Hore

Kvízy

Banskobystrický kraj. Mapové hry vytvorené vo Wordwall Free

(Ne)známa Čína – veľká hra o veľkej krajine Nové

Povrch Slovenska (kvíz) Nové

Typy krajín na Zemi (priraďovačka) Nové

Obyvateľstvo a sídla Európy (kvíz)

Vodstvo Európy (kvíz)

Okrasné okresy (divý kvíz o okresoch Slovenska)

Povrch Európy (kvíz)

Poloha a členitosť Európy (kvíz)

Hospodárstvo Ázie (kvíz)

Obyvateľstvo a sídla Ázie (kvíz)

Spojené kráľovstvo (kvíz)

Rastlinstvo a živočíšstvo Ázie (kvíz)

Vodstvo Ázie (kvíz)

Podnebie Ázie (kvíz) Nové Free

Povrch Ázie (kvíz)

Poloha a členitosť Ázie (kvíz)

Kaukazská oblasť (kvíz)

Irán (kvíz)

Náboženstvá sveta (kvíz) Free

Juhovýchodná Európa (kvíz)

Južná Európa (kvíz)

Severná Európa (kvíz)

Západná Európa (kvíz) Free

Stredná Európa (kvíz)

Tá naša Európa! Hra, s ktorou je geografia zábavou

Riskuj! Prírodné pomery Európy

Meniaci sa svet (kvíz)

Stavba Zeme, sopky a zemetrasenia (kvíz Kahoot!)

Žilinský kraj (kvíz)

Poloha a prírodné pomery Južnej Ameriky (kvíz)

Zatúlané štáty Európy (mapová hra)

Košický kraj (kvíz)

Biómy Zeme (kvíz)

Poloha, rozloha a členitosť Ázie (kvíz Kahoot!) Free

Ako poznáš Slovensko? Jednoduchý kvíz na vlastivedu Free

Východná Európa (kvíz)

Povrch Ázie (kvíz Kahoot!) Free

Česko (kvíz)

Spojené kráľovstvo (kvíz)

Podnebie Ázie (kvíz Kahoot!) Free

Obyvateľstvo sveta (kvíz)

Mapové hry ku Kanade Free

Mapové hry k Austrálii a Oceánii Free

Cesta po Austrálii (hra na opakovanie učiva) Free

Rakúsko (kvíz)

Polárne oblasti (online kvíz) Free

Priemysel Európy (kvíz)

Prešovský kraj (kvíz)

Poloha a členitosť Afriky (kvíz Kahoot!) Free

Štáty a mestá USA (mapové hry) Free

Stredná Amerika a Karibik (kvíz)

Kuba (kvíz)

Výstup na skalnú stenu El Capitan – hra na opakovanie učiva o Severnej Amerike

Obyvateľstvo Južnej Ameriky (kvíz)

Brazília (kvíz)

Banskobystrický kraj (kvíz) Free

Geografické súradnice (online mapová hra) Free

Mestá Slovenska (slepá mapa) Free

Kvízy o slovenských vrchoch a pohoriach Free

Hry s Google Street View Free

Ukrajina a susedné štáty (mapová hra) Free

Štáty bývalej Juhoslávie (kvíz)

Taliansko (mapová hra) Free

Taliansko (mapová karta)

Cesta po Španielsku. Hra na opakovanie učiva

Pobaltské štáty (mapová hra) Free

Severná Európa (priraďovačka)

Poľnohospodárske plodiny (kvíz)

Spoznajme Európu! (online stolová hra) Free

Spoznáš hlavné mestá európskych štátov na fotografiách?

Fotoschovka. Odhaľ európske mestá skryté v obrázkoch

Ako poznáš historické a kultúrne pamiatky Európy? (kvíz)

Argentína a laplatské štáty (kvíz)

Dejiny európskej integrácie (hra s časovou osou) Free

Vodstvo Európy (kvíz Kahoot!) Free

Povrch Európy (kvíz Kahoot!)

Poloha, rozloha a členitosť Európy (kvíz Kahoot!)

Vodstvo Ázie (kvíz Kahoot!)

Andské štáty (kvíz)

Moreplavci a objavitelia (stolová hra)

Juhozápadná Ázia (kvíz)

Obyvateľstvo a sídla Afriky (kvíz)

Zvery, hory, knihy, ložiská. Aj také sú štátne znaky. Ako ich poznáte? (kvíz)

Južná Ázia (kvíz)

Južná Amerika – online tajnička na opakovanie učiva Free

Juhovýchodná Ázia (kvíz)

Vietnam (kvíz)

Štvorka. Skupinová hra na opakovanie geografie južnej Ázie

Ázijské puzzle (hra k regiónom svetadielu) Free

Čína (kvíz)

Milionár. Súťaž na opakovanie učiva o Amerike

Ako poznáš geografické útvary a tvary povrchu? (kvíz v Kahoot!) Free