a EÚ (kvíz)

Stredná Amerika a Karibik (kvíz)

Kuba (kvíz)

Výstup na skalnú stenu El Capitan – hra na opakovanie učiva o Severnej Amerike Free

Obyvateľstvo Južnej Ameriky (kvíz)

Brazília (kvíz)

Banskobystrický kraj (kvíz) Free

Geografické súradnice (online mapová hra)

Mestá Slovenska (slepá mapa)

Kvízy o slovenských vrchoch a pohoriach

Hry s Google Street View Free

Ukrajina a susedné štáty (mapová hra)

Štáty bývalej Juhoslávie (kvíz)

Taliansko (mapová hra)

Taliansko (mapová karta)

Cesta po Španielsku. Hra na opakovanie učiva

Pobaltské štáty (mapová hra)

Severná Európa (priraďovačka) Free

Poľnohospodárske plodiny (kvíz)

Spoznajme Európu! (online stolová hra) Free

Spoznáš hlavné mestá európskych štátov na fotografiách?

Fotoschovka. Odhaľ európske mestá skryté v obrázkoch

Ako poznáš historické a kultúrne pamiatky Európy? (kvíz)

Argentína a laplatské štáty (kvíz)

Dejiny európskej integrácie (hra s časovou osou)

Vodstvo Európy (kvíz Kahoot!)

Povrch Európy (kvíz Kahoot!)

Poloha, rozloha a členitosť Európy (kvíz Kahoot!)

Vodstvo Ázie (kvíz Kahoot!)

Andské štáty (kvíz)

Moreplavci a objavitelia (stolová hra) Free

Rastlinstvo a živočíšstvo Afriky (kvíz)

Juhozápadná Ázia (kvíz)

Obyvateľstvo a sídla Afriky (kvíz)

Zvery, hory, knihy, ložiská. Aj také sú štátne znaky. Ako ich poznáte? (kvíz)

Južná Ázia (kvíz)

Južná Amerika – online tajnička na opakovanie učiva Free

Juhovýchodná Ázia (kvíz)

Vietnam (kvíz)

Štvorka. Skupinová hra na opakovanie geografie južnej Ázie

Ázijské puzzle (hra k regiónom svetadielu)

Čína (kvíz)

Milionár. Súťaž na opakovanie učiva o Amerike

Ako poznáš geografické útvary a tvary povrchu? (kvíz v Kahoot!)