Hore

Moja geografia (projektové zadanie)

Spoznajte žiakov cez mapy ich života

​Všetci máme svoje životné príbehy. A všetky príbehy sa spájajú s miestami, na ktorých sa odohrali. Geografia má tak v porovnaní s ostatnými predmetmi výhodu, že sa môže vo väčšej miere opierať o skúsenosť žiakov. Spoznajte ich osobnú (personálnu) geografiu cez mapy ich životov. Získané informácie o ich skúsenostiach vám pomôžu stavať na nich ​pri ďalšom vyučovaní.

Aktivita je ideálnou na začiatku školského roka, keď sa žiaci vracajú do školy plný zážitkov z prázdnin, využiť ju môžete aj ako zaujímavú formu zoznámenia sa s novými žiakmi, ktorých ste predtým ešte neučili. 

Cez svoju osobnú geografiu sa môžete žiakom predstaviť najskôr vy. Ocenia vašu otvorenosť, viac vás spoznajú a zároveň im vaša mapa poslúži ako ukážka toho, na čom budú pracovať. Svoju mapu (vytvorená len narýchlo, bolo by dobré byť detailnejším) vám ponúkam na tomto odkaze. Žiaci môžu svoje mapy vytvárať v Google MapsGoogle Earth (návod) alebo Google Tour Builder (návod). Ak nemáte prístup k počítačom, možné je vytvoriť len “papierové” mapy. Pred tvorbou mapy nechajte žiakom aspoň 10-minút, počas ktorých budú premýšľať nad výberom svojich miest (lokalít). Môžu si ich zapisovať na papier.

​Po dokončení práce na mapách (žiaci ich môžu dokončiť aj doma) odporúčame na ďalšej vyučovacej hodine venovať aspoň chvíľu prezentácii vybraných žiackych máp. Skúste so žiakmi diskutovať aj na tému, čo majú spoločné miesta, ktoré sú pre ich život dôležité?


Varianty zadaní:

Miesta môjho života (Moja geografia)

Ktoré miesta boli (sú) pre váš život dôležité, nosíte ich v sebe, tvoria vás? Môže ísť napr. o mesto, kde ste sa narodili, miesto kde ste istý čas žili, kde ste boli na prázdninách a zamilovali ste sa doň, kde máte chalupu, na ktorej radi trávite čas a pod. Môže ísť o mestá, obce, hory, jazerá, ostrovy, konkrétny park, hrad, miesto organizovania festivalu – na mierke nezáleží. Do výberu môžete zaradiť aj miesta, o ktorých snívate, ale nikdy ste ich nenavštívili. Výber je len na vás. Osem až desať lokalít, ktoré ste si vybrali ako tie, ktoré sú pre vašu osobnú geografiu dôležité, vyznačte do mapy v programe Google Earth. Vyznačené miesta nezabudnite pomenovať a aspoň stručne opísať (prečo sú pre vás dôležité). Môžete k nim pridať aj fotografie. Vytvorenú mapu uložte (ako súbor .kml alebo .kmz).

Geografia mojich prázdnin

Ktoré miesta ste počas prázdnin navštívili? Vyberte z nich pre vás osem až desať najdôležitejších lokalít a v programe Google Earth ich vyznačte do mapy. ​Môže ísť o mestá, obce, ich časti, pláže, hory, jazerá, ostrovy, konkrétny park, hrad, miesto organizovania festivalu – na mierke nezáleží. Vyznačené miesta nezabudnite pomenovať a aspoň stručne opísať (čo to je, čo ste tam robili, videli…). Môžete k nim pridať aj fotografie. ​Vytvorenú mapu uložte (ako súbor .kml alebo .kmz).

Miesta, ktoré by som chcel/a navštíviť

Ktoré miesta na Zemi sú vo vašom zozname MUST SEE a raz by ste ich chceli navštíviť? Vyberte z nich pre vás osem až desať najdôležitejších a vyznačte do mapy. 


Poznámka:

​Google Tour Builder je online mapový nástroj s intuitívnym ovládaním, ktorý umožňuje tvorbu jednoduchých mapových príbehov. Každá vyznačená lokalita funguje vo finálnej mape ako samostatná snímka prezentácie. Jednotlivým snímkam sa dá pridávať aj dátum (trvanie od-do), čo je pri tvorbe mapových príbehov života žiakov možné využiť na vytvorenie akejsi mapovej časovej osi. 

Tvorba máp v Google Earth má zas tú výhodu, že všetky žiacke mapy uložené vo formáte .kml alebo .kmzmôžete otvoriť a zobraziť v programe (napr. na vašom počítači) naraz. Vznikne zaujímavá skupinová mapa osobných geografií všetkých žiakov v triede. Lokalitám (pinom) každého žiaka v takejto mape môžete zvoliť odlišnú farbu pre ľahšiu orientáciu. 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť