Hore

(Ne)konečné možnosti dažďového lesa (aktivita)

Metodická príručka Učíme (sa) v globálnych súvislostiach – Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách obsahuje viacero zaujímavých aktivít (návrhov vyučovacích hodín). Jednou z nich je aj aktivita (Ne)konečné možnosti dažďového lesa, ktorú stiahnete cez odkaz pod obrázkom. Je vhodné k téme biómov, alebo k učivu o regiónoch sveta, v ktorých sa vyskytujú tropické dažďové lesy.

Žiaci budú sami, s pomocou internetových zdrojov, vyhľadávať pre nich zaujímavé informácie o dažďových (pra)lesoch. Zároveň budú diskutovať o tom, čo môžu sami urobiť pre ich ochranu a ako sa stať súčasťou pozitívnej zmeny.  

Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať