Hore

(Ne)konečné možnosti dažďového lesa (aktivita)

Metodická príručka Učíme (sa) v globálnych súvislostiach – Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách obsahuje viacero zaujímavých aktivít (návrhov vyučovacích hodín). Jednou z nich je aj aktivita (Ne)konečné možnosti dažďového lesa, ktorú stiahnete cez odkaz pod obrázkom. Je vhodné k téme biómov, alebo k učivu o regiónoch sveta, v ktorých sa vyskytujú tropické dažďové lesy.

Žiaci budú sami, s pomocou internetových zdrojov, vyhľadávať pre nich zaujímavé informácie o dažďových (pra)lesoch. Zároveň budú diskutovať o tom, čo môžu sami urobiť pre ich ochranu a ako sa stať súčasťou pozitívnej zmeny.  

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť